Lục Phiến Môn 2015 - The Legend Liu Shan Men [40/40]
Phim Lục Phiến Môn lấy bối cảnh giữa thời Minh, hoàng đế già hôn mê bất tỉnh, việc lập thái tử bị trì hoãn không quyết. Hoàng tử và Tề vương nhăm nhe hoàng vị, âm thầm cấu xé. Lúc này trong kinh thành xảy ra vụ án giết người hàng loạt, chỉ định cho Lục Phiến Môn xử lý vụ này. Thống đới của Lục Phiến Môn là Thân Tử Mộc vốn định làm sứ giả hoà bình, nhưng không ngờ người con trai Thân Lực Hành lại vô tình bị cuốn vào trong vụ án này. Thân Tử Mộc bị ép cùng với Thân Lực Hành phá vụ án đó. Thân Lực Hành thiên phú dị bẩm, nhanh chóng phá được án, nhưng đồng thời cũng mở ra tấm màn đấu tranh cung đình.
Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, La Tấn, Lâm Phong, Phương Trung Tín, Ứng Hạo Minh

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 40/40 tập

Năm Chiếu : 2015

Thời Lượng : 40-45 Phút
Luc Phien Mon 2015, Dich Le Nhiet Ba, La Tan, Lam Phong, Phuong Trung Tin, Ung Hao Minh
[id] Tập 01;skyphim.com/CKOcKVsVxSM| Tập 02;skyphim.com/o-nyiyIUEso| Tập 03;skyphim.com/uRSbVbjLySM| Tập 04;skyphim.com/RgRleA_n5_E| Tập 05;skyphim.com/q6k9CGMq63w| Tập 06;skyphim.com/iVqpSzyzJRg| Tập 07;skyphim.com/B_aizRsbD2s| Tập 08;skyphim.com/-JM6rdCahn8| Tập 09;skyphim.com/7m88jgUyYuE| Tập 10;skyphim.com/QO-kvr-Tk34| Tập 11;skyphim.com/MFGSuGTVlUU| Tập 12;skyphim.com/AS-ZdLvkwU0| Tập 13;skyphim.com/CaWOrJP8lk4| Tập 14;skyphim.com/ADaZCTG8R0g| Tập 15;skyphim.com/ALivPFz_how| Tập 16;skyphim.com/1pPtYf0si7A| Tập 17;skyphim.com/pOshBUxlVE4| Tập 18;skyphim.com/6QZeRdM_20M| Tập 19;skyphim.com/CZfR06zmKlo| Tập 20;skyphim.com/tD4p2UnC91U| Tập 21;skyphim.com/BAJxZxlPBDk| Tập 22;skyphim.com/ZsDJlP7x1yA| Tập 23;skyphim.com/wQFN_YtGF8M| Tập 24;skyphim.com/0ChMtGKvmeg| Tập 25;skyphim.com/Wj7Oo8Uj46Y| Tập 26;skyphim.com/dxfzkoRvoj8| Tập 27;skyphim.com/fXkXOwDeSWM| Tập 28;skyphim.com/IND9Fyq7RPQ| Tập 29;skyphim.com/xVkn_xF0ZzE| Tập 30;skyphim.com/-mk5T3hxT0k| Tập 31;skyphim.com/9K7IJDxajq0| Tập 32;skyphim.com/XbJ1Et9Q39M| Tập 33;skyphim.com/nbYZT1GF5f0| Tập 34;skyphim.com/Q99_gjBOeLY| Tập 35;skyphim.com/ZcgZurBgEYE| Tập 36;skyphim.com/oiwPdzv_t9s| Tập 37;skyphim.com/PWLq4CEoldQ| Tập 38;skyphim.com/cBPuMRd-ZVw| Tập 39;skyphim.com/XuWhf-Pfg4A| Tập 40;skyphim.com/qveNWfx4jhc| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2015
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc