Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2 (2008) - Thập Tam Côn Tăng [50/50 TM]
Nội dung phim kể về những năm cuối triều Tuỳ, thiên hạ đại loạn, các lộ chư hầu tự lập vương vị binh biến liên miên dân chúng lầm than thống khổ 13 người dân thường vốn xuất thân khác nhau bị hoàn cảnh dồn vào đường cùng đã quy y cửa phật khổ luyện võ công. Xem phim này bạn sẽ thấy vì thiên hạ thái bình, 13 vị hòa thượng phò tá minh quân Lý Thế Dân tiêu diệt Vương Thế Sung tạo nên bản anh hùng ca Lạc Dương, Thái úy Vương Thế Sung âm mưu đoạt quyền soán ngôi thiên tử, uy hiếp ấu chúa Dương Đồng. Trong phim, dưới quyền Vương Thế Sung có Cấm Võ Lệnh,Vương Nhân Tắc, nghĩa tử Vương Nhân Nghĩa võ công cao siêu đe dọa đến nhân sĩ võ lâm thiên hạ Vương Thế Sung đang chiêu mộ nhân tài đồng thời tìm cách thu phục các môn phái võ lâm như thần kiếm sơn trang,bạch viên thánh thủ,ngân câu môn trong đó nhất là thiếu lâm tự. Huyền Tông - tổng giáo đầu của Thiếu Lâm tự võ công tuyệt đỉnh Vương Thế Sung muốn thiếu lâm quy hành nhưng vấp phải sự chống đối kịch liệt của Thiếu Lâm tự. Trong số thời loạn lạc đó có 13 người tuy xuất thân khác nhau nhưng đều bị thời cuộc bức hại, trải qua nhiều sóng gió gian nan, cuối cùng họ xuất gia nhưng những thế lực đen tối vẫn không buông tha. Họ quyết công khổ luyện võ công để tự bảo vệ bản thân và mong muốn thiên hạ thái bình. Những vị hoà thượng chùa Thiếu Lâm mà đứng đầu là Huyền Tông - Tổng giáo đầu Thiếu Lâm Tự đã lập nên “La Hán Kỳ Môn Côn Pháp” cứu Đường vương Lý Thế Dân thoát khỏi hoạn nạn và tiêu diệt kẻ tàn ác.
Diễn Viên: Nguyên Bưu, Lương Gia Nhân, Kế Xuân Hoa, Lâm Chí Dĩnh
Số Tập : 50/50 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2008

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Thieu-Lam-Tu-Truyen-Ky-2-Thap-Tam-Con-Tang-2008 - Nguyen Buu, Luong Gia Nhan, Ke Xuan Hoa, Lam Chi Dinh [id] Tập 01;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=lpm4kLPGMTUv8Cc| Tập 02;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=0gtlHvNdevX1OVT| Tập 03;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Qu2pcdbv6rpXnFp| Tập 04;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Lj6TUOewoEIeQec| Tập 05;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=wPLEurC6g3VSp0e| Tập 06;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=dM9ZLUPdneesJU4| Tập 07;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Hm9ORjVlCEiwUpp| Tập 08;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=UfUKvHAInrs8Ie3| Tập 09;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=lWtqbjzkD3RTBJD| Tập 10;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=qrs1OhoTZQjVvtV| Tập 11;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=hTKpISJvbSVkgoK| Tập 12;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=0tIMmkwHhELKSFJ| Tập 13;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=WQ37PvX2f8hY191| Tập 14;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=SmWvVfw7zlezqFS| Tập 15;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=JH1YOoOsWg7BGgy| Tập 16;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=APDPTbgmfaWMjPf| Tập 17;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=BbYtYSbMWTaxsZL| Tập 18;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=DJOg1DGfIuvP4OM| Tập 19;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=h0ydDYC1Q96YbF5| Tập 20;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=zv080nL78z4nveD| Tập 21;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=3cz8I9XTMfEXlL0| Tập 22;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=gMojLGIBCRlNiC5| Tập 23;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=LYpzZL64fHfEDMp| Tập 24;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Cm7sVAr7KhXKZJf| Tập 25;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=HDoSLJPYLweHAQe| Tập 26;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=yBXp5kVaiecCmkM| Tập 27;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=c0paNUgIkkLlQLW| Tập 28;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=ML70ZKI7qUyrWRP| Tập 29;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=V27lJ7MB7ZYratl| Tập 30;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=XyHoZJucA1n0NNE| Tập 31;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=iRp7y6CZbzrvdhp| Tập 32;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=6q5egHZL3m6aPuS| Tập 33;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=gWkX3RS27zHEKch| Tập 34;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=GGQ8q5bmOMVpAaX| Tập 35;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=QL87uJsxOQ6DkuD| Tập 36;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=t4uq7dt2S4mI9N5| Tập 37;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=N3BjwPxphAKiOlZ| Tập 38;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=xrdCRMEXBAfqNB2| Tập 39;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=xGTd7emv5dtVlA9| Tập 40;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=E9Nu2NZxfanF8Y9| Tập 41;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=VRnUXZ0bpoWi3OD| Tập 42;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=yK41aJhuViKw4Fs| Tập 43;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=LoH1ltVtwSsqVnR| Tập 44;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=eEVy5qxsMXaRJMP| Tập 45;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=xEWGXaQhbHfQkfZ| Tập 46;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=9f7JGfTsuDg9YBU| Tập 47;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=2ZVaxF1wQm6MiqB| Tập 48;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=tV3x0jUCbT2Bn5p| Tập 49;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=qrYMmESFs7NToSG| Tập 50;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=iRO0bzfTUF0uMOH| Tập 01;skyphim-GDTM.net/1rVE8rhwfJHV6dt| Tập 02;skyphim-GDTM.net/HkR00vJFGFp2zjO| Tập 03;skyphim-GDTM.net/FjgVOIFMCktcIg8| Tập 04;skyphim-GDTM.net/vtSyzH7hqjSTPXB| Tập 05;skyphim-GDTM.net/0amJNV0hIXu2FNk| Tập 06;skyphim-GDTM.net/LMwwfaMCuiWdyEX| Tập 07;skyphim-GDTM.net/gEalpHzm4hazczd| Tập 08;skyphim-GDTM.net/KuqliDHyamUXPux| Tập 09;skyphim-GDTM.net/u0iJ4hCECzAB6pj| Tập 10;skyphim-GDTM.net/ftClKarJQtGSZJH| Tập 11;skyphim-GDTM.net/OrCHnkJO0XtaeBF| Tập 12;skyphim-GDTM.net/B2KbwyxbWgFukYN| Tập 13;skyphim-GDTM.net/JXB6G61MKnoVhcS| Tập 14;skyphim-GDTM.net/k91eLd552ZfFefD| Tập 15;skyphim-GDTM.net/IrCopJyg3Aixadj| Tập 16;skyphim-GDTM.net/AJLH5zr0qOiYtoF| Tập 17;skyphim-GDTM.net/38WmSzlIlZTto3i| Tập 18;skyphim-GDTM.net/W6NeLKkn6HQCJCk| Tập 19;skyphim-GDTM.net/d1Z0XPiHqSARma1| Tập 20;skyphim-GDTM.net/lA7hKBqhxT53Kav| Tập 21;skyphim-GDTM.net/W6LchlhSF462UEy| Tập 22;skyphim-GDTM.net/lidboUaDD32Ct68| Tập 23;skyphim-GDTM.net/8lyOlVCwYqOpYcp| Tập 24;skyphim-GDTM.net/aIgmDOQj5vL2o3G| Tập 25;skyphim-GDTM.net/LWU0kPgzWfQMfMr| Tập 26;skyphim-GDTM.net/6HpKAfI6fm1Lnan| Tập 27;skyphim-GDTM.net/91EdcUiVh0VIg51| Tập 28;skyphim-GDTM.net/gwykxhihdVKMHca| Tập 29;skyphim-GDTM.net/EGYotPxoTN3ayj7| Tập 30;skyphim-GDTM.net/PHR24Z7dbGRFlxF| Tập 31;skyphim-GDTM.net/SFl2VyMr02vL8Qm| Tập 32;skyphim-GDTM.net/DPL9GNEM8zcH5x1| Tập 33;skyphim-GDTM.net/NrWuToV4KfuHP3i| Tập 34;skyphim-GDTM.net/AqgO6mQGJ9qdgjr| Tập 35;skyphim-GDTM.net/QMdcAHqLgp0ymEo| Tập 36;skyphim-GDTM.net/QoodBLCtvHYqWan| Tập 37;skyphim-GDTM.net/anHjKxTWkSDPZ3z| Tập 38;skyphim-GDTM.net/ihrZZ1QWi4mh8aP| Tập 39;skyphim-GDTM.net/T41aR6FiOQcYvtD| Tập 40;skyphim-GDTM.net/r30fKalYdJuHdLi| Tập 41;skyphim-GDTM.net/3hKMx7aP32HzoSc| Tập 42;skyphim-GDTM.net/6qT9b9yaz9PAIaM| Tập 43;skyphim-GDTM.net/g89S8TEV7TR3pre| Tập 44;skyphim-GDTM.net/JV5QNvrIJw3g1Pq| Tập 45;skyphim-GDTM.net/9kEMyXLbrE22c6i| Tập 46;skyphim-GDTM.net/mbCLNrHIjFj5M0K| Tập 47;skyphim-GDTM.net/wyaR8dwcxIbEKEw| Tập 48;skyphim-GDTM.net/f9yB55aK2RQVVkF| Tập 49;skyphim-GDTM.net/JvdkeEOZn5mO8tR| Tập 50;skyphim-GDTM.net/z5Gl5pkqFaUm66q| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2008
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc