Lan Lăng Vương Phi (2019) - Princess Of Lanling King [47/47 LT]
Lan Lăng Vương Phi có nội dung kể về Nguyên Thanh Tỏa, hậu nhân của gia tộc Đoạn Mộc. Vào cuối thời Đông Tấn, vương triều rung chuyển, chư hầu chia cắt. Tương truyền rẳng kẻ nào nắm giữ Thanh Loan Kính và Ly Thương Kiếm, kẻ đó có thể thống nhất thiên hạ. Thanh Loan Kính và Ly Thương Kiếm là Long Giáo bảo vật, bởi vì chiến loạn mà lưu lạc thế gian. Long giáo thánh nữ Tử Mị luyện công nhập ma, bị nội lực của mình phản vệ trọng thương, sinh mạng mong manh. Tử Mị trước khi chết liền đem Long giáo truyền thừa truyền lại cho Nguyên Thanh Tỏa, báo cho nàng bí mật về Thanh Loan Kính và Ly Thương Kiếm...
Diễn viên: Trương Hàm Vận, Bành Quán Anh, Trần Dịch, Vương Khiết Hy
Số Tập : 47/47 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Lan-Lang-Vuong-Phi-Princess-Of-Lanling-King-2019 - Truong Ham Van, Banh Quan Anh, Tran Dich, Vuong Khiet Hy [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=id8XvlLY6a5UfFB| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EPCbAgP1CGJSZHo| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Y0JWj1zaEa1nIuM| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=VpTX8aS6rEvHU2R| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=R3LzBxXO9kI4pOm| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=yRhKH70LXbQbqgM| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=MW6ztT0vs4Kb528| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NjpLoxEQk3sKIbE| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=TkQi4iq59HfWTzf| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=5tP9DOafXBj9TRF| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=B16gpqtusYy9NDT| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=DcWAq44FYbPRDUy| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=t3rQBk5KXEXb6GX| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=vExbDaPgOakkGrk| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=1fOv2UHE1Us8TKL| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=WFyFSUvezTphBFB| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=VohVL6Xl5mZSIKs| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=0EWCvTk3F9ZNsrF| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=OjIh7VGfOnNXmI2| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=fttLaH0zQcCt80o| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=SWBRltMZTSS4HDI| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ucDUm3gW28Jfml6| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=rB3P5XRElmCiSqO| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Su3l2bUNsohXaLl| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Rll68BA3eSdvLJs| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=urVjzJ0bv9kKHLt| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=6wwxpua7pmzZUkR| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=bxrh2dpxwltKFN7| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=aMxjZ0vkbJWMktj| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NNBiOR5LvHUc0NR| Tập 31;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Oyv7xIfoFw9U1Zu| Tập 32;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=3oniJhJHoytH16W| Tập 33;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=jRR21sd93ajXgat| Tập 34;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=oFz450ZGzB3HHqd| Tập 35;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=LmE9naDRxn3mUNU| Tập 36;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=DIlPTEWV9Tu5WKX| Tập 37;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=k7VoVrMrpzRZ0lz| Tập 38;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=mC2zepKiT0SsGCR| Tập 39;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=npLzpB4FhlLSFV5| Tập 40;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=5XHqapMPwkeg5VY| Tập 41;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=dumzUUuKZGvVHiB| Tập 42;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=GLC0ST53dDkIOVX| Tập 43;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=9HoBahAjvrhKRE2| Tập 44;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=bRYnRNUOqwdkUVk| Tập 45;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=cnXC8lMFedkTvls| Tập 46;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=lDWXZM3jHd0VMcT| Tập 47;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=K2h2pbLzBCVmITR| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc