Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Ta (2019) - The Love By Hypnotic [36/36 VS]
"Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Ta": Tịch Nguyệt công chúa Lý Minh Nguyệt và Bắc Tuyên Tư vương Lý Khiêm rất không vừa mắt nhau nhưng lại bị bắt hòa thân. Vì bị Lý Minh Nguyệt thôi miên, Lý Khiêm bất ngờ nhớ lại những ký ức ngày xưa. Nhằm mục đích phục hồi lại ký ức, Lý Khiêm chấp nhận Lý Minh Nguyệt làm vợ của mình. Cuối cùng hai người dần dần đã hiểu nhau hơn và có kết duyên tốt đẹp.
Diễn viên: Phương Dật Luân, Lăng Mỹ Sỹ, Trương Bác Hàm, Chu Tử Hinh, Đổng Nham Lỗi
Số Tập: 36/36 tập

Thể Loại: Cổ Trang

Quốc Gia: Trung Quốc

Đạo Diễn: Đang cập nhật

Năm Chiếu: 2019

Thời Lượng: 40 phút

Chất Lượng: HD [720]
Anh Trang Soi Sang Long Ta 2019 - The Love By Hypnotic , Phuong Dat Luan, Lang My Sy, Truong Bac Ham, Chu Tu Hinh, Dong Nham Loi [id] Tập 01;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=N5MGuoO2FAvA2IL| Tập 02;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=hq1nNWcEHijqBDo| Tập 03;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=Vw6LrCJNIXNoQxU| Tập 04;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=XnVMyUBe72C03dE| Tập 05;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=Zl9JTKWskh22ZIp| Tập 06;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=frZlKC8hfH2BtVM| Tập 07;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=AULiS5eBD8spbMB| Tập 08;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=VKukj0Mes7YCLUu| Tập 09;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=TnhlgzzxsbU8z6N| Tập 10;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=Fto6cr8fgn7qIWV| Tập 11;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=n2jcKhZ6yFJKFYU| Tập 12;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=y4jPJ8zVSHKMXUa| Tập 13;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=YdajJlepZVF26Yp| Tập 14;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=J4PqIoYsaidaYw3| Tập 15;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=3rbNS5L33CcNB72| Tập 16;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=5qa9yYqteUCiAoC| Tập 17;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=w60nyhsBH5oCyuw| Tập 18;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=RH2w7y0z3nJuPyl| Tập 19;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=zHwqneW7COIvBeU| Tập 20;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=yVEkeLl11aLivee| Tập 21;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=hMy4NlWRlUIWkmP| Tập 22;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=RNRQaKQy1zfElVU| Tập 23;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=glL3tG2k5CZgCSG| Tập 24;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=8plbJx5xTQDziVH| Tập 25;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=5WJ8NA6OqOMTgRL| Tập 26;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=hyBdYkNxa1Ojgmu| Tập 27;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=pAhZkC0txE2CWXp| Tập 28;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=esJM6XKxjZm0jEB| Tập 29;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=meD54hENJwcT9f0| Tập 30;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=Ai6wzr4SkbhoVtA| Tập 31;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=wEKfzmV4hs7w7Ds| Tập 32;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=kmjPzpZXsWDUCSG| Tập 33;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=ONDtlJwdgrJQO3k| Tập 34;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=8nSoiQuupawsRJ8| Tập 35;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=RynglJlMUMOTD0s| Tập 36;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=Sq7giKyap88Ah9f| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc