Lang Nha Bảng - Nirvana In Fire (2011)
[stt/Full 54 LT] [hd/2011]
Phim nói về Mai Trường Tô - một vị tướng quân có uy danh bất bại vang khắp thiên hạ, là thiếu niên xán lạn nhất vùng đất Kim Lăng. Thế nhưng, bởi sự hãm hại của kẻ gian mà anh cùng toàn bộ đội quân Xích Diễm đã bị tiêu diệt. 12 năm sau, anh xuất hiện với thân phận hoàn toàn mới với cái tên “Kì Lân tài tử” và trở thành mưu sĩ của Tĩnh vương. Anh đã gặp và bắt đầu mối duyên với quận chúa Nghê Hoàng...
Diễn Viên: Hồ Ca, Ngô Lỗi,Lưu Đào, Vương Khải, Trần Long
Số Tập: 54 Tập
Lang Nha Bang 2011 - Ho Ca, Luu Dao, Vuong Khai, Huynh Duy Duc, Tran Long, Ngo Loi [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/NCrPwpjYXUsTYZf| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/qTwDtxRjIKEVfNv| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/bThZZuziPQvOErY| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/kBxAAzuIRhXIZUi| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/GquCjfSeRXNkxsO| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/prNfKCqBSfokiwJ| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/xSnIdsQZXjMSGRQ| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/zGNqCNOQHpMkZLM| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/fBDFhHNcfXYmTJv| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/AHECWuUOMdugeBI| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/tMTXongbmLlFsLh| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/aQznbHUbIdCfKLA| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/MlALYjdKWauSpfD| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/rTwnyugfnCbIZLg| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/kIAUyKlGvLSAxKV| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/VKCdPeKllWZjKUJ| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/tIhjSLfPNhyIoLm| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/LVMDJLAYhnxBHcI| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/mYyVrsjpWxuuyXo| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/kqtAtcZDhjpeoRN| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/FhwkYZkwOjoLPcZ| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/oaihogBdSmRxIFc| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/fEdcegIgfLiTUBM| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/vFeOzoLRNhjxxkV| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/mQiRIQCBrnnmvzv| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/rukpQqrHPcytYCM| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/iLNyJcJUqxwSVxj| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/aEBDQafCLHkSzGT| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/QFXigPEMHiKAxzY| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/CkMxBvJfqRTjZLr| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/CgMfmMzovklkrxW| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/LFCNEyIRmVeMbCD| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/OFgyZDkiJcCDJEH| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/DjvLidKSIokOmZe| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/tzhFbIAOuhhlVBw| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/ZGrKvoVsBRVUhMe| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/mPLxIOgvAEpLQUT| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/cLpmVSUlHeixUYz| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/jCTrbMmNfiLGJSk| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/TCVWPXPCFgnxJUK| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/lsAoEMtpeqICyqa| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/AtocPILBEZMcNaK| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/OSxQxAiFdXLNTNS| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/kzBNpbOlrQpPlMf| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/sVGAGWmVxtfAzcv| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/AXVJaYzewpozExZ| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/LTetVdIpaIFToKz| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/ksMrrcnUyVcdAoD| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/siZvHWoGaTxbWeS| Tập 50;skyphim-VIPLT.net/RYjcXJQoFalOTZV| Tập 51;skyphim-VIPLT.net/qpgiLpxChaTYkur| Tập 52;skyphim-VIPLT.net/BjinPFNhvxeArzI| Tập 53;skyphim-VIPLT.net/pzqUDQvvsTIsBGW| Tập 54;skyphim-VIPLT.net/TpROVFlNJqbfSTl| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2011
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc