Hồng Lâu Mộng (1987) - Hong Lou Meng [36/36]
Hồng Lâu Mộng (1987) bộ phim kinh điển của điện ảnh Trung Hoa, phim tập trung khai thác câu chuyện tình duyên trắc trở giữa hai anh em con cô con cậu: Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Từ đó mô tả cuộc sống nhiều mặt của một đại gia đình quý tộc đời Minh từ lúc cực thịnh cho đến lúc suy vi. Hồng lâu mộng là bức tranh hiện thực về xã hội phong kiến Trung Quốc trên con đường suy tàn, xã hội thượng lưu nhưng lại chứa đầy những bất công, xảo trá, lừa lọc.
Diễn Viên: Chưa rõ
Số Tập : 1 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Vương Phù Lâm

Năm Chiếu : 1987

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Hong Lau Mong (1987) - Hong Lou Meng
[id] Tập 01;skyphim-vs.com/4-BD5nIXElU| Tập 02;skyphim-vs.com/no2dRSB3BS8| Tập 03;skyphim-vs.com/oaQ9mxTfyJk| Tập 04;skyphim-vs.com/IPQzul65dnk| Tập 05;skyphim-vs.com/GGO7GiMYod0| Tập 06;skyphim-vs.com/HMinF2WQ-Yg| Tập 07;skyphim-vs.com/4DhtKuRiTV4| Tập 08;skyphim-vs.com/1ue5KArJIFM| Tập 09;skyphim-vs.com/HaOF2DtFG7o| Tập 10;skyphim-vs.com/9Yht3XfzkaY| Tập 11;skyphim-vs.com/sG3SU6bcNn0| Tập 12;skyphim-vs.com/pNKzHEHDCUg| Tập 13;skyphim-vs.com/VY2_1moDwWY| Tập 14;skyphim-vs.com/3qWXbSHTzNA| Tập 15;skyphim-vs.com/J7Qu3Wzw7jw| Tập 16;skyphim-vs.com/VuykmC2Qqno| Tập 17;skyphim-vs.com/th4ZWy3gJNo| Tập 18;skyphim-vs.com/o8yTgsmGNe4| Tập 19;skyphim-vs.com/6qlHLfH6C4c| Tập 20;skyphim-vs.com/MJcfCQ-2kc4| Tập 21;skyphim-vs.com/4cr050yDE2w| Tập 22;skyphim-vs.com/-Ilbzu5Fz3o| Tập 23;skyphim-vs.com/oqWhJYH8NDs| Tập 24;skyphim-vs.com/CQMXYgnZMP8| Tập 25;skyphim-vs.com/YM3xyvqKxN8| Tập 26;skyphim-vs.com/ob9SdFwW3c4| Tập 27;skyphim-vs.com/2sWTJtd5S4o| Tập 28;skyphim-vs.com/5LYGhIih9Yg| Tập 29;skyphim-vs.com/D7Ce_fDTVi0| Tập 30;skyphim-vs.com/fyZ5jboDEMU| Tập 01;skyphim-tm.com/oXr36eEaSIw| Tập 02;skyphim-tm.com/TxmWQjYBlE4| Tập 03;skyphim-tm.com/W_6b1Bhg-TQ| Tập 04;skyphim-tm.com/yQ7rexplgCs| Tập 05;skyphim-tm.com/Sic97CcfwOE| Tập 06;skyphim-tm.com/5EHz6mlPEMI| Tập 07;skyphim-tm.com/lPLt5sgKN0U| Tập 08;skyphim-tm.com/kVBvJ0z7dpY| Tập 09;skyphim-tm.com/-_PIBF_AGks| Tập 10;skyphim-tm.com/8wjq7S605cI| Tập 11;skyphim-tm.com/9g6jTCpC9YA| Tập 12;skyphim-tm.com/SrfeCJX0gcc| Tập 13;skyphim-tm.com/xwRLHB0UF_g| Tập 14;skyphim-tm.com/jizirjlwAvI| Tập 15;skyphim-tm.com/AHqLNKKYT2Q| Tập 16;skyphim-tm.com/kxAYTgo0b4o| Tập 17;skyphim-tm.com/ZYHRNGE71eU| Tập 18;skyphim-tm.com/TpYSRKaVTKU| Tập 19;skyphim-tm.com/e63s1BAP5ZU| Tập 20;skyphim-tm.com/dgP5hkjJPu8| Tập 21;skyphim-tm.com/XieW-GK2_tM| Tập 22;skyphim-tm.com/uGhZ6OQTzOM| Tập 23;skyphim-tm.com/LyLFEdaik-U| Tập 24;skyphim-tm.com/A_dbSEjdJfw| Tập 25;skyphim-tm.com/I5zchgQomUE| Tập 26;skyphim-tm.com/zYeUt8jUQOA| Tập 27;skyphim-tm.com/PFNqaH7mefw| Tập 28;skyphim-tm.com/qy2iOJjZtRo| Tập 29;skyphim-tm.com/4ALdH9kg_fE| Tập 30;skyphim-tm.com/DptmaUjQz3A| Tập 31;skyphim-tm.com/aoLIOCh329A| Tập 32;skyphim-tm.com/rryNsG5MSlo| Tập 33;skyphim-tm.com/fE4VeJWT3S4| Tập 34;skyphim-tm.com/DbkhSbLHAqc| Tập 35;skyphim-tm.com/qaKZp6i9U1A| Tập 36;skyphim-tm.com/LFNiNxFD8C0| [/id]

Năm Chiếu:
  • 1987
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc