Tam Quốc Cơ Mật (2017) - Secrets Of The Three Kingdoms [Full 54/54 VS]
Tam Quốc Cơ Mật - Secrets Of The Three Kingdoms : Kiến An năm thứ 4, bố cục Tào Tháo cùng "Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu" vừa thành lập, Hán thất đối mặt nguy cơ sụp đổ. Phục Thọ Hoàng Hậu, Thái úy Dương Bưu, Hoằng nông Vương Phi Đường Anh dẫn đầu nhóm chí sĩ thuần phục Hán thất, theo di chỉ trước khi lâm chung của Hiến Đế Lưu Hiệp bí mật đón người em trai song sinh Lưu Bình hiện đang ở Tư Mã gia ở Ôn huyện nhập cung, giúp kéo dài đại nghiệp Hán thất. Tư Mã Ý đến Hứa Đô truy tìm tung tích người bạn Lưu Bình, phát hiện hảo huynh đệ hiện ngồi ngai vàng đối mặt nguy hiểm tứ phía, liền ẩn náu trong tối bí mật tương trợ. Lưu Bình dưới sự phụ tá của Tư Mã Ý, Phục Thọ và Đường Anh đấu hết trận này đến trận khác với Tào Phi, Quách Gia bên Tào Tháo. Để có thể nhận định thế lực khắp nơi, Lưu Bình cải trang vi hành cũng Tư Mã Ý thâm nhập chiến trường Quan Độ giữa Viên Thiệu và Tào Tháo. Lưu Bình vốn tính nhân hậu làm sao chọn lựa giữa thiên hạ và bá tánh, Tư Mã Ý tài trí vô song thủ đoạn tàn ác làm sao chọn lựa giữa huynh đệ và quyền lực? Phục Thọ và Đường Anh, hai người con gái vì Hán thất và hy sinh hạnh phúc bản thân, khi Lưu Bình và Tư Mã Ý xuất hiện có thể tìm được tình yêu và hạnh phúc chăng? Tại dòng cuốn Tam Quốc, chúng ta hãy cùng xem những con người đã bị lịch sử che giấu này làm sao có thể lật đổ đất trời, tạo nên phong vân.
Diễn viên: Hàn Đông Quân, Mã Thiên Vũ, Đổng Khiết, Vạn Thiến
Số Tập: 54/54 tập

Thể Loại: Cổ Trang

Quốc Gia: Trung Quốc

Đạo Diễn: Chưa rõ

Năm Chiếu: 2017

Thời Lượng: 40-45 phút

Chất Lượng: HD [720]
Tam Quoc Co Mat 2017, Han Dong Quan, Ma Thien Vu, Dong Khiet, Van Thien [id] Tập 01;skyphim-vs.com/dLBQP-fHrWQ| Tập 02;skyphim-vs.com/vvsuygrqplg| Tập 03;skyphim-vs.com/oFE9DbrxFw8| Tập 04;skyphim-vs.com/auinRlNUHz4| Tập 05;skyphim-vs.com/XCmkmUqzqQ4| Tập 06;skyphim-vs.com/sbPnSaWnAWY| Tập 07;skyphim-vs.com/va7Oj25bMFA| Tập 08;skyphim-vs.com/FjKP3r9N8jM| Tập 09;skyphim-vs.com/0S4N-fGgJ6M| Tập 10;skyphim-vs.com/3uX0u_l1usE| Tập 11;skyphim-vs.com/ekRPzYzInhQ| Tập 12;skyphim-vs.com/6cdz6GeXVy4| Tập 13;skyphim-vs.com/_Vpf-s6EQ_E| Tập 14;skyphim-vs.com/QvFHFxjq6Lk| Tập 15;skyphim-vs.com/SX4FPiqn8YA| Tập 16;skyphim-vs.com/Eb5-f0-SwVQ| Tập 17;skyphim-vs.com/cW20X1Kp2Jw| Tập 18;skyphim-vs.com/Bdv3Vgyfo14| Tập 19;skyphim-vs.com/z-wHF6s8KU0| Tập 20;skyphim-vs.com/O0L3tr5o62E| Tập 21;skyphim-vs.com/kyJy1N84L_w| Tập 22;skyphim-vs.com/GI4itWv9EuY| Tập 23;skyphim-vs.com/STW00OPG7fU| Tập 24;skyphim-vs.com/OkduNR_T9Fs| Tập 25;skyphim-vs.com/wiN1Ng8Zjqo| Tập 26;skyphim-vs.com/8Bqj20AIXuk| Tập 27;skyphim-vs.com/oLWEyKtPHB4| Tập 28;skyphim-vs.com/L2vqXLbB2LE| Tập 29;skyphim-vs.com/9wEBSfVpikE| Tập 30;skyphim-vs.com/0ErM-aoQU-M| Tập 31;skyphim-vs.com/Hls28n_oKoo| Tập 32;skyphim-vs.com/8G8VXKN1oZE| Tập 33;skyphim-vs.com/FVzQl-UP76o| Tập 34;skyphim-vs.com/jWspQ9tSSKU| Tập 35;skyphim-vs.com/M8DGb3_amNw| Tập 36;skyphim-vs.com/sJ3kcjCWHz8| Tập 37;skyphim-vs.com/ElbWPJ2bmXM| Tập 38;skyphim-vs.com/pGmMCHStAgs| Tập 39;skyphim-vs.com/BH6XWa3B8Es| Tập 40;skyphim-vs.com/lLhG3TX1wQM| Tập 41;skyphim-vs.com/fU0j8PB2610| Tập 42;skyphim-vs.com/BkR6b3rNm4k| Tập 43;skyphim-vs.com/K4xWe83xSeQ| Tập 44;skyphim-vs.com/wht_fj6HXxY| Tập 45;skyphim-vs.com/VpoGXhdWtFQ| Tập 46;skyphim-vs.com/xnGBiBHbKUw| Tập 47;skyphim-vs.com/2PXTgkQaaLQ| Tập 48;skyphim-vs.com/7RGTwb0jJtk| Tập 49;skyphim-vs.com/V1NRtepaWOE| Tập 50;skyphim-vs.com/msD1VBo4wT4| Tập 51;skyphim-vs.com/DzOLbaxIkvQ| Tập 52;skyphim-vs.com/LWCXgLdtbRg| Tập 53;skyphim-vs.com/haTAutUkFaY| Tập 54;skyphim-vs.com/xFN8heQRUIc| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc