Liêu Trai Tứ Đại Kỳ Nữ (2007) - The Fairies Of Liaozhai [Full 38/38 LT]
Bộ phim được chuyển thể từ 4 câu chuyện là: Liên Thành, Tân Thập Tứ Nương, Hoạn Nương. Phần trước là Liêu Trai Huyền Thoại Kiếp Yêu Tinh.
Diễn Viên: Phạm Văn Phương, Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, Trần Hiểu Đông, Lâm Gia Vũ, Tôn Lợi, Phan Việt Minh
Số Tập : 38/38 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2007

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Lieu-Trai-Tu-Dai-Ky-Nu-The-Fairies-Of-Liaozhai-2007 - Pham Van Phuong, Ngo Ky Long, Luu Thi Thi, Tran Hieu Dong, Lam Gia Vu, Ton Loi, Phan Viet Minh [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xndfUD6wX0F34wS| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=0rpLXhxgaqmYsmV| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ShEQ3X99B3PKYcO| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xVLVB1pjxxb3q6W| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8nwtIdcgDtpc1bB| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=cRfFiiuvtueOgov| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=gf8GVXa19UxRcb7| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Hrwwn2OPeF3h1wY| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ae14LBNR5WmLUCc| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=lfJ5eaa2KGCEJZT| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=TRMbCwc9plJpdUG| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8Kh4ofapiXTCnRH| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=JbWLoZOmiUzodUG| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=5kNnQiStUAQBrKX| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=hRc20An3PL33ZpZ| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=W3SvCnHfI3eZgSE| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=AtGdU4rtsC3vsnz| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=XUNNEvs8wIb75ea| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=0YF5iChjuKCNUyi| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8xmTdWlHPyYq5O1| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=sVJeKRqsRZ3tZ81| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Jg5uGSR1n1B8q9O| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=P19DRQYfWxPEVSt| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=FAgvviFEypEN59N| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=dNBz3oeAi2hcpC2| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=WD7BwQixsobcftx| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=83npXsAJtlMMRUt| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=fpCvHe8l6qBWyoN| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=frOV69mCsHcvlVl| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=6Z8RLLjX0NOQXTU| Tập 31;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=k82BZlnuPb5p3m2| Tập 32;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=3WSX0hZ8N8QUyBn| Tập 33;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=JYrGDgCIKb6zI0j| Tập 34;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=jFbKeUCasa3uK1X| Tập 35;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=WeGwqtUBwgfLgZH| Tập 36;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=VA6QJ4Jvas2j87W| Tập 37;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Hs9rhTRfNpiXy95| Tập 38;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=17lcmSIWqRMUoEd| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2007
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc