Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You [45/45]
Nội dung : Công Chúa Giải Ưu kể về cuộc đời nàng công chúa Giải Ưu, là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa. Vào thời Hán Vũ Đế, Vũ Đế thiết lập liên minh với một số quốc gia nhỏ ở phía tây để cùng liên kết chống lại Hung Nô. Ô Tôn, một vương quốc khá hùng mạnh ở phía tây Trung Quốc lúc bấy giờ, là đồng minh chính của Vũ Đế. Vũ Đế đã cố gắng tạo dựng mối bang giao tốt đẹp với Ô Tôn thông qua các cuộc hôn nhân. Để gắn kết chính trị và quân sự giữa nhà Hán và Ô Tôn, công chúa Giải Ưu rời khỏi hoàng cung để thành thân với Quốc Vương Ô Tôn. Tuy nhiên, cô không ngờ cuối cùng mình lại yêu người cháu của Quốc Vương. Sự thông minh và lòng thương xót của Giải Ưu dành cho người dân Ô Tôn không chỉ giúp bình ổn những sự đe dọa cho nhà Hán từ quân Hung Nô, khiến cho quan hệ bang giao giữa triều Hán và Ô Tôn được củng cố rõ rệt, mà còn truyền bá văn hóa Trung Hoa cho đất nước phía Tây và khuyến khích giao lưu văn hóa.
Thể loại: Cổ Trang
Quốc gia: Trung Quốc
Đạo diễn: Trịnh Tử
Diễn viên: Trương Hâm Nghệ, Viên Hoằng, Viên Văn Khang, Diệp Thanh, Lưu Quán Tường
Năm sản xuất: Đang cập nhật
Số tập: 45/45
Thời lượng: Đang cập nhật
[id] 1;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/13KMgbFvZS1tYDiCtN5nzomTPyNhQsje4| 2;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1d8eOsrbuzKv0f1ilXsWTbZ9JUnn0qLiR| 3;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1y-n8zPVd-KYZjSOys2j23ELZpBGdus0r| 4;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/130bc3a2WsKk6ylHvmYEHqE8dgRB9gVS3| 5;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1e8Mis_uvXYqGxy_a2Fkm7b5IUVKijaOk| 6;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ysY0MlA8IHr3tPyQUEzUES0OcQrnjmUq| 7;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ES87UpNQQ0sHIj6SrdFEckHUQWURGGM0| 8;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1lqTDvp1Sl5SIQE7phMw_mUAyyLRdsvea| 9;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ZRXGVDg0lilqpx3bCX9-9BqA65rtGSjB| 10;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1NxkwJ71FFCv8ql3K1FAg1KX0STsb7UVK| 11;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1aeJukDeGlPaAVGigp3tyVlJOUp1TPXi0| 12;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1HXMDcPMy4rv80ndL6WSzK9b6ywPN5BzA| 13;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1pAmA_TS5buc0jtZLGBNe6YMH5nd2Bw_Z| 14;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/19Pbt7Y94Czk6Kb2G7Drr7OHFeLX0evVE| 15;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1vSdqkDhBTXHVSQW2wJvcZezfv10kQNCD| 16;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ZfvkC9-ZO5r2Z4hyQMZz3iQ2dVpsC5G5| 17;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1_Alvt_MQ52XpsPEXtLDbRK7TLHx95jVC| 18;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Omlj9Zt4XrOMx9KO8IJj3kmIu2XqU5ip| 19;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Pl2feOErW9Bzt1va-cf7B0Jb9hpryXOV| 20;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1gic3QGwpGYkZ5l8fNIFjkTElRa_EjVeE| 21;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/17SLi6YonalluQ8f_reAjrkfmh2EvR0oR| 22;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1VParHREdyE4GRXt7wJsoRMd_I7No8G1k| 23;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1xAfLog4FG-VVTlJmRKhpoMx_-n7pBw9d| 24;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1FJ1qetTtXt-8knsrlMZbm1xjBXlAi_mV| 25;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1RSViHdWHerxzSeYtTuS9AFn6cOAT59tk| 26;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1h8xwojc-l2KgjhYjZzBYZb9Gw0xC4DSi| 27;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1gOtUMc0v_hueVlRk8OhOMujw1hSa5GmH| 28;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/13rc8TXWyMZy0c9bmhn8DVHjfyJz7mlqN| 29;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1xmFFnFG3T9dOc5ITcY8fx24RugKVCREb| 30;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/13Sa9s70U18YwgwP4g7qBneCmnJtmKtF_| 31;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1FI4f3bQa5mH8eqHMwsaEsIch0S0BXHnh| 32;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1xG0UQ0XR95CS2GJhEx_tAXnJJWMRv1Hi| 33;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1bFGq6nzKb3cszTaAGJ7mvEriWwA80MVl| 34;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1pqyeW5Y_u8EMZ_gzwxuI-pRD21CHgZLf| 35;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/19fwkWgxF22qXjYBRSBdMTzb5X7zlU7Tp| 36;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1J0LenKPwR_8UBeev_qI1sKoq5ThEzcjn| 37;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1KK_wP9xfbsse5bs1AV8rpbkWwEA7isnY| 38;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1k_DJNWUBPdf0nmyKVo_E5-fCzZtEo-fa| 39;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1mN_Ag62PUCnyli2jY7rPI7qVTqtmSlKN| 40;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1SvgH5Nbt3cA-ou1pNQ7PIOxli7R4IrFg| 41;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1rnZIS1_G77Kwd6-Fad5_C-zewVMCdlbK| 42;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1DkoPUrzAJnxsLf5mSD90FVVHZCNzeQiU| 43;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1-4vwb7GL6vc3nUV2X41nXmfDcxOQ2LyM| 44;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1J_FSTLUIwYofMNwG-WpxlPWGX4vfNM9f| 45-End;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1NrePl5hb3xf3o9vxVPf8H5gGZezgwk4W| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2016
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc