Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - The Legend Of Kublai Khan [50/50]
Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là người sáng lập ra Triều Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của ông, đế quốc Mông Cổ đã đạt đỉnh điểm của sự hưng thịnh. Ông đã dời đô từ Hoa Lâm về Đại Đô tức Bắc Kinh ngày nay. Vào năm 1271 ông đã lập triều đại của người Mông Cổ mang tên nhà Nguyên. Năm 1279 quân đội của ông tiêu diệt nhà Nam Tống (1127-1279), thống nhất Trung Quốc.Tất cả các vương quốc nằm cận kề với đế quốc Mông Cổ đều trở thành các nước chư hầu lệ thuộc.

Thể loại: Đang cập nhật
Quốc gia: Đang cập nhật
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Xa Thi Mạn, Hồ Quân
Năm sản xuất: 2013
Số tập: 50/50 tập
Thời lượng: Đang cập nhật
[id] 1;https://www.youtube.com/watch?v=1q5wCMFr0ME| 2;https://www.youtube.com/watch?v=d3VPBE9APzc| 3;https://www.youtube.com/watch?v=2qbz77QdBf0| 4;https://www.youtube.com/watch?v=YZbBXvjh_WQ| 5;https://www.youtube.com/watch?v=CN4emz0Frfs| 6;https://www.youtube.com/watch?v=VUqwqvTEHLI| 7;https://www.youtube.com/watch?v=g1BH750Wveo| 8;https://www.youtube.com/watch?v=ZH_Z3K68MRY| 9;https://www.youtube.com/watch?v=jGt2e_2xavM| 10;https://www.youtube.com/watch?v=xexTISOvKDE| 11;https://www.youtube.com/watch?v=2y2s9jTLhHg| 12;https://www.youtube.com/watch?v=iHdINhNAkOY| 15;https://www.youtube.com/watch?v=bXNyAbSTonQ| 16;https://www.youtube.com/watch?v=ebkw1_5Hejg| 17;https://www.youtube.com/watch?v=Kdp8Wgbkf7Q| 18;https://www.youtube.com/watch?v=SL_WBKRrASs| 19;https://www.youtube.com/watch?v=_6lmsO56B9Q| 20;https://www.youtube.com/watch?v=q5ah0WkdB40| 21;https://www.youtube.com/watch?v=Iy4ChxY6MOw| 22;https://www.youtube.com/watch?v=Ot1ma9BHNl0| 23;https://www.youtube.com/watch?v=sftsOr7oK9U| 24;https://www.youtube.com/watch?v=DB-QPEzfvZ4| 25;https://www.youtube.com/watch?v=7kDTazdgm1Q| 26;https://www.youtube.com/watch?v=DpUnXhi_JO8| 27;https://www.youtube.com/watch?v=G39O0A02_60| 28;https://www.youtube.com/watch?v=Vo_dH6honZM| 29;https://www.youtube.com/watch?v=oD2zeW-JjPQ| 30;https://www.youtube.com/watch?v=565W5Jlv_6g| 31;https://www.youtube.com/watch?v=KtMJv-Ca5Sc| 32;https://www.youtube.com/watch?v=xg1H4UVbkQA| 33;https://www.youtube.com/watch?v=YGvGYiZD8AA| 34;https://www.youtube.com/watch?v=oo2EtZf6VVg| 35;https://www.youtube.com/watch?v=kNJ12Eubnss| 36;https://www.youtube.com/watch?v=A0giAvDNYzA| 37;https://www.youtube.com/watch?v=aZDpfUzpaFg| 38;https://www.youtube.com/watch?v=vgt6t6_eW6M| 39;https://www.youtube.com/watch?v=F8ifww12Zlc| 40;https://www.youtube.com/watch?v=1JmmVjc_cLA| 41;https://www.youtube.com/watch?v=9Wb4BA04nqQ| 42;https://www.youtube.com/watch?v=u5cAhgODLDo| 43;https://www.youtube.com/watch?v=kfiF_KOZR1g| 44;https://www.youtube.com/watch?v=TtWHduOvAHo| 45;https://www.youtube.com/watch?v=cZPmv76u3fI| 46;https://www.youtube.com/watch?v=pvq3R6ZQPU8| 47;https://www.youtube.com/watch?v=Fa8NXeuMTNw| 48;https://www.youtube.com/watch?v=r1pe7GOR9Ms| 49;https://www.youtube.com/watch?v=T5RXbnoeXk4| 50-End;https://www.youtube.com/watch?v=LTBpyDnKBME| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2013
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc