Như Ý Cát Tường (2002) - The Luckiest Man [36/36]
Đới Xuân Dần – một người coi trời băng vung, quý tử một gia đình giàu có với chín đời con một, nhưng là một người có tấm lòng chân tình, không chấp nhận những quy tắc lạc hậu của địa phương như cưới thê thiếp, quyết tâm trở thành một người chồng chung thủy. Trời lại trêu lòng người, để cho anh phải trải qua hai cuộc tình với hai người phụ nữ bất phàm. Vạn Như Ý xuất thân trong gia đình quan trường, nổi danh là đệ nhất mỹ nhân ở kinh sư, là một cô gái thông minh tài ba, cha mẹ Như Ý vì lo lắng cho nhân duyên của con đã quyết định đưa cô đến với cuộc thi chọn vợ của Xuân Dần.
Diễn viên: Trương Vệ Kiện, Trần Hảo, Quan Vịnh Hà, Viên Hoằng

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 36/36 tập

Năm Chiếu : 2002

Thời Lượng : 40-45 Phút
Nhu Y Cat Tuong , Thien ha Vo song chi Xuan Dan,Truong Ve Kien, Tran Hao, Quan Vinh Ha, vien hoang
[id] Tập 01;skyphim.net/1LNnxwFM7-RCsKEjYyPTZVxVvDlutnO-05Q| Tập 02;skyphim.net/1zZpPEDh7S6y_hi_7NcTfXE76AAg1P_lw1A| Tập 03;skyphim.net/17la_NSJrEdbjnPdK4B-vvUw8aiPDQ5KN1Q| Tập 04;skyphim.net/1TNZyuGGaGMD3FPF_bIANvrpX9B1q97yiwQ| Tập 05;skyphim.net/1eo7lMyx0Se1yZNZW0rAoY1lgi2YH6GNWDg| Tập 06;skyphim.net/1TNZyuGGaGMD3FPF_bIANvrpX9B1q97yiwQ| Tập 07;skyphim.net/1FFfLHau9JrG-KBZxPyAUOwOs1J1iDPOj-w| Tập 08;skyphim.net/1EyFBK74OUIFZmeWi-WJroqYd46tepYAppw| Tập 09;skyphim.net/1vYfZa8wWluY95tmKoB8ROw1nzyoSLvQ7PQ| Tập 10;skyphim.net/1d9fPrVSlVkU9P_ymWcoJujx6SfFuxMnkig| Tập 11;skyphim.net/1sZfUI9JDxW7LDv9rQwrQHRUf9CuFTUo7-w| Tập 12;skyphim.net/12L9Fux0EB46cjG2kN-2CLJ8rDoGpqKKN4A| Tập 13;skyphim.net/1rUmn-7qQJ22JTLX_aGW4AFt4QHYhRrLN_g| Tập 14;skyphim.net/1kqXTaB92fkylJ2wLkcfemikVP5YEbmtK7g| Tập 15;skyphim.net/1I9730gFmcKVu35PjyMRTS-f259RQFpobaQ| Tập 16;skyphim.net/18YghHyZGH03-8ObE-NMoHL8kAL_RcQnA0g| Tập 17;skyphim.net/1yYiImI4bg-gd3M-q9y_h4vj4pUtaowLIuQ| Tập 18;skyphim.net/1D3bLKL-OnLxPz2L2owCRiNswdLZAaDVp7A| Tập 19;skyphim.net/1UW57AVq2uKu1IRt6o2y-yKW-20_hMzKLHw| Tập 20;skyphim.net/1_2_TxxTu_Qkk0IubPK7auJMNsdACFqH5EA| Tập 21;skyphim.net/1NeN1NmY_SiHpnlWUVQhAZElwfl3pI_DVBw| Tập 22;skyphim.net/1HPpNTtKj5KQXj1tnunvbO7PLcsg_vaUS4w| Tập 23;skyphim.net/1GR1kcT1_biTfyuiyKndATBG9IxylFrZSyQ| Tập 24;skyphim.net/1SzO-FCyUlyNBq4dDb1ZIOelvNPiSZLKEhg| Tập 25;skyphim.net/1DTbQBum9oBPgWG5nPaSGcPwBs8luw7aQow| Tập 26;skyphim.net/1Ceujpi3SRaCTR3Q1cB00biwEBWR17EtnZg| Tập 27;skyphim.net/18relkLrPMnHsTM2rGocHxH8vyEgYsc8mdw| Tập 28;skyphim.net/19j-0SMlBiRFcnlXCgc0b_y246IU0rDQmKQ| Tập 29;skyphim.net/1RvZwUR_UrRJyWlKbUgRKdjCCCYILMrnuzQ| Tập 30;skyphim.net/1agtacciUwU4dYoCkdqKNiHtEVjTtgviEpA| Tập 31;skyphim.net/1lhUZEs1RDL3uH0jhitSZOk56ACosAgunZg| Tập 32;skyphim.net/18j0mwIliOZDs-IOHqSaRmY44z7Om5T6bVQ| Tập 33;skyphim.net/1eY5JJyxSiqxt03u53ducO4Eph95RUHh-lA| Tập 34;skyphim.net/17tIeI2ElGSaAM6CDsl7h9UMfbEJM6a_1lg| Tập 35;skyphim.net/13AyzurlA4x8aDpxDvjCc3hs5FigUgxP_-A| Tập 36;skyphim.net/1Or_g9e87oeB_pIVxHsXvQzAe1nkmCVGRoA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2002
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc