Bao Thanh Thiên Kỳ Án (2011) - Justice Bao [68/68]
- Trong phim, Bao Công xử các vụ án trong cương vị Phủ Doãn phủ Khai Phong (kinh đô nhà Tống). Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, trong thực tế lịch sử, ông làm ở chức vụ này khoảng 1 năm. Bao Công trong phim được mô tả là do sao Văn Khúc giáng sinh để đem lại công lý cho dương gian. Ban ngày ông xử án ở trần thế cho con người, ban đêm khi đi ngủ, thần thức của ông tiếp tục xuống âm phủ xử án cho các oan hồn. Giữa trán ông có vết sẹo hình trăng lưỡi liềm, tượng trưng cho sự công chính, khi nguy cấp thì vết sẹo này có thể tỏa sáng để xua đuổi được tà ma yêu khí.
- Thực tế, Bao Công thật không có khuôn mặt đen và cũng không có vết sẹo hình Mặt Trăng như trong phim, thậm chí ông lại trắng trẻo và có phần thư sinh. Điều này là do ảnh hưởng của Kinh kịch, hát bội, Trong nghệ thuật Kinh Kịch, các diễn viên thường phải hóa trang mặt nạ trước khi biểu diễn. Mặt trắng là đại diện cho kẻ tiểu nhân; mặt đỏ là đại diện cho nghĩa khí, trung nghĩa; mặt đen đại diện cho nghiêm túc, công chính liêm minh, quân tử. Do đó, mặt Bao Công trong kịch và phim được tô đen để khắc họa bản tính liêm chính của ông.
Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kinh, Phạm Hồng Liên

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 68/68 Tập

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút
Bao Thanh Thien Ky An - Justice Bao, Kim Sieu Quan, Ha Gia Kinh, Pham Hong Lien
[id] Tập 01;skyphim.net/1ujX4_FfeQqIxaSCU3xlXLWxmc5FiXYEZ| Tập 02;skyphim.net/1chLqiW2SXz9O0bumfmPYstcbhPCw8onh| Tập 03;skyphim.net/1UGNLy8U8d-e8OGG10Y6SYja466cCFxa_| Tập 04;skyphim.net/1f8IonMYeK7f2Csyp3KRJgw0rQBDAwXJC| Tập 05;skyphim.net/15hWP1EYOcdTqB_AtxgFra5irboROE4gL| Tập 06;skyphim.net/1bqkodI7p2IcEPB8r-KF9tTG8ib6lppa6| Tập 07;skyphim.net/1bmA64ijrGtR3ZVLHRX1-EWpCzXo5HVQo| Tập 08;skyphim.net/1G1Kb0X_3kNL8RzJDX9uLUBPpsHPxTpLY| Tập 09;skyphim.net/19gNlTFvz79jd9eEstM4Ha9h_b-ABM09k| Tập 10;skyphim.net/1ltgwBYwHUk0irwSq_ODzfBD1vFYT8r-C| Tập 11;skyphim.net/182hRw0mlWEEYW-uX0pdLWKRWCzo7ToPc| Tập 12;skyphim.net/1GXjaUlaj4iQ59xplT4qI0rB6iGs8kkV3| Tập 13;skyphim.net/1NDpbezBjBC2s6PpKkz5euh9gyjtzu1mg| Tập 14;skyphim.net/1lgLvnm1_TP1WwbFb5e3MjBdZ9aSuOOxW| Tập 15;skyphim.net/1SP3D7TZ0-uZvnQsz_cIrkGg2dI0n-KST| Tập 16;skyphim.net/11J4oci2Go473QAQ4p5wbjmpkUUoe0fZe| Tập 17;skyphim.net/1Pt_t_xmjCUvXJhDrjmV6FTtC3_FTd2ap| Tập 18;skyphim.net/1s_La4hzFEEJuiKi64HmoQZtAL_QegxrV| Tập 19;skyphim.net/1Z4yUcwezXSDdd6pdIMC_jw-ZZh5GZolI| Tập 20;skyphim.net/1XEVEcQlHOePOM7ow4tqYVgXxFDy5n77J| Tập 21;skyphim.net/1RRlOUVTNyqOnrq4KrAgmgzhprPkbBK7g| Tập 22;skyphim.net/1xQ9L5oBgEqz7i-ukR6RTdgParZHXRO5l| Tập 23;skyphim.net/133AuldUy65eesYojLinMG3S9jUM6coQm| Tập 24;skyphim.net/1rLwUJxgXq6eoMJbeSXcRnv5hCYQuSNuc| Tập 25;skyphim.net/1B2SI1AYGb1S8-etX3bWci8kqTJJlYgQr| Tập 26;skyphim.net/1U4A8T5wClIMLhc6ZqOGLmkgVz58ZP0qX| Tập 27;skyphim.net/1I2zHcTXuDm-8u-MmLxG0yZRUhgGYtRdT| Tập 28;skyphim.net/1KwrPN1Tvlu6smkS_oSmUJSCaCBuu4fpz| Tập 29;skyphim.net/1XOcmpU6udi_gZ2RLuvyTgpwJVlcF4cg-| Tập 30;skyphim.net/1kUr-ChOKvf242ieRvSqDIeeaNOCxGjLb| Tập 31;skyphim.net/1XAVvlfOvHWjlxD5GNbVxBRiMsc_JtxMq| Tập 32;skyphim.net/1fBlwjHiEkXE6bhJmeUMroINvWwKN29hK| Tập 33;skyphim.net/1BvpjeAVa9u9QmTV_jaR-wEomWTPPaSbP| Tập 34;skyphim.net/1_THYW3odqnLxFL54bRTjssREC9coz2er| Tập 35;skyphim.net/1On-hsC-y6COhSeIj4VjyXzSUOQ3OODYQ| Tập 36;skyphim.net/1ACGszNQqIKAyohbGaO5k5UWzcBNCOaIW| Tập 37;skyphim.net/16IjK-OEeF7pJ0OdBzxw2BWjjoxFZ2PGy| Tập 38;skyphim.net/10Ril6hOYmM5hyF2A8tc3E0W9kzRlRhjx| Tập 39;skyphim.net/19kGitMXnOLg0ozVpRTP3sbOzuNQAe6KW| Tập 40;skyphim.net/11G5uP131DHVtJfSDhNj4FMvuIeMEDLHn| Tập 41;skyphim.net/1uHywmHbLFObJMsc-jdMBY6HBhNCbJemy| Tập 42;skyphim.net/18HGzTU0vjJpzSVfWyOXPT1Vr_iNVwBle| Tập 43;skyphim.net/1Dj0TbNYBh8EP2HLoifdqFd0CrP_xyn0Z| Tập 44;skyphim.net/1G8XS7CVn3m10SQr4ffx620OWyE2XH3Uh| Tập 45;skyphim.net/1PxvIBaxVfP7y2h1crLUPoqYz4RxbXsFJ| Tập 46;skyphim.net/1t0CUOfQbQEw-jT3BslriQ8UlgyCmeMHo| Tập 47;skyphim.net/17BOn0cewROAQY-Cz8TN9hKGK7z-tVHm1| Tập 48;skyphim.net/1SvD88Ti3XwmiGf5rN8qxzGiyLUFPhr9n| Tập 49;skyphim.net/1BdWlOOiECpmZEEbyj_Oyp1aoLD3R4hjK| Tập 50;skyphim.net/1M5UjpU6ttaoyD22F1REgescPj3l6nvLk| Tập 51;skyphim.net/1W-dKIAbMWnDuuXYzPwP1cWDHuE7nOilF| Tập 52;skyphim.net/12i2HZ5oP-sI7j8yrtszfJUDsfkmKeaOY| Tập 53;skyphim.net/1d63EeN862Q1LZXg0JBaxdFx3B46KmCJx| Tập 54;skyphim.net/1El2iaHjT0L-qsxRr9g72qZTcs6rS5fCe| Tập 55;skyphim.net/1sFNM4zrO4SUQTMpDhB2OcdaQEThou2-c| Tập 56;skyphim.net/1HR0KhjidBcq9jOf6WVidjemLIvvsZ76F| Tập 57;skyphim.net/16y0-pBVvNZka6DTv4fojsazYGYRT0udb| Tập 58;skyphim.net/15AZ3jCLDgPziaiG9ZsLB_UuHl-LFpidc| Tập 59;skyphim.net/1jNezJAsKFkRSrGAy3LCtqdmb3PZc_MOU| Tập 60;skyphim.net/1T-q4UIy1YW4ux-wa-wL1EdrRm964I47I| Tập 61;skyphim.net/170RuzYTZsmbs9v62qVNb_Poi5bLywoBo| Tập 62;skyphim.net/1R3rhj3Zr5Funcl-5iAd-z5Wkdc3kDquY| Tập 63;skyphim.net/1ys_23zL6-y0w1RDWsNFQAMs18si88dff| Tập 64;skyphim.net/1nVG41XsljU66aJEhYxJC1pJLewNS1zJ8| Tập 65;skyphim.net/1Yw3K_U4n_gCAIxoP7hEodOuWmXdL375q| Tập 66;skyphim.net/1Xk3B4aBE3gHhlTvcB9wD6c0mYpWzFWvF| Tập 67;skyphim.net/1u_JwqEMA7OwUzXctsOHQLuCEkKqpeSwl| Tập 68;skyphim.net/1WTlqbFd4m7JKpJzzPnpru1cOHbf2YD-i| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2011
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc