Lang Nha Bảng 2 - Nirvana In Fire 2 (2017)
[stt/Full 50 VS+TM] [hd/2017]
Lang Nha Bảng 2 Phong Khởi Trường Lâm. Bộ phim xoay quanh Tiêu Bình Chương và Tiêu Bình Tinh, con trai của Trường Lâm Vương Tiêu Đình Sinh - đệ tử của Mai Trường Tô, tướng quân thống lĩnh quân đội Đại Lương. Cũng rơi vào tình cảnh như Xích Diễm quân, Trường Lâm quân bị gian thần hãm hại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Sau khi huynh trưởng Tiêu Bình Chương bị đầu độc, Tiêu Bình Tinh đứng lên kế nghiệp, đồng thời nỗ lực rửa mối hàm oan và chứng minh lòng trung thành của Trường Lâm quân với Lương đế.
Diễn Viên: Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Hạo Nhiên, Đồng Lệ Á, Trương Tuệ Văn
Số Tập: 50 Tập
Lang-Nha-Bang-2-Phong-Khoi-Truong-Lam-Nirvana-In-Fire-2017, Luu Hao Nhien, Huynh Hieu Minh, Dong Le A, Truong Tue Van [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/UDKmzrylYpzsxto| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/mLmzGTnhZSfyRBk| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/UYailAOMQpOyqgg| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/lZlpbYKdqwQfUqI| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/VQMHEUCLSNSEKmU| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/pImxhTcCQrNiRfK| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/jtyaUqLWoyurTRQ| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/sXDRdeOAxRIZNRh| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/JbCtdUfosqmhUVY| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/QxmWFwucGYcqSvy| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/WvZadtSpMjkqlMn| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/UdxujaOsyntYfXK| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/PkcZoKNFgdscuSj| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/FQSupWzFMhlRsMy| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/YhAJbDXwwCPzBRG| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/EaIvSIOFOHDIPaJ| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/DACITcjeXUknwPC| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/zGziAwyIQoLovly| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/wDcclmGAUlspeOn| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/RcQYjIsqFQUuioZ| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/oMudHVtIrZrrbMU| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/RisOBsYVhXyluuy| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/bCqaEBaTcaYwnXY| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/CeBkuVmFAnlzipc| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/NlmrlXbENSjQLEt| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/TqLJfdoyYQYCtVO| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/lbVichngNvkRzTS| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/vRiNuTjtvrRRQxd| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/LkXbXxLaUcysoCs| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/XWBHwqYUSKWFonD| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/GJMfHfestgIFaqZ| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/gTecZhsXnuQcJJd| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/qCgpApdEJNTvkPH| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/cglBxSgMgIrTEUJ| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/oECMZkOzBliWtKj| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/BGbKObFLtvszmJH| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/rhoFuvMcKHmXWat| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/tNwrabhiGZjFDJs| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/MwjQNJouPsTvGOD| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/zUqHJCWRhBUrpCS| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/VgnqAusLOTQcYzJ| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/TBwJKakNyXdICjP| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/PcBdFfNmlAKjuPg| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/fvUKwZVSENaiPjO| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/xttagHFPpEFmZSD| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/kymxEvyFaPnUGXM| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/AwFvGOdboEilDXI| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/TouzZuLlcXlXLdI| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/CtgVKdlpwtkapbc| End 50;skyphim-VIPLT.net/LNitZoEkKspwkLx| Tập 01;skyphim-vs.com/BXsZo8h2aLM| Tập 02;skyphim-vs.com/sdh1BZRMWcU| Tập 03;skyphim-vs.com/fRk1WdnKeOc| Tập 04;skyphim-vs.com/7tAIlHzu-GE| Tập 05;skyphim-vs.com/n6JFg2p_yFQ| Tập 06;skyphim-vs.com/-vPWHbKO1FY| Tập 07;skyphim-vs.com/Qea-3ChIHPQ| Tập 08;skyphim-vs.com/IqaOj4pQjas| Tập 09;skyphim-vs.com/6imfPlsGP2s| Tập 10;skyphim-vs.com/CT9JYhoNn-I| Tập 11;skyphim-vs.com/LqNnJk20qsg| Tập 12;skyphim-vs.com/AqtI_mNkwUM| Tập 13;skyphim-vs.com/b64NTvlH_V0| Tập 14;skyphim-vs.com/StxIHF8hejE| Tập 15;skyphim-vs.com/FG0o_xb2t9w| Tập 16;skyphim-vs.com/tEpAQge-37I| Tập 17;skyphim-vs.com/7QsiVsfTjfw| Tập 18;skyphim-vs.com/EYx1sW4saqc| Tập 19;skyphim-vs.com/hooQ2PZ2YNs| Tập 20;skyphim-vs.com/kPkvw8H38yI| Tập 21;skyphim-vs.com/KUVoKJlyXoI| Tập 22;skyphim-vs.com/O0el1q3RhUs| Tập 23;skyphim-vs.com/pmyxKARCwjY| Tập 24;skyphim-vs.com/_SuK6HPeD8M| Tập 25;skyphim-vs.com/Iai-fNHMpUI| Tập 26;skyphim-vs.com/Uj5WPXLBbn0| Tập 27;skyphim-vs.com/PCdXYr_EatA| Tập 28;skyphim-vs.com/sXQJijlHIlA| Tập 29;skyphim-vs.com/OD6Oc31WpQ0| Tập 30;skyphim-vs.com/ba1OJu_I0Cc| Tập 31;skyphim-vs.com/Qxj7jvhjui8| Tập 32;skyphim-vs.com/6aHbB9xCoUU| Tập 33;skyphim-vs.com/ssiuvCA5e_g| Tập 34;skyphim-vs.com/P0NrGOdtug8| Tập 35;skyphim-vs.com/RPjJ2SPc53E| Tập 36;skyphim-vs.com/qeFqLlMh6KU| Tập 37;skyphim-vs.com/SYswz-QEPaU| Tập 38;skyphim-vs.com/r4artOOnU3g| Tập 39;skyphim-vs.com/E-naMyev8ms| Tập 40;skyphim-vs.com/2GydoMAiRDI| Tập 41;skyphim-vs.com/OvdJNN3xfDE| Tập 42;skyphim-vs.com/JW97yxRqRaY| Tập 43;skyphim-vs.com/jRvt-RNl94I| Tập 44;skyphim-vs.com/9ceN17fP8iA| Tập 45;skyphim-vs.com/QfBV_4hX_fA| Tập 46;skyphim-vs.com/wdX-ke3T9yU| Tập 47;skyphim-vs.com/XgElIT3Fp_M| Tập 48;skyphim-vs.com/K4kCO0cX9xY| Tập 49;skyphim-vs.com/FxiCxvqn5gc| End 50;skyphim-vs.com/i7YZ11GJ_2E| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc