Hồng Hy Quan (1994) - The KungFu Master [42/42 LT]
Hồng Hy Quan (Chân Tử Đơn) từ nhỏ đã có tư tưởng dân tộc, rất ngưỡng mộ những nghĩa sĩ phản Thanh trong Nhật Nguyệt Hội. Anh luôn khao khát được gặp mặt Tổng đà chủ của Nhật Nguyệt Hội là Xích Long .Lúc đó Hồng Hy Quan vô tình đã phát hiện ra Xích Long chính là cha ruột của mình. Sau khi cha mẹ của Hồng Hy Quan bị Quân Thanh giết ,anh quyết tâm trả thù. Vì vậy anh đã cùng Phương Thế Ngọc, Hồ Huệ Càn lên Thiếu Lâm học nghệ tu luyện võ công. Sau khi vượt qua ải mộc nhân của Thiếu Lâm Tự, anh đã cùng với các bạn của mình xuống núi và bắt đầu cuộc hành trình phản Thanh phục Minh đầygian nan vất vả.
Diễn Viên: Chung Tử Đơn, Thái Hiểu Nghi, Trương Gia Huy, Ngô Nghị Tưởng, Dung Cẩm Xương, Chân Chí Cường
Số Tập : 42/42 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Võ Thuật

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 1994

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [360]
Hong Hi Quan 1994 , Hong Hy Quan 1994, Chung Tu Don, Chan Tu Dan [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=LFTtPVO6auXfu3s| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=D8JR9VIz4Jky3He| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Gk8ChSAwGg4iyhZ| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=nUhGXcIwZzQklnd| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EfCDNbEiym62bAN| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=VyO8uLDY9rd2pEc| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xZm8pQD4SS5fART| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=0DdkIONJZYXEH9E| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=reqOTf0Si4CqPGJ| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EpwPGDThheFNbRc| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NqNoO31jWyU3Df5| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=jq1eQFNGLovSagY| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=RhpKlwolN1cAyRD| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=XDdx65FuEI4c9x0| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xprIPcMAhjhS5qj| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=cb1Dis9mbvIclEA| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=UStjIzfjfWGDjgx| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=1UkSd0X5OpSBus7| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=GPRa664SnQvfOcB| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ovamlCC48uRn6H0| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=aqCx46sAj9O3DYn| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Gs0rL8FkHCAGHAU| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=WS2Mr0OhIPegY9v| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=10ZTwGcso6beygk| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=GbhzdpNkgx9WMrK| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Oly5g29kb8Ly2hH| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=VF4hnA4OWdWF35q| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wL5Hb4kXaQe5evj| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=iD9IEcNJrdNiy7x| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=vikepTD2D2jFkZU| Tập 01;skyphim-GDLT.net/Vax7uX8HD7uVYcn| Tập 02;skyphim-GDLT.net/HjWfZFdtMGxBvtd| Tập 03;skyphim-GDLT.net/v9QdfFFC6VXm5u3| Tập 04;skyphim-GDLT.net/mCoZL47Yvn8rnQo| Tập 05;skyphim-GDLT.net/gkq4rMMWeljOKag| Tập 06;skyphim-GDLT.net/nBxPx1NBu3NlIBt| Tập 07;skyphim-GDLT.net/mXUZVXfWCJjF5wI| Tập 08;skyphim-GDLT.net/I5cKSppCIQ21Gyu| Tập 09;skyphim-GDLT.net/BOABjZqYJ2yvaTH| Tập 10;skyphim-GDLT.net/Om9pQRaNZkzaXSv| Tập 11;skyphim-GDLT.net/LROfFcrakSDTpb8| Tập 12;skyphim-GDLT.net/j2MzAOhSQPLCZeS| Tập 13;skyphim-GDLT.net/iXBfWOQo9FrAbCi| Tập 14;skyphim-GDLT.net/LtkgxQlPyglfjw7| Tập 15;skyphim-GDLT.net/jg7fTjZmtZ86huf| Tập 16;skyphim-GDLT.net/0aiWadMMJWHoni7| Tập 17;skyphim-GDLT.net/fgI0x82PxehH1Uw| Tập 18;skyphim-GDLT.net/kpl4ZrXUU5aaRnk| Tập 19;skyphim-GDLT.net/ESjTeCfJnC08BUx| Tập 20;skyphim-GDLT.net/y510fCOR3PLhk8K| Tập 21;skyphim-GDLT.net/6yKQWTHgIux4Jha| Tập 22;skyphim-GDLT.net/h4vRFiB4PFDChOK| Tập 23;skyphim-GDLT.net/TcUayOrmapNvCOz| Tập 24;skyphim-GDLT.net/9T4El53l1EOmipn| Tập 25;skyphim-GDLT.net/XBbCYa5LtOpSGYN| Tập 26;skyphim-GDLT.net/NujEX1BYp9G8MGb| Tập 27;skyphim-GDLT.net/9CqjEKmBjKUZMZ6| Tập 28;skyphim-GDLT.net/lCiBKqV01WpEKoz| Tập 29;skyphim-GDLT.net/liMLb4vGUynbO6U| Tập 30;skyphim-GDLT.net/WId3aaknbFolMox| [/id]

Năm Chiếu:
  • 1994
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc