Biên Thành Lãng Tử (2016) - Edge City Wanderer [Full 50/50 LT]
Năm đó, Thần Đao Môn môn chủ Bạch Thiên Vũ ở biên thành Hoa Mai Am bị người ta mai phục hại chết, trở thành một kì án trong võ lâm. Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì điều tra cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng tới biên thành. Hai người trải qua khúc chiết, cuối cùng điều tra ra người đứng sau là Mã Không Quần- huynh đệ kết nghĩa của Bạch Thiên Vũ. Con gái Mã Không Quần- Mã Phương Linh là đệ nhất mỹ nữ trong võ lâm, tính cách vui vẻ. Diệp Khai yêu Mã Phương Linh nhưng Mã Phương Linh lại một lòng hướng về Phó Hồng Tuyết. Ba người yêu hận dây dư, cuối cùng, Phó Hồng Tuyết không phải con đẻ Bạch Thiên Vũ mà Diệp Khai cũng tha thứ cho Mã Không Quần, cùng Phó Hồng Tuyết kề vai chiến đấu, trừ ác dương thiện, dọn sạch nguy hại cho võ lâm.
Diễn viên: Trương Hinh Dư, Cống Mễ, Khưu Tâm Chí, Tiêu Ân Tuấn, Chu Nhất Long, Vu Thanh Bân, Trương Tuấn Trữ, Sài Bích Vân, Dương Tịnh Như, Vương Nghệ Đồng, Sử Lăng Phi, Trương Thiên Dương
Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 50/50 tập

Năm Chiếu : 2016

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Bien Thanh Lang Tu, Truong Hinh Du, Cong Me, Khuu Tam Chi, Tieu An Tuan, Chu Nhat Long, Vu Thanh Ban, Truong Tuan Tru, Sai Bich Van, Duong Tinh Nhu, Vuong Nghe Dong, Su Lang Phi, Truong Thien Duong [id] Tập 01;skyphim.com/eNZLjHMP21g| Tập 02;skyphim.com/AYeljtWAaD4| Tập 03;skyphim.com/J68ZQ6zdpl8| Tập 04;skyphim.com/oeHEJvpEQLU| Tập 05;skyphim.com/GL2jV2OtUyw| Tập 06;skyphim.com/n0v1e___E3Q| Tập 07;skyphim.com/kGXz2EO-aUU| Tập 08;skyphim.com/q63WDu-tu0A| Tập 09;skyphim.com/JYBAaqFnhZw| Tập 10;skyphim.com/LuIUyzqwOiI| Tập 11;skyphim.com/37bnErl7hEw| Tập 12;skyphim.com/3WMHqBr79EY| Tập 13;skyphim.com/DsF1sSR8Ubo| Tập 14;skyphim.com/ITc27DjHQmA| Tập 15;skyphim.com/HFtr8JljtsU| Tập 16;skyphim.com/VLLwnnqL1IA| Tập 17;skyphim.com/HajvchGp7Gg| Tập 18;skyphim.com/Hvpe633qDCw| Tập 19;skyphim.com/OPRr25aFfQI| Tập 20;skyphim.com/HNJbk_IcCOI| Tập 21;skyphim.com/mYvD1tL-Lmo| Tập 22;skyphim.com/pZg8tHZPY08| Tập 23;skyphim.com/GxH859JAjr8| Tập 24;skyphim.com/CORCStwsv88| Tập 25;skyphim.com/mpmJYQHD13s| Tập 26;skyphim.com/A2vP4AKHPZ8| Tập 27;skyphim.com/z-gBNI73FMo| Tập 28;skyphim.com/45H0BZuLoXw| Tập 29;skyphim.com/VXNE-QNGDFw| Tập 30;skyphim.com/mMTsdxun7Nk| Tập 31;skyphim.com/7qGrjVRbKc0| Tập 32;skyphim.com/Rrdq2FI-6o0| Tập 33;skyphim.com/mQjrwuG31zE| Tập 34;skyphim.com/kEXW5DFhCLo| Tập 35;skyphim.com/r6snWyeyz9w| Tập 36;skyphim.com/LzIUvaa4nXc| Tập 37;skyphim.com/NAS6BgcZQmo| Tập 38;skyphim.com/PeBW1b6Tnyo| Tập 39;skyphim.com/3TCXsDnDps4| Tập 40;skyphim.com/SAJUgNiYvhg| Tập 41;skyphim.com/OEFwXlCo2kg| Tập 42;skyphim.com/b-drUsyJYIw| Tập 43;skyphim.com/UfIuRWCFaIc| Tập 44;skyphim.com/nANrmXiS8mU| Tập 45;skyphim.com/lmdQ3WKbeik| Tập 46;skyphim.com/_30zQWdXPl4| Tập 47;skyphim.com/2ByjiJC2A9c| Tập 48;skyphim.com/7XjjgdJkxzc| Tập 49;skyphim.com/e2dB6NZwffA| Tập 50;skyphim.com/mzK8y87iu3Y| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2016
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc