Thập Bát La Hán - Eighteen Monks [33/33]

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Quốc gia:
Đạo diễn:
Diễn viên: Tiêu Ân Tuấn,Trương Thiết Lâm
Ngày:
Nội dung : Bộ phim nói về Trung Hoa thời kỳ cuối thời Đại Đường, lúc này hoàng tử đương triều Lý Như Bích bị truy sát buộc phải nhảy xuống vực sâu thoát thân.Sau đó hoàng tử được một người trong một ngôi chùa dưới chân vực sâu cứu giúp và sau đó hoàng tử quy y cửa phật, và đặt pháp hiệu là Như Trần và kết anh em với một người trong ngôi chùa này.Cả hai đều không biết mình chính là chuyển thế của hai vị la hán Hàn Long và Phục Hổ.
[id] 1;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/14AEGF0G3XdjnSPx3PouqYpkMavpaNuMK| 2;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1A0jLY5NnqW4SyuIi590Cnhw4tII31Wi-| 3;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Eg0GEzKfFdfIlHeMjaYVVXnMLVSdAxou| 4;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1JAZYA1jsfUArX6IEXcVvZaHnc4DcyatQ| 5;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1TYwXk-EJMH13twzwgOyUGwLSwYIZ3tiy| 6;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1PFd9y0HgdYsbAJ38ELIqaK--U_VMdXt1| 7;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1vca1u4pr6XwmZWoLR2vnqQVJjfITqL5l| 8;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ooI-JxfEvumok-IfXPsBTpzgnWb5JH7W| 9;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1xMxCLSdSMQbq3dSyf7fc8C0iqUi7DfQ2| 10;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1j0pEOIaBw1tay76JB1mUE3GFykkooJq3| 11;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1l0PzDHQoiFRr7U-SnklzFCzvyuSARuNR| 12;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1-Zakfq1PAaiSfarkmuHJRl9i58oOcU1S| 13;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ZiWFccJN8FP09YaqvLhVrbFEfihkbc_g| 14;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1eD35Z-jt10AZwS32mklRuqKGEkItT03E| 15;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1ZrHQVMSKkX58H157JvX_dS2FoyRuHNiL| 16;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1cvdn9vSr7czSDQkFE3dqY34UaQNY-_3n| 17;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1_wFp-DAnA4kWOUVMgawa1JWzmErGEiEp| 18;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/10kDdMiLIP2SfTGxWitPf4ypD-HrhRvQS| 19;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1fWprL0LYmh1LkDHesRji-aHOFZ_7k4yt| 20;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/131SABe6wubE7FukDF0adhPxNezhRWZSV| 21;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1y6Kg3T7BKZB4hfZJoknfkgKF_C0S-SJd| 22;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/17MYTWQqC1jLMt__QovmZZpvOczPH2rVV| 23;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/15Ryuokt32dA0XCbR4ZuMU12Q73qvAAX9| 24;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1pihZUPJP2hGNU_AuM-alX-kKemYewnaI| 25;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1GmDG9pMDJEkmgV2NSxcGAGHfXJB_Cw22| 26;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1kxj6Eps3IC9lkkxubVxUs474NOdlzaAm| 27;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1VB4rSoC_PIY42GtqrH3aHXvcTUfzGXAj| 28;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1q-8oz0U-2VpM0MiBtYP1z3EubTag6Rxb| 29;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1AIxuoeJbjfQCV88cpsB44EkTb9bOZaDc| 30;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Y7A1c_PCBQ-qIuWCYzgUhC1_zCD2P-KZ| 31;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Qk4LM483JXghQsh32dRU8VsnQjd6K1Ft| 32;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/14DzFi8I-EIp3GhGItjumUzmbbPJAHNxc| 33;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/11PEO4qrFBPDXOW08qr96wJxzvy8HeJa7| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2004
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc