Thiếu niên Dương Gia Tướng 2007 - Young Warriors Of The Yang Clan [43/43]
Thiếu niên Dương Gia Tướng lấy bối cảnh vào thời điểm Dương gia tướng quy Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí trọng, Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra trận chống lại quân Liêu, tri ngộ chi ân báo đáp Tống Thái Tông, viết nên trung nghĩa sử thoại oai danh thiên hạ. Công nguyên 980, quân Tống tấn công U Châu, khiến quân Liêu sở bại, Tống Thái Tông bại hối trở về kinh thành. Từ đó, Liêu quân không ngừng tập kích biên giới nhà Tống, triều Tống luôn trong cảnh chiến loạn không được an bình, Thái Tông phái "anh dũng vô địch" Dương Nghiệp trấn giữ Nhạn Môn Quan.

Không may, trong trận chiến tại Kim Sa Thang, Dương gia tướng rơi vào bẫy phục kích của quân Liêu, khiến cho Dương Nghiệp và bốn người con trai hy sinh, một người bị quân Liêu bắt sống. Hai người con còn lại là Dương Ngũ Lang và Dương Lục Lang đã kế thừa sự nghiệp của Dương gia, đem lại hòa bình và thịnh vượng cho Đại Tống

Thể loại: Đang cập nhật
Quốc gia: Đang cập nhật
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Bành Vu Yến, Hà Nhuận Đông, Hồ Ca, Trần Long, Lý Nguyên
Năm sản xuất: 2007
Số tập: 43 tập
Thời lượng: 45 phút 1 tập
Thieu nien Duong Gia Tuong 2007 - Young Warriors Of The Yang Clan, Banh Vu Yen, Ha Nhuan Dong, Ho Ca, Tran Long, Ly Nguyen
[id] Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=H2H2ZAwQXOw| Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=MJTkl6K5QZI| Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=5W3SJMkKHFc| Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=8Yd6BuD3DEM| Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=-tChvnCN3x4| Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=zwa8XvfYuvk| Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=OQc2ca-cKWc| Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=7FBloVjsFxo| Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=i_jvZwPxW_U| Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=lSHie5NgUD8| Tập 11;https://www.youtube.com/watch?v=PWL3RqhRAu0| Tập 12;https://www.youtube.com/watch?v=7xVfo2l_mTc| Tập 13;https://www.youtube.com/watch?v=P7vcUk6jYTs| Tập 14;https://www.youtube.com/watch?v=GFGOzNjqPJY| Tập 15;https://www.youtube.com/watch?v=LdZPG5F5QVk| Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=tNR4kwHyijI| Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=OURLDpTUGiI| Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=9vQR2n1HNPg| Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=dWtV2JBwXAo| Tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=95zKZgIZcT8| Tập 21;https://www.youtube.com/watch?v=xbwYNVs3aoM| Tập 22;https://www.youtube.com/watch?v=eG7i1th_UHQ| Tập 23;https://www.youtube.com/watch?v=s5gxtlVOtJc| Tập 24;https://www.youtube.com/watch?v=6-87bX-eNIs| Tập 25;https://www.youtube.com/watch?v=X5qwDNkTPIg| Tập 26;https://www.youtube.com/watch?v=F7bBlyKbBMw| Tập 27;https://www.youtube.com/watch?v=5RDA0TO3iYA| Tập 28;https://www.youtube.com/watch?v=xEz_1GlhKuA| Tập 29;https://www.youtube.com/watch?v=eBmrPw3HZUU| Tập 30;https://www.youtube.com/watch?v=oKjji0SLfDo| Tập 31;https://www.youtube.com/watch?v=Kxi6Cvj67Ac| Tập 32;https://www.youtube.com/watch?v=exSTFDbGnE0| Tập 33;https://www.youtube.com/watch?v=dSxN3356KGw| Tập 34;https://www.youtube.com/watch?v=ZhEcGAZQelk| Tập 35;https://www.youtube.com/watch?v=eUG049G8HQs| Tập 36;https://www.youtube.com/watch?v=PJASh-Zh1Ak| Tập 37;https://www.youtube.com/watch?v=EwcRjPjl9Lo| Tập 38;https://www.youtube.com/watch?v=-c-fyfGxLS8| Tập 41;https://www.youtube.com/watch?v=mZBGxAYLM2w| Tập 43;https://www.youtube.com/watch?v=PiKD8pbohDk| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2007
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc