Cô Phương Bất Tự Thưởng (2017) - General And I [62/62 LT]
PBộ phim lấy bối cảnh thời chiến loạn, cuộc phân tranh giữa bốn nước Đại Tấn, Đại Yến, Đại Lương và Bạch Lan đã gây nên khói lửa đau thương khắp nơi. Ở Đại Yến, tân vương đăng cơ, trong lòng nghi kị Kính An vương phủ dù vương phủ hết lòng tận trung vì nước, xả thân nơi sa trường. Kính An vương phủ có một thị nữ tên Bạch Sính Đình, thông minh hơn người, tuổi trẻ tài cao, trong đầu có ngàn mưu lược, tâm kế không thua gì danh tướng. Bạch Sính Đình tuy là con gái tội thần, ngoài thiên hạ lại chỉ là một thị nữ của thiếu gia- tiểu Kính An vương Hà Hiệp, nhưng thực tế nàng lại được đối xử như muội muội của Hà Hiệp, ăn ngon mặc ấm như một tiểu thư quý tộc
Diễn viên: Chung Hán Lương, Angela Baby, Tôn Nghệ Châu, Can Đình Đình
Số Tập : 62/62 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2017

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Co-Phuong-Bat-Tu-Thuong-General-And-I-2017 (Tinh trong bien han) , Chung Han Luong,Angela Baby,Ton Nghe Chau,Can Dinh Dinh [id] Tập 01;skyphim.com/Hkt37FofhuM| Tập 02;skyphim.com/4K3BQF-C2kI| Tập 03;skyphim.com/cdlw8P6tpeQ| Tập 04;skyphim.com/IwxAhK9Lu7E| Tập 05;skyphim.com/BG_RCixjHeY| Tập 06;skyphim.com/4K1kNl9aR8A| Tập 07;skyphim.com/Yslqvx9G6L4| Tập 08;skyphim.com/kBFG2z2tr9U| Tập 09;skyphim.com/UdfOqtfBx44| Tập 10;skyphim.com/8DpUTKUsnnw| Tập 11;skyphim.com/PB35FBNb4ZM| Tập 12;skyphim.com/0aQIjcSuQvA| Tập 13;skyphim.com/kYFpCF55yDI| Tập 14;skyphim.com/9cEh7n-5ung| Tập 15;skyphim.com/YSs1fPCBDAk| Tập 16;skyphim.com/gzt2O0vHpvE| Tập 17;skyphim.com/MB2-AqKjGzE| Tập 18;skyphim.com/3RcABIJ2ZHE| Tập 19;skyphim.com/aY_yPUUrs1A| Tập 20;skyphim.com/E4iS56r55UU| Tập 21;skyphim.com/zQXcaGsxP8Q| Tập 22;skyphim.com/LEZS9k1Sjks| Tập 23;skyphim.com/Azn8TxXPOVE| Tập 24;skyphim.com/uKuzEUDIcN0| Tập 25;skyphim.com/l8ACMMGztww| Tập 26;skyphim.com/awB--OOU8jI| Tập 27;skyphim.com/k6xCJGjUGjA| Tập 28;skyphim.com/Uk8zCsrvDVs| Tập 29;skyphim.com/HiMkRQoJ0Yk| Tập 30;skyphim.com/ufw6ABW1QG8| Tập 31;skyphim.com/3gG-Jz1QBF0| Tập 32;skyphim.com/EzepyEuMef0| Tập 33;skyphim.com/xsBstaQ_K80| Tập 34;skyphim.com/ewIESw2fAm8| Tập 35;skyphim.com/d7R6P7tdsGs| Tập 36;skyphim.com/lJg20dcnAbU| Tập 37;skyphim.com/xsBstaQ_K80| Tập 38;skyphim.com/OcSVvUDzWMk| Tập 39;skyphim.com/yHDcGY4brwk| Tập 40;skyphim.com/3PrDcwq0A6I| Tập 41;skyphim.com/oAxe3Un-hFM| Tập 42;skyphim.com/PRNsZ6i1FxQ| Tập 43;skyphim.com/DCiTbjTwxlk| Tập 44;skyphim.com/pC4DMHqQ3iY| Tập 45;skyphim.com/oAxe3Un-hFM| Tập 46;skyphim.com/AAc6lI1dt3k| Tập 47;skyphim.com/hrrKsFiMfFs| Tập 48;skyphim.com/ie_wey3Ncsc| Tập 49;skyphim.com/NiZd4WFnryw| Tập 50;skyphim.com/xpDmy58GVng| Tập 51;skyphim.com/WTMquznqplI| Tập 52;skyphim.com/A2N5p6GRrUg| Tập 53;skyphim.com/vRPqatG6Oc4| Tập 54;skyphim.com/PHS_CF51uys| Tập 55;skyphim.com/jJkSujXDWWA| Tập 56;skyphim.com/3WGA6QSxvxQ| Tập 57;skyphim.com/6m1j0waq9is| Tập 58;skyphim.com/6SLya48K-PY| Tập 59;skyphim.com/12xMdKQ1olk| Tập 60;skyphim.com/l8EXEloC92Q| Tập 61;skyphim.com/L7nxArlLnKM| Tập 62;skyphim.com/WbagzLoJqR0| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc