Ma Đạo Tổ Sư [23/23]

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Quốc gia:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Ngày:
Mười ba năm trước, Ngụy Vô Tiện sa chân vào ma đạo, trở thành một ma đầu bị người người hô đánh, bị sư đệ thân thiết dẫn tứ đại gia tộc tiến đánh, cuối cùng phản phệ chết thảm. Mười ba năm sau, có người hiến xá cho Ngụy Vô Tiện trở lại nhân gian, được Lam Vong Cơ nhận ra và đưa về nhà. Hai người bắt đầu hành trình lần theo dấu vết cánh tay trái để truy tìm các bộ phận của một thi thể bị phân thây; đan xen với những mảnh hồi ức đứt đoạn, một âm mưu lớn cũng dần dần vén màn. Hành trình khám phá bí ẩn cánh tay trái đồng thời cũng là hành trình bù đắp lỗi lầm kiếp trước, và là hành trình thấu hiểu tâm ý của bản thân cũng như của đối phương.
[id] 1;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/11FatN7tJhiBqDWnYTEktRV7gyKOvCqtS| 2;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1_dKZ73a0hu88B5EjJG8yWxerWoO9YUBY| 3;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1xDbSLzt48ABb6-Wo9SXpdj675UGkv97k| 4;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/18E8Ask1doZZiGq1wHd2nOwhG57iS2DiH| 5;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Sr7QVGYq37OGPwjpq64Y_nRdiZJpTOxn| 6;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/13r1m8GPWVuSsicPze8JptLT9HGCH_dOj| 7;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1e-wyO2tvvMtKjjeudZIII8iYmj_RZeTi| 8;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1gnoXmaIiK0blX-KoTE3lSSgeBN2x7_-Y| 9;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1-xfQgxJvuYQzBPsp7EQvyeGSaEyaEhX9| 10;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1_HlDGQMgp-Adx3B8PiChy_ypNcspe8T3| 11;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ZckD0jh6KiFIV1LUKHzNU5qTi_nrgDHh| 12;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1_oOxaHFbFwjhVJYnUMcwsWDHkD_1keL2| 13;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1H037MdHXIBSPd0c1m3JDsTaKbhFuzb2D| 14;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1tS3Mfj-uQE7L3cmiQdu2HR-rYcjliKrq| 15;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1VeyGeIoTih6ilTkDb_VvduD2QmM4glfE| 16;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1nrhb6NhvWKO9dbIsOw2fE4g6Xc-PtZzg| 17;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1KT6OaZDal-veQWUFgX_vzE68fOx0H3mL| 18;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1EiZw2mikXe4wyDlVW8uuF0y-nd2J_Qo8| 19;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1wh0pD3iDBb6DvxIlwg0veSUo_YewgVf6| 20;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1u3-f5y1ZECtPhV_hoyhAhsWIFQdpQjRq| 21;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1O4CPT8qsZvuR5coKzijIjs_qfusfAkcm| 22;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1XL2qs5S_Ebe0F1wdtf8p8f2tQDAjhQ8Y| 23;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1WTfm4ThcpWz_s1lZTPgJxhp8vkrSqdQO| [/id]

Năm Chiếu:
  • Hoạt Hình
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia: