Đắc Kỷ Trụ Vương (2001) - Gods Of Honour [30/30 LT]
Đắc Kỷ Trụ Vương (Phong Thần Bảng). Phim dựa theo tiểu thuyết thần thoại Phong Thần Diễn Nghĩa của Hứa Trọng Lâm
Diễn Viên: Trần Hạo Dân, Tiền Gia Lạc, Ôn Bích Hà, Diệp Tuyền
Số Tập : 30/30 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2001

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Dac-Ky-Tru-Vuong-Gods-Of-Honour-2001 [id] Tập 01;skyphim-OK.net/1216508725855| Tập 02;skyphim-OK.net/1216508856927| Tập 03;skyphim-OK.net/1216508987999| Tập 04;skyphim-OK.net/1216509119071| Tập 05;skyphim-OK.net/1216509250143| Tập 06;skyphim-OK.net/1216509184607| Tập 07;skyphim-OK.net/1216509053535| Tập 08;skyphim-OK.net/1216508922463| Tập 09;skyphim-OK.net/1216508791391| Tập 10;skyphim-OK.net/1216508660319| Tập 11;skyphim-OK.net/1216704350815| Tập 12;skyphim-OK.net/1216724535903| Tập 13;skyphim-OK.net/1216744983135| Tập 14;skyphim-OK.net/1216753830495| Tập 15;skyphim-OK.net/1216762743391| Tập 16;skyphim-OK.net/1216797018719| Tập 17;skyphim-OK.net/1216798657119| Tập 18;skyphim-OK.net/1216807897695| Tập 19;skyphim-OK.net/1216809667167| Tập 20;skyphim-OK.net/1216812091999| Tập 21;skyphim-OK.net/1216814713439| Tập 22;skyphim-OK.net/1216816155231| Tập 23;skyphim-OK.net/1216817597023| Tập 24;skyphim-OK.net/1216818711135| Tập 25;skyphim-OK.net/1216820218463| Tập 26;skyphim-OK.net/1216821987935| Tập 27;skyphim-OK.net/1216824937055| Tập 28;skyphim-OK.net/1216829327967| Tập 29;skyphim-OK.net/1216840010335| Tập 30;skyphim-OK.net/1216846891615| Tập 31;skyphim-OK.net/1216851020383| Tập 32;skyphim-OK.net/1216853707359| Tập 33;skyphim-OK.net/1216857770591| Tập 34;skyphim-OK.net/1216861178463| Tập 35;skyphim-OK.net/1216877496927| Tập 36;skyphim-OK.net/1216881101407| Tập 37;skyphim-OK.net/1216884705887| Tập 38;skyphim-OK.net/1216890931807| Tập 39;skyphim-OK.net/1216894601823| Tập 40;skyphim-OK.net/1216900106847| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2001
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc