Phú Hộ Thẩm Vạn Tam - The Legend Of The Treasure Basin (2004)
[stt/Full 37 LT] [hd/2011]
Thẩm Vạn Tam vốn xuất thân trong một gia đình nhà nông nghèo. Yêu Triệu Tuyết Nga nhưng anh không có đủ tiền để cưới nàng. Vạn Tam quyết tâm đi làm giàu. Gặp biết bao gian khổ, có những lúc đi đến đường cùng do kẻ thù hãm hại, nhưng Thẩm Vạn tam đã lại đứng dậy cùng với sự giúp đỡ của Lục Xuân Hương, trở thành một phú hộ giàu có nhất của Trung Quốc..
Diễn Viên: Trương Vệ Kiện, Phạm Băng Băng, Trương Đình
Số Tập: 37 Tập
Phu-Ho-Tham-Van-Tam-The-Legend-Of-The-Treasure-Basin-2004 [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/vusmvJTfZIkwjvs| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/TQMTnUARNqhrjbv| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/jihZrIfPduxXWUJ| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/yVgWhHYOJkaEsNx| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/istNKYbiJLTsaOW| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/DzbZPsJTFQJBaJz| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/BmLbDVEXvjTxbfS| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/jFNnSVUXQcIoaks| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/bnntNujQtOyThvE| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/QcqRGkFgzolVrms| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/HNMcpIyRCbRylQj| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/gcabczQjKzKOOXo| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/rBlXhajcFFLsHKP| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/rIeHqSosRXsuWsG| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/DkEMOpxZfWpJVjq| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/BkovKEqtzybecQa| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/TFWSufAqnrnOGxv| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/mtNcvBPnZWktfkP| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/hcPulDApwihLZBw| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/DKXiOksGiktyaWU| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/JxzSfYbRbqpXHTs| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/vFbtUtqYlFMsUnC| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/rkKcfngKwiDxjVe| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/pNJLPXQgwRKFItZ| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/ECmTdXqQCwJAzQO| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/wDpdYBPMkyACNnI| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/pQWHnIvLTtsjnku| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/eKIgCkTqCrbRRjo| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/xSwzdjiXObIGBrE| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/RQclGpNeiUNNaHn| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/QgxynHvHXqDCpjs| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/HBkOQgczNevIArH| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/XyWbhgqnezBpWqu| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/BjSEbwLLIVfpdbU| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/yFkGBngteaHXsIL| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/YdrRwISejBgpHXN| End 37;skyphim-VIPLT.net/yqVUXhpZKCGGWya| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2004
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc