Nhân Giả Hoàng Phi Hồng - The Kung Fu Master Wong Fei Hung (2008)
[stt/Full 32 LT] [hd/2008
Hoàng Phi Hồng sinh ra vào thời hoàng đế Đạo Quang trị vì nhà Thanh, tại thị xã Phật Sơn.
Hoàng Phi Hồng mở hiệu thuốc Bảo Chi Lâm ở đường Nhân An, chuyên bán thảo dược trị thương. Mặc dù là võ sư dân gian nhưng cuộc đời Hoàng Phi Hồng vẫn gắn liền với lịch sử Trung Quốc cận đại, dấu chân của mãnh hổ này đã in lên nhiều nơi...
Diễn Viên: Trương Vệ Kiện, Văn Tụng Nhàn, Trình Hiểu Đông, Ngô Khánh Triết
Số Tập: 32 Tập
Hoang-Phi-Hong-Va-My-Nhan, Nhan Gia Hoang Phi Hong,Truong Ve Kien, Van Tung Nhan, Trinh Hieu Dong, Ngo Khanh Triet [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/HLAlAcqctxSRLgO| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/JGIQzXyFLrMGeqM| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/SurvgwCzKuCTYle| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/KFJlNCOhlomxPge| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/MSEbbRiiuMFcCeX| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/epctgyrzuCOirNS| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/ENoVsYYIuPwhQLi| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/fFDyVxXFRdJMluN| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/WfuXQzqTLlCeRHM| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/ISuMvhxmgstIVkh| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/WXrsgbEHkJBwtYj| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/dqhWZTDXXtEqluT| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/eTjOzUAukeZPZRb| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/SzWweorcKWnvBRo| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/SVxbAurAJTFMhDi| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/HILoyEQtAezWVSv| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/jCzwLHArsYWiyIU| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/rCKHyjqgueIbnRT| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/FeFjvVCeMtJloNn| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/LypqkOsideRWvbw| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/QitschoTsoEQDGl| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/tlpVgFesgOgzCVw| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/NioImSFrFGBgLjk| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/DcJIjYDFCbguEyt| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/zPIIfvnkykqYzGw| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/RSkpwadQindbvEk| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/MpTAklVoyaIEXdc| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/ndHKZQJYbgdEdlL| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/IRrMUjYokVDuenP| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/noxEPeLXUEtwRWs| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/OVtBTxTqQzWdZnL| End 32;skyphim-VIPLT.net/gJqFuQkNKEGISjc| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2008
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc