Cuộc Chiến Nộ Giang (2016) - The Fatal Mission [Full 20/20 LT]
Năm 1942, 10 vạn quân viễn chinh Trung Quốc bị bại trận ở Nộ Giang, 5 vạn anh linh phải sống mãi nơi xa xôi. 1 năm sau, quân đội viễn chinh nhận được điện báo mật, quân Nhật đang nghiên cứu và chế tạo 1 loại đạn khí độc ở núi Dã Nhân.Nếu để quân Nhật thành công thì ven bờ Nộ Giang sẽ vào tình thế nguy cấp, ảnh hưởng trực tiếp tới chiến cuộc chống phát xít, Vì vậy, quân đội quyết định cử đi 1 chi đội vô cùng nhỏ, vượt qua Nộ Giang, lẻn vào núi Dã Nhân ngăn chặm âm mưu của quân đội Nhật. Các thành viên trong chi đội nhỏ bé đó đã khắc phục hoàn cảnh khắc nghiệt của tự nhiên núi Dã Nhân, sư phòng thủ nghiêm ngặt, đấu dũng đấu trí với quân Nhật, 1 cuộc đấu vừa quyết liệt vừa bi tráng.
Diễn viên: Giả Thanh, Trịnh Khải, Tôn Nghệ Châu, Lý Mậu, Đàm Lệ Na
Số Tập : 20/20 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2016

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Cuoc Chien No Giang 2016, The Fatal Mission, Gia Thanh, Trinh Khai, Ton Nghe Chau, Ly Mau, Dam Le Na [id] Tập 01;skyphim-GDLT.net/Gjyq31jaG0V86cn| Tập 02;skyphim-GDLT.net/X8PpxNSZU3mqVlM| Tập 03;skyphim-GDLT.net/TrJN1GQIiJUOOzV| Tập 04;skyphim-GDLT.net/TZlZbvKa8mNTTbH| Tập 05;skyphim-GDLT.net/oxOZOPKSoDQMyQ1| Tập 06;skyphim-GDLT.net/gTAHJ6EDcdatXDW| Tập 07;skyphim-GDLT.net/v50wudDQjhXOVUw| Tập 08;skyphim-GDLT.net/fkrFpJTQ2aRFPA5| Tập 09;skyphim-GDLT.net/UIhI3oyaOwObcec| Tập 10;skyphim-GDLT.net/JS79Nbb2JHLp6et| Tập 11;skyphim-GDLT.net/NiGYbKAQdFV3UaG| Tập 12;skyphim-GDLT.net/E7jltJdXnjGiKt2| Tập 13;skyphim-GDLT.net/SG55F3lV4cPk3vt| Tập 14;skyphim-GDLT.net/6Om2a81OAKEUmIP| Tập 15;skyphim-GDLT.net/THPSMQBx4yKqBbS| Tập 16;skyphim-GDLT.net/HY9lxryR8N27GB5| Tập 17;skyphim-GDLT.net/WGa7qu7NKDqAa8t| Tập 18;skyphim-GDLT.net/K5VW9qXlTRxBI6I| Tập 19;skyphim-GDLT.net/kR1a7z1Fn1enFZV| Tập 20;skyphim-GDLT.net/6RgmbkOddlYhndy| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2016
  • Thể Loại:
  • Hành Động
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc