Thời Niên Thiếu Bao Thanh Thiên 3 (2006) - Young Justice Bao 3 [45/45 LT]
Phần 3 sẽ là câu chuyện khi sau khi Bao Chửng bị mất trí nhớ khi rơi xuống vách núi 2 năm trước. Bao Chửng được một đoàn buôn ngựa cứu chữa, đưa đến trấn Song Hỷ. Vì đã mất trí nhớ, nên Bao Chửng biến thành Đại Bao ngốc nghếch, làm tạp vụ trong kỹ viện, cùng Tiểu Man, tiểu nha đầu trong kỹ viện kết thành cặp oan gia vui vẻ. Viên quan nước Liêu và người trong kỹ viện lần lượt bị giết hại, Bao Chửng gặp họa được phúc, hồi phục trí nhớ, phá giải vụ án giết người này. Khi Triển Chiêu và Công Tôn Sách tìm được Bao Chửng, họ lại lên đường đi phá những vụ án mới.
Diễn viên: Đặng Siêu, Thích Tiểu Long
Số Tập : 45/45 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2006

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Tuoi Tre Thieu Bao Thanh Thien 3, Thoi Nien Thieu Bao Thanh Thien 3, Dang Sieu, Thich Tieu Long [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xx1qTMlr0Stj6ve| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=rarZdcmtAzJxqt4| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=J8zm2W5afA1Hwon| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=3IEaDuvHcNqfgdU| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=yVrUqPecjCJXylI| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=AANzsvftMFyeRqy| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=E2Xr3en2pArix3S| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=gnuyrSYyzi4sgI2| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=bkxmTjfcT8FE5vP| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=cHr015Bmqv9rPQi| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=c8bwAgaaBjFgnkq| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Yvjix3ULKcxYpuE| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=H6lwq3tlyQYbBa4| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=TFJRxVkzsjE7YC7| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=YddTo5qDdj0GXgW| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EIjILPnJhnTXH2x| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=s8iBnrgecMfw1Gu| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ctA9lrN90rYhZSD| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=SLzD25NvxE2Iqfk| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=455dGbKgWz4KRWo| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=zeKgCdWN9AUkmpT| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wqbdQLdClh4Ip8l| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EzsuyMJIX3ZeC3s| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=mXBTbAXldnMsAZI| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=UypfwAzbfRarUqB| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=dmFbUph4MZ6M24I| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=tteRG4M9yfIlgul| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=zqcfZxxoabIimlo| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=duhUZSr7iT3WKQN| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=pD0DKXqmS5xsp85| Tập 31;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=885k6f9Iv3RPy2A| Tập 32;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=GRaOp9Ny6sGyhIT| Tập 33;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=AtF9T2jjtBG5PYu| Tập 34;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=aqoaeSUULnGWUGK| Tập 35;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=oBqV0hLJwbKilec| Tập 36;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=i0t1Wk17M2YRjuz| Tập 37;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=MKcjVvmVZwMbI6D| Tập 38;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=jxxm6Yv1ldw1cNN| Tập 39;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=JT6eMrPmiDNRFGt| Tập 40;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=PuEq6VCUsiPMe4o| Tập 41;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=94wk8pt3eSyrHEI| Tập 42;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=XB0r5xEgjiHmPcS| Tập 43;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ROOLBxCiftXaKZi| Tập 44;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ICx3Frl9Kcel94t| Tập 45;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ojU2rsvc5FoGn3D| Tập 01;skyphim-GDLT.net/pYJvRfnS45dgyRI| Tập 02;skyphim-GDLT.net/GgLOGjyBXZGj1y8| Tập 03;skyphim-GDLT.net/FVJlTboaPAxNojS| Tập 04;skyphim-GDLT.net/vJwqLll830J6PHX| Tập 05;skyphim-GDLT.net/dDc8TizWvZ81SUx| Tập 06;skyphim-GDLT.net/kyMILKuJOZTk6kq| Tập 07;skyphim-GDLT.net/0w5Z57foGSbWxNO| Tập 08;skyphim-GDLT.net/TVb3LAmVZakZzBm| Tập 09;skyphim-GDLT.net/QaACu8S9tcJgBRk| Tập 10;skyphim-GDLT.net/fZU4a8XQDzdadMS| Tập 11;skyphim-GDLT.net/YmU2wXM1VURHHKo| Tập 12;skyphim-GDLT.net/ABxYEIm6i2qjlXo| Tập 13;skyphim-GDLT.net/LLKALKaimhtao4r| Tập 14;skyphim-GDLT.net/oOuOYXdGGgWU8S7| Tập 15;skyphim-GDLT.net/oMa0YGe7FJpi2qb| Tập 16;skyphim-GDLT.net/oyBGzI9ubaCJ3Yp| Tập 17;skyphim-GDLT.net/Ba4fhVWUGkK0H9D| Tập 18;skyphim-GDLT.net/3m6ouBR3npKygJm| Tập 19;skyphim-GDLT.net/xBtTM5T1TDroczm| Tập 20;skyphim-GDLT.net/QNuPIDYf56YpzSw| Tập 21;skyphim-GDLT.net/OGDO5KHgEVKiacX| Tập 22;skyphim-GDLT.net/dmLLTwwwdBr1YQW| Tập 23;skyphim-GDLT.net/afl43SJ6cxAHkXd| Tập 24;skyphim-GDLT.net/pRySOpbJ8jLWpXo| Tập 25;skyphim-GDLT.net/oI49Ej72qXopirl| Tập 26;skyphim-GDLT.net/ToYiCZITmmwYPkU| Tập 27;skyphim-GDLT.net/NowBIF2392tCqqa| Tập 28;skyphim-GDLT.net/abYqSl9CoBVXJQ7| Tập 29;skyphim-GDLT.net/qflcdwImaU5JTe0| Tập 30;skyphim-GDLT.net/F7NcxQyz7eeYXFf| Tập 31;skyphim-GDLT.net/54FnfweEEw5bupk| Tập 32;skyphim-GDLT.net/gMDof5JYbQQIRka| Tập 33;skyphim-GDLT.net/IJn0SbjQA84ZVnP| Tập 34;skyphim-GDLT.net/iTqD6jkzlqpFaBo| Tập 35;skyphim-GDLT.net/YXgYyhpkxboNqoc| Tập 36;skyphim-GDLT.net/1jbCcSl4SMSrPZp| Tập 37;skyphim-GDLT.net/6OLNqhNjhFPfQG0| Tập 38;skyphim-GDLT.net/mxwPrdiJRn6I6UT| Tập 39;skyphim-GDLT.net/9XmvEHSPfKyrHqN| Tập 40;skyphim-GDLT.net/9dd5iAyF0D4Kx6q| Tập 41;skyphim-GDLT.net/pJUGi14ObCoVxwt| Tập 42;skyphim-GDLT.net/BzHvReSwLi3Y3yQ| Tập 43;skyphim-GDLT.net/Zid3HAGIOYEArPV| Tập 44;skyphim-GDLT.net/2wjkP81ccA39at2| Tập 45;skyphim-GDLT.net/YpYNAhUAMfw1JkW| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2006
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc