Bạn Trai Tôi 500 Tuổi (2016) - My Amazing Boyfriend [58/58 TM]
Phim Bạn Trai Tôi 500 Tuổi là câu chuyện kể về một mối lương duyên bắt đầu từ trong quá khứ. Khi đó Xue Ling Qiao (Điền Tịnh Thực) là người sở hữu sức mạnh siêu nhiên, tuy nhiên anh đã bị kẹt trong một giấc ngủ suốt 500 năm. Bộ phim tâm lý - Bạn Trai Tôi 500 Tuổi, My Amazing Boyfriend 2016 còn đưa chúng ta biết đến cô diễn viên ... khi cô không may gặp tai nạn, cũng là lúc Ling Qiao phá bỏ được lời nguyền trong giấc ngủ đó. Anh dùng sức mạnh siêu nhiên của mình để giúp Zing Zhi từ cõi chết trở về. Và câu chuyện lý thú bắt đầu từ đây. Phim Bạn Trai Tôi 500 Tuổi có sự tham gia của nữ diễn viên Ngô Thiến, người đóng vai Triệu Mặc Sênh trong phim Bên Nhau Trọn Đời thời sinh viên.
Diễn viên: Ngô Thiến, Kim Tae Hwan, Điền Tịnh Thực, Tiết Linh Kiều
Số Tập : 58/58 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Tình Yêu

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2016

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Ban-Trai-Vi-Dieu-Cua-Toi - Ban Trai Toi 500 Tuoi 2016, My Amazing Boyfriend, Ngo Thien, Kim Tae Hwan, Dien Tinh Thuc, Tiet Linh Kieu [id] Tập 01;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=lMhgF05UVJ8FXvJ| Tập 02;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=khezoPRxF7dpt3A| Tập 03;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=b1FQqxWDbxF63Ci| Tập 04;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=tDaOvpBJRYPzRlx| Tập 05;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=TeOzU5ELglxHSZC| Tập 06;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=RKf3DVRNj4KW2Ym| Tập 07;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=hkaLJx23SUdFb6e| Tập 08;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=hHiGtcoXgG189qq| Tập 09;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Mkyp3QczpQCO4lZ| Tập 10;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=G5TYoFxi8gWloCa| Tập 11;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=mX1qKFMpYaeGizZ| Tập 12;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=iHyo6JEGyGMdsmX| Tập 13;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=3xNEs5MGP2TmYZe| Tập 14;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=hZM5ZUwrQn62ZOA| Tập 15;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=L8bPjuxLXquw1ra| Tập 16;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=H5x5YcgUjmE371Q| Tập 17;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=VhR4MXJuJYMFgfj| Tập 18;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=KdqHzaFToA3O65u| Tập 19;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=WZepJOWawMKranB| Tập 20;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=wolcFAPlidC1nKX| Tập 21;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=HD0PUCUTA2j1aoF| Tập 22;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=kkrmtkyBhMizN9i| Tập 23;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=EZk2cGTwxlMxnhi| Tập 24;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=FyxYg0afXKhDpO8| Tập 25;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=WvH4J8gqMC9uIKR| Tập 26;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=31zvOl78KaVNeK8| Tập 27;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=BV6k6HXDR8zVHSe| Tập 28;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=FklSVynT5Z5GEL2| Tập 29;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=WV5GwZzvA6ujlk6| Tập 30;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=UmjgQVBCytVHoxP| Tập 31;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=w5nfwuvs6SQVHid| Tập 32;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=R7lVyGsMo9csowZ| Tập 33;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=m0WkAAt2YLmzKGF| Tập 34;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=8iZQA4ClyLSttsN| Tập 35;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=3tEl1FUkm8XqnYM| Tập 36;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=kKACGkGZaQsN7Ot| Tập 37;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=xBFVOziCz6exIRZ| Tập 38;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nWhtaaYbcc1wWUz| Tập 39;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=IqSFBa2UY1LLhDw| Tập 40;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=ZrK2WsyAtKULnd5| Tập 41;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=RyqFeS18mVTQbOT| Tập 42;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=vfrbFMBnzMR72dH| Tập 43;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=N16TFkTP8xfkKlO| Tập 44;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=EDv8bm3bqFm91nZ| Tập 45;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Sb14JsKpvhxn1YB| Tập 46;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=t9wnBkbOdS5sMBG| Tập 47;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=JPVGFWcMPs59XOL| Tập 48;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=7ZgoGj756F82ZD2| Tập 49;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=lTJfvYhWmSvlriZ| Tập 50;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=glWUrOO7H43zemg| Tập 51;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=pSQ0eeCS2zsDEl8| Tập 52;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=Jnc2FvHFbcPq4Cr| Tập 53;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=taCh8CV5MneADCZ| Tập 54;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=AR7fyE9WFrKyfi6| Tập 55;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=LBA6O8M0De7jZnV| Tập 56;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=oIqBi02PjyNBXd0| Tập 57;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=79HzkFk1Kp8VcWn| Tập 58;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=6tqgPh4hdG9FNOw| Tập 01;skyphim.com/_nPg7FEz93Y| Tập 02;skyphim.com/o0zTAt8fTaY| Tập 03;skyphim.com/oTiO8kOsItA| Tập 04;skyphim.com/puHQQoOkAmQ| Tập 05;skyphim.com/0CmNPjVQMz4| Tập 06;skyphim.com/PpFx_R7iuJs| Tập 07;skyphim.com/NHtt3yOnPQ8| Tập 08;skyphim.com/kp9nV-zjDCA| Tập 09;skyphim.com/LL7gYnN7rIc| Tập 10;skyphim.com/_bcAIyJUYso| Tập 11;skyphim.com/GdAJvT_VnEU| Tập 12;skyphim.com/isEKCGVEyaU| Tập 13;skyphim.com/oupTiUAIMuM| Tập 14;skyphim.com/bL6b5Xm5puY| Tập 15;skyphim.com/Bp2_aJeZaCA| Tập 16;skyphim.com/pkH7RHOBKZA| Tập 17;skyphim.com/ES0dhrftKvg| Tập 18;skyphim.com/JeKvia5Tg5M| Tập 19;skyphim.com/12ZSyH8PzyU| Tập 20;skyphim.com/aWabwNgTnGs| Tập 21;skyphim.com/CHNd10xhiNk| Tập 22;skyphim.com/hQ7CBKpOjc8| Tập 23;skyphim.com/foejwaxvNSY| Tập 24;skyphim.com/IQ4-jSAzJCM| Tập 25;skyphim.com/0QXE7QpSgnY| Tập 26;skyphim.com/0KkCYoNp2jE| Tập 27;skyphim.com/P5L_rukYMj0| Tập 28;skyphim.com/c9JYvFZjppY| Tập 29;skyphim.com/14ZuHC1F0vU| Tập 30;skyphim.com/utQLqfEKDQ0| Tập 31;skyphim.com/FEmX5fgVkog| Tập 32;skyphim.com/RH0r4JIOkr8| Tập 33;skyphim.com/ITUFRSYHSxg| Tập 34;skyphim.com/HNwfn_vwAf4| Tập 35;skyphim.com/Af0MjLavJOU| Tập 36;skyphim.com/VwQqfky-LK0| Tập 37;skyphim.com/ZeImSz3Vg2A| Tập 38;skyphim.com/aJAaleXXqy0| Tập 39;skyphim.com/5gwnYwYtzSI| Tập 40;skyphim.com/o3oqsZdrPN4| Tập 41;skyphim.com/S-uz8tYqHfc| Tập 42;skyphim.com/8vs6VOU4fDQ| Tập 43;skyphim.com/CP7Mc3JM8fU| Tập 44;skyphim.com/73Wq6lO45gU| Tập 45;skyphim.com/m4EmBZwM6wQ| Tập 46;skyphim.com/-4WRx3MQUxU| Tập 47;skyphim.com/tVuMXIZd8aQ| Tập 48;skyphim.com/YbKI0gGzXHQ| Tập 49;skyphim.com/EN5pS6vU7KM| Tập 50;skyphim.com/gUqXnQe-0rw| Tập 51;skyphim.com/Qrsph8L0tVc| Tập 52;skyphim.com/UJSuoeX7hhQ| Tập 53;skyphim.com/Q4Xzh0Jg6RI| Tập 54;skyphim.com/X6Lp1fQItNk| Tập 55;skyphim.com/crJtEZTlQqc| Tập 56;skyphim.com/rUnCB1GL5W0| Tập 57;skyphim.com/a3TvZDMvcss| Tập 58;skyphim.com/3T7AOlyqueg| Tập 59;skyphim.com/xIvJ6GrKSPw| Tập 60;skyphim.com/MB-Z7z3Xn9Q| Tập 61;skyphim.com/UumM6OwwCbw| Tập 62;skyphim.com/P8a_vTLxOh8| Tập 63;skyphim.com/cUHKo4-oAjs| Tập 64;skyphim.com/DRCPUImsZHo| Tập 65;skyphim.com/Ml-uDWoygZk| Tập 66;skyphim.com/bszCZnnWEZc| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2016
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc