Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 1 (2007) - Loạn Thế Anh Hùng [42/42 LT]
Thời Nam Bắc Triều, chiến tranh liên miên, cao nhân Nhất Ngộ Đạo, họ Cơ, tên Thần Quang sớm nhìn thấu hồng trần, quyết tâm quy y cửa phật. Ông đến Thiếu Lâm Tự xin Phương trượng Đạt Ma nhận ông làm đệ tử. Ngoài trời tuyết đang rơi, Thần Quang đứng đợi ba ngày ba đêm. Phương trượng Đạt Ma không muốn nhận ông làm đệ tử, Đạt Ma nói, muốn ta nhận ngươi làm đệ tử, trừ khi ngoài trời rơi tuyết đỏ. Cơ Thần Quang đã hạ quyết tâm xuất gia, liền chặt cánh tay trái của mình, lúc đó trời liền rơi tuyết đỏ. Phương trượng Đạt Ma cảm động trước lòng thành của Thần Quang, liền thu nhận ông làm đệ tử, đặt pháp danh cho ông là Tuệ Khả.
15 năm sau, Phương trượng Đạt Ma viên tịch, Tuệ Khả trở thành Phương trượng đời thứ hai của Thiếu Lâm Tự. Trong số đệ tử của ông, ông rất hài lòng về năm đệ tử Huệ Duyên, Huệ Thạch, Huệ Nỗ, Huệ Nhẫn và Huệ Không. Tất cả năm đệ tử này đều siêng năng luyện võ, mỗi người đều có tuyệt chiêu riêng của mình. Phương trượng Tuệ Khả chuyên tâm tu luyện, giác ngộ sâu sắc về thiền, ông trở thành kinh sư của thái hậu đương triều, thường vào cung để giảng về kinh pháp. Lạc Dương Vương Cao Kỳ là người bạn cũ của ông tìm Phương trượng Tuệ Khả để chơi cờ. Phương trượng Tuệ Khả có đề cập đến vấn đề việc trần thế gần đây rất rối ren, các đệ tử khó lòng tịnh tâm tu luyện được. Lạc Dương Vương nói rằng Triều đình đang mở rộng hậu cung, cho phép các nơi tuyển dân nữ đưa vào trong cung, việc này rất cấp bách, thánh lệnh không thể không nghe. Theo quy chế của triều đình, hậu cung đã quá nhiều, nhưng vẫn phế tuyển nhiều lần, chiến loạn lại nhiều, ai đã giành được thiên hạ lại không muốn vui chơi tiêu khiển....
Diễn Viên: Bao Quốc An, Lý Xung, Lý Uyên, Diệp Kiếm
Số Tập : 42/42 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2007

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Thieu-Lam-Tu-Truyen-Ky-1-Loan-The-Anh-Hung-2007 [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=LmldT8JsBMdl6LR| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=N3Q1IhB1OPWDyDp| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=9dvzwWUNX2OiqQ3| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=zXKTx9sLprYjJyW| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EJq8luKTVPFhybO| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=hEE32Dcs5QMRocw| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=oUUAg8lFXyJePi3| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Uysqc2bxWJx8vLC| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=k7U6lL4RClyG0q0| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=iLocyzJBa63QFSa| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wepJfuzqFT1P9M0| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wB0fmfrOu7Ne2Sj| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=2H1s9UV7xKlPQKd| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=9eAn3sgRQxaJEo3| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NeNUyGpiQfFvu7b| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Yqq7tXFeluxFPNi| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NKgZZtKcta6ijyt| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Adr25rGnTLNzZol| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=sBGxyeF6oM8tPSG| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8Rmvd1cbpGsnzaw| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=zXsb0pyJQXHIGdJ| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=lTQypaeATdhzcM9| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ChAH01iAxHi0W4a| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=RBgqaZqTDB3xt5t| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NyU7pgre1HCTGsP| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wccSSkGsWJF1vFb| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=qWJ6cN5hYrnam5d| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=9132DZ0iDiscjHQ| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=vn7ikepb9Vpm2tV| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=UeLp3qxS2qdnhiR| Tập 31;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=TJuvEMJokQVR6ZA| Tập 32;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Cjzrevqxmn4Da8D| Tập 33;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=skty147S7HKjZmx| Tập 34;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=HJQrEgGWjhckQnL| Tập 35;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=CD880ynHpWWkyys| Tập 36;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=6p2jYBTbKB0u3FI| Tập 37;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=2I02Ky08cz8pJDD| Tập 38;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ibphuLjm3EnjT4d| Tập 39;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=liV2N5srwxp7PMV| Tập 40;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=bOkG3En10TwdyQL| Tập 41;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NouyJxwiiZuwPcR| Tập 42;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=McDkPTNHtLkrvEZ| Tập 01;skyphim-GDLT.net/R5a1a7uCLVqbvfV| Tập 02;skyphim-GDLT.net/6yzlFwVVaMtFXO4| Tập 03;skyphim-GDLT.net/YjajzVxkLDhw61Y| Tập 04;skyphim-GDLT.net/IQClD2YFrw7cKMH| Tập 05;skyphim-GDLT.net/faHcupRvaAAKkQN| Tập 06;skyphim-GDLT.net/rZJwohlD0DuTRcN| Tập 07;skyphim-GDLT.net/0XH7pGrSSzoYK8B| Tập 08;skyphim-GDLT.net/Sol1K15Ni4Zchtl| Tập 09;skyphim-GDLT.net/9bfyVch1VaL6Ttf| Tập 10;skyphim-GDLT.net/xVVxZeNB1AIiOBj| Tập 11;skyphim-GDLT.net/tLKm4VU5IDiBDDY| Tập 12;skyphim-GDLT.net/l0GK8cZcWc4JB0f| Tập 13;skyphim-GDLT.net/GP1QXRDNpCCWorf| Tập 14;skyphim-GDLT.net/hw3oSVHkg41yQYi| Tập 15;skyphim-GDLT.net/N0UjOCHazrebCm4| Tập 16;skyphim-GDLT.net/kDHgOhMvoxFVvU8| Tập 17;skyphim-GDLT.net/eKIajd1cHKqUXpb| Tập 18;skyphim-GDLT.net/Fa8wjgmmxeGu05l| Tập 19;skyphim-GDLT.net/SzZaNyac3bhhHyo| Tập 20;skyphim-GDLT.net/n5NwiLzScxVrpiT| Tập 21;skyphim-GDLT.net/M3XFi8RO4fqWMqJ| Tập 22;skyphim-GDLT.net/DufW9xnQ1mcRxHh| Tập 23;skyphim-GDLT.net/idfaUpATbwLaGh1| Tập 24;skyphim-GDLT.net/xPMMiAIKt11wF6F| Tập 25;skyphim-GDLT.net/UDuiGS8Z27hwKSt| Tập 26;skyphim-GDLT.net/NhX2dzqTtGmImzY| Tập 27;skyphim-GDLT.net/zl40Ga7lk7Q0kM8| Tập 28;skyphim-GDLT.net/1aJuVMY7RxuWKQu| Tập 29;skyphim-GDLT.net/6UmmYlFJnv1IRE6| Tập 30;skyphim-GDLT.net/VQKlBww1R5uLKM6| Tập 31;skyphim-GDLT.net/SF8KPH77XCJMZ6U| Tập 32;skyphim-GDLT.net/HESK9WtDY9HgGaf| Tập 33;skyphim-GDLT.net/SHBS2XtqX4rRuyL| Tập 34;skyphim-GDLT.net/KSo0FGUCaLwVnpR| Tập 35;skyphim-GDLT.net/DCBtPqrNX4MciNx| Tập 36;skyphim-GDLT.net/4ShJnix5WWq3xry| Tập 37;skyphim-GDLT.net/mdXEuZUajk3WzJ6| Tập 38;skyphim-GDLT.net/6BLjufMjnBaRYpp| Tập 39;skyphim-GDLT.net/Fm8fhj5qtZZbr0f| Tập 40;skyphim-GDLT.net/DbIWcDoD0VLzevQ| Tập 41;skyphim-GDLT.net/dEuDIEpt97WbC2B| Tập 42;skyphim-GDLT.net/0LFjY8uFQ1ljjnZ| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2007
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc