Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3 (2014) - Thập Bát La Hán [63/63 TM]
Vào lúc đó, hoàng đế Minh triều (Trần Hạo Dân) còn nhỏ, trẻ ngưởi non dạ nên Thái giám Vương Ký chuyên chính đã tận dụng tình thế này. Hắn âm mưu đoạt vị, hãm hại trung thần, hủy hoại triều đình. Cha của Từ Tử Hào là tổng binh Kinh Đô Từ Siêu lại luôn muốn bảo vệ kỉ cương triều đình, vì thế cả nhà trừ Tử Hào đều bị sát hại. Tử Hào (Trương Trác Văn) được công chúa Chu Nhược Cầm (Hinh Tử) và bạn bè động viên, cậu đã quyết tâm đến Thiếu Lâm Tự học võ để báo thù cho cha mẹ.
Diễn Viên: Trần Hạo Dân, Trương Trác Văn
Số Tập : 63/63 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2014

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Thieu-Lam-Tu-Truyen-Ky-3-Thap-Bat-La-Han-2014 - Tran Hao Dan, Truong Trac Van [id] Tập 01;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=bHQZNZK3SD4nMmO| Tập 02;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=BK8voze3fCcTrIz| Tập 03;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=mOJ1bMCN1fycjL7| Tập 04;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=klAcPUdCQkbYes3| Tập 05;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=76oLdtCIDZd8YaE| Tập 06;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nGx8wwvSR1Inaku| Tập 07;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=bj9JswNCm52hyf8| Tập 08;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=VPPcbxAHZ5i72sL| Tập 09;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=G0dQvAgQ9rxPIbL| Tập 10;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=cGSpw3MhkTIzFZo| Tập 11;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=| Tập 12;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=1yGYs9uLlWq0vlI| Tập 13;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=oVMhWPcgqsXH8ij| Tập 14;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=P4IZ3VKk9QfUQfW| Tập 15;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=A7d0tfFMV8QiEqQ| Tập 16;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=p52CjMXmigKMIz8| Tập 17;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=FZhpVypulL7R3AB| Tập 18;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=kHYUykpm7htpQ9K| Tập 19;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=XUsUIZBbddkNQnZ| Tập 20;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=TFRuVXBnRHn93cV| Tập 21;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=j9IrEKzAbZGFjSW| Tập 22;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nAgJkDf74FAvyXH| Tập 23;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=K97ZoTs7dq69yf9| Tập 24;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=UhYRuOh5qZCSDvi| Tập 25;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Ira8xLjZ3CnjIwF| Tập 26;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=L7xZV3x63rzSJGO| Tập 27;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=gsUnFTRE72VOdrA| Tập 28;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=toKhlMQRANCqyW8| Tập 29;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=GjLBWwHU2rrOQmh| Tập 30;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=gjRVDBIDoa4Xpea| Tập 31;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=rvJlK3XC4sN9HlQ| Tập 32;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=UAP6bYzDKg4bB6g| Tập 33;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nN37EnW2QNVBLkT| Tập 34;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=aIS9tAPSOsSUkNf| Tập 35;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=UgPvunOE26FYzBr| Tập 36;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=HqCGNtS1wiyjPLP| Tập 37;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=NEa2qbSHOBoce7w| Tập 38;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=D0ynIfCcKM1Uq6h| Tập 39;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nHIrXv7w9ch8xru| Tập 40;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=vHM0xmsEDymEtOB| Tập 41;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=wdjV6U8ztI1Cqvw| Tập 42;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=TETjEMmbSQAhWZl| Tập 43;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=RgHDYUW3Gkga2gs| Tập 44;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=wMLm0XuC1Vy3qO0| Tập 45;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=OmNQBfbJUPqgHdi| Tập 46;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=04I48kVdfvqCsc7| Tập 47;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nMAFKjWC6ITdHHQ| Tập 48;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=wXM1BWvDSk23Zgd| Tập 49;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=YvMSBY3DqQwCGcd| Tập 50;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=vSwCQUw4ehGKHj0| Tập 51;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=TeD0VnV8PrKTWzi| Tập 52;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=uUCgvBrT7EBpK0K| Tập 53;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=1xTbnO8cqpq3PxM| Tập 54;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=iWJ2I4FGtv5kgwH| Tập 55;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Y466a9BXEARHJpu| Tập 56;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=atjE8RaQ4M6YYWy| Tập 57;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=5kTDxOi1EUXFPLS| Tập 58;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=rHM3gAylikAEICC| Tập 59;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=oMcC3nWdG8tA77d| Tập 60;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=5c37Ri8k22l3jMa| Tập 61;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=r9D6zOsfI9KCQmZ| Tập 62;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Jrp7seUb9McodbQ| Tập 63;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=FR0Y2FUzfIuN63A| Tập 01;skyphim-GDTM.net/RSgPTAlDFvi4WgL| Tập 02;skyphim-GDTM.net/25VLXVoV15faER6| Tập 03;skyphim-GDTM.net/FnrMnReLTfampTv| Tập 04;skyphim-GDTM.net/RW5jSmfUurl5Tg8| Tập 05;skyphim-GDTM.net/avQaCfEpVQpKkVn| Tập 06;skyphim-GDTM.net/dBbLYRbCJLMHjcm| Tập 07;skyphim-GDTM.net/2drycQEVe3B4Myg| Tập 08;skyphim-GDTM.net/3ugAIIF5FGnuucu| Tập 09;skyphim-GDTM.net/1Y15a6DtVtCGvwZ| Tập 10;skyphim-GDTM.net/pvg7RRVnMNAG3zK| Tập 11;skyphim-GDTM.net/Z5RZqVkoGv3Jky2| Tập 12;skyphim-GDTM.net/DL0JXwk225SrV0e| Tập 13;skyphim-GDTM.net/X2SFWuaJK08oFgq| Tập 14;skyphim-GDTM.net/plArua4LU8cwjYt| Tập 15;skyphim-GDTM.net/9Q6z1A9IqpSAF28| Tập 16;skyphim-GDTM.net/4EpFNLDriVvaETc| Tập 17;skyphim-GDTM.net/vkdE4AtPjEpvo2N| Tập 18;skyphim-GDTM.net/b7dXSMKDCIR8IRf| Tập 19;skyphim-GDTM.net/axdTQMX0YRR8V60| Tập 20;skyphim-GDTM.net/yHGaRxFNMMX8J47| Tập 21;skyphim-GDTM.net/u3N0ANxnmeCxhBo| Tập 22;skyphim-GDTM.net/1yVnTgwEt1FW7hJ| Tập 23;skyphim-GDTM.net/Nml4aS0jHDG1m0Z| Tập 24;skyphim-GDTM.net/njXOKgOXJBh2HZF| Tập 25;skyphim-GDTM.net/GAaCQHUD7QhF3Vq| Tập 26;skyphim-GDTM.net/jf5A6daf0uogZNG| Tập 27;skyphim-GDTM.net/B41dMMpjw2B3tpW| Tập 28;skyphim-GDTM.net/qqSevj3iZ10hqfl| Tập 29;skyphim-GDTM.net/rVnRcRMAUDmwFPC| Tập 30;skyphim-GDTM.net/HY434VgRdgFiF7i| Tập 31;skyphim-GDTM.net/q4eQc5Yg1S3Zmzq| Tập 32;skyphim-GDTM.net/nahfyUtcS33ew2d| Tập 33;skyphim-GDTM.net/GMaoxrjTakePF6o| Tập 34;skyphim-GDTM.net/iJrtiNLxXTnw2RD| Tập 35;skyphim-GDTM.net/PzkBGPmbLQTu2vT| Tập 36;skyphim-GDTM.net/Xq2cKEynAEV1IvK| Tập 37;skyphim-GDTM.net/tlj6XeoK9k5g5a4| Tập 38;skyphim-GDTM.net/fOXtQ4cRZL1l5jt| Tập 39;skyphim-GDTM.net/Dt5NAucduVYXlaI| Tập 40;skyphim-GDTM.net/fVoKUX3IEW7Iypw| Tập 41;skyphim-GDTM.net/JXdyAdrvfE5cVFa| Tập 42;skyphim-GDTM.net/l6e3EtIpDJmWont| Tập 43;skyphim-GDTM.net/jQxUnzzf8Z5IiSv| Tập 44;skyphim-GDTM.net/CYxqTJFp2uWChfu| Tập 45;skyphim-GDTM.net/xIp2zeRbqQUUcLz| Tập 46;skyphim-GDTM.net/vR7n4hUAxzDWgXI| Tập 47;skyphim-GDTM.net/cfT6NuP5fTnKNPS| Tập 48;skyphim-GDTM.net/XGAA4iy2YrpJE5W| Tập 49;skyphim-GDTM.net/GpuCY56OXQiqNf1| Tập 50;skyphim-GDTM.net/ptRIovwf8aWxXyA| Tập 51;skyphim-GDTM.net/NUcP7Xmqy3I1jxq| Tập 52;skyphim-GDTM.net/ENPZvRlHrSunNV4| Tập 53;skyphim-GDTM.net/RhPxUGP6PGk2hvw| Tập 054;skyphim-GDTM.net/5vH3xyW2dS2AGOl| Tập 055;skyphim-GDTM.net/ARjP0OfkHpQGf4j| Tập 056;skyphim-GDTM.net/zPouY4SM4Yr68XT| Tập 057;skyphim-GDTM.net/vkSxW1ALcWGkarg| Tập 058;skyphim-GDTM.net/Wiya7bYLDf3gm2m| Tập 059;skyphim-GDTM.net/HKvPb4R8uNzIvIP| Tập 060;skyphim-GDTM.net/4BITeITaWxuoVE1| Tập 061;skyphim-GDTM.net/LGPBlKeXfHI2Kfo| Tập 062;skyphim-GDTM.net/aJbCNOVlHonop4S| Tập 063;skyphim-GDTM.net/G4CaxY2AzNiZ9h7| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2014
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc