Thục Sơn Chiến Kỷ 2 Đạp Hỏa Hành Ca (2018) - The Legend Of Zu [48/48 TM]
Vì theo đuổi anh hùng trong mộng Bạch Cốc Dật, Dư Anh Nam đã đến phái Thương Khư học võ. Trớ trêu thay, cô và anh nuôi Dư Anh Kỳ đi lạc đến phái Thục Sơn. Không lâu sau, 2 phái vì chuyện của Xích Hồn Thạch mà liên hiệp, Anh Nam, Anh Kỳ, Cốc Dật được chọn vào chung đội. Quan hệ cả bả cũng bắt đầu trở nên phức tạp hơn từ đó
Diễn Viên: Ngô Kỳ Long, Nhiếp Tử Hạo, Vũ Đình Nhi
Số Tập : 48/48 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Thuc-Son-Chien-Ky-2-Dap-Hoa-Hanh-Ca-2018 [id] Tập 01;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=PDwSV9tcmXncXqx| Tập 02;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=6EDYV4A1VOX04KU| Tập 03;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=OXzdlQ400sEZMLo| Tập 04;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Y3CLjmrYPPCKB2h| Tập 05;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=0q4n235vgsksMhR| Tập 06;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=hTTyJGmVwl81gxF| Tập 07;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=sEBy1aSer4t0YUj| Tập 08;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=GOjTXiMrwb4EPwc| Tập 09;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Z8quMABGl4MUZSe| Tập 10;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=CswDMmASgGmq2O0| Tập 11;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=IdKn4JEWhkGFtoq| Tập 12;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=zAjLvERHm9geCzZ| Tập 13;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=fW4ePyAr2KO0hK5| Tập 14;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=FMcPMlRbk2L8osE| Tập 15;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=3FSJBVArlzRrh1O| Tập 16;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Ec4vwQCg9eRKXch| Tập 17;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=si48bY9XTsCxyts| Tập 18;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=TwRDOkVu53lGZe9| Tập 19;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=yiXEyiA4ZZYhyzu| Tập 20;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=OFeSitEKUWTFocx| Tập 21;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=JNVbeQ09quQ4vvP| Tập 22;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=wCCKTwzyXDAzYGa| Tập 23;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=qAVtF90Z3eiMZJ0| Tập 24;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=tkqW2n7kqhk2E7s| Tập 25;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=uWbD88ufYr4B25A| Tập 26;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=TU13w4G8rcEE33F| Tập 27;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=mfLMsdVbc684Btv| Tập 28;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=NVpsU27BEm6MYJj| Tập 29;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Qz5of9qh3pHJj1W| Tập 30;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=A2G0ePSP8Gux0u1| Tập 31;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=mYndXI4tzta718Q| Tập 32;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=WinTaJRRC3QeWQS| Tập 33;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=TMP56NQFiwZlsY5| Tập 34;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=KvUzvZV4n0NiuAd| Tập 35;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=pY5L0baAMoi21Fd| Tập 36;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=0qileWjEV206CZw| Tập 37;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=djyv04txGgRisf0| Tập 38;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=14YNeZkKNP39Bm7| Tập 39;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=GvePW2hR44i7kBw| Tập 40;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=PuV0DFr3EAPW79s| Tập 41;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=JtGrJ1qRRd8c0nD| Tập 42;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=kBFTMrPtFGxYvpr| Tập 43;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=bCT8KifyVFou7DM| Tập 44;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=5w1SAmcy4AH0RG2| Tập 45;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=hlJsDt7peubzFEv| Tập 46;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=xDfSs6MV6AfFnnb| Tập 47;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=ClW9s47eCZiXmJ5| Tập 48;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=MU7lnDfmHR3LiR3| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc