Lầu Nhỏ Có Gió Đông (2018) - Love In Hanyan [46/46 Tập]
Một bên là Cao Thần (Nghiêm Khoan), ngoài mặt làm việc cho Hán gian, thực chất là tình báo ngầm. Một bên là Hàn Thọ Dân, ngoài mặt là kháng Nhật diệt gian, mặc dù từng là một đặc công xuất sắc nhưng anh bị một tổ chức hãm hại, bước vào con đường phản quốc theo địch không có đường về. Lữ Hàm Chi đứng giữa hai điệp viên cao thủ, từng bước trưởng thành, trở thành một tình báo viên xuất sắc giữa lòng Thượng Hải.
Diễn viên: Nghiêm Khoan, Tống Dật
Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 46/46 tập

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Lau Nho Co Gio Dong 2018, Love In Hanyan,Nghiem Khoan, Tong Dat
[id] Tập 01;skyphim.com/xMHzHeLSpJU| Tập 02;skyphim.com/CX1VgMl5vng| Tập 03;skyphim.com/56VNzgamhKc| Tập 04;skyphim.com/uFc3En6uTkE| Tập 05;skyphim.com/mVnYy3EjyGw| Tập 06;skyphim.com/Cn6tJqtFSV0| Tập 07;skyphim.com/-FpkJ0LLMO0| Tập 08;skyphim.com/YpnBa-OnmVs| Tập 09;skyphim.com/PvRoTsa6oJU| Tập 10;skyphim.com/FIHDMYiSqTY| Tập 11;skyphim.com/HgLbqhfVGV4| Tập 12;skyphim.com/UoAeuJq9yQo| Tập 13;skyphim.com/neF4Xsg_C1Q| Tập 14;skyphim.com/3u5hXrfB6L0| Tập 15;skyphim.com/FVsmUC3dQ_U| Tập 16;skyphim.com/VGA01KFIn7g| Tập 17;skyphim.com/qqdDRP9yrSo| Tập 18;skyphim.com/jRSZGvQw5eY| Tập 19;skyphim.com/AsWIYjZS39Q| Tập 20;skyphim.com/4PWmIRSBDYE| Tập 21;skyphim.com/Ee5YYWcYja4| Tập 22;skyphim.com/MkVdicSyq6c| Tập 23;skyphim.com/TSV4_uLOkJ0| Tập 24;skyphim.com/MfUmHfcD_oA| Tập 25;skyphim.com/qIIXA8MFRaE| Tập 26;skyphim.com/ptpVhRN-AVU| Tập 27;skyphim.com/MLEbST9w8aE| Tập 28;skyphim.com/JGztwhVQZrU| Tập 29;skyphim.com/FWVYf2hNId4| Tập 30;skyphim.com/O9DlQA_hL6Y| Tập 31;skyphim.com/eSyRGIBVN4M| Tập 32;skyphim.com/6aMgvIO_41o| Tập 33;skyphim.com/3_GmAWBK308| Tập 34;skyphim.com/v1TVDoERa_c| Tập 35;skyphim.com/D9uowXjKQbw| Tập 36;skyphim.com/Y86wkbQ_QqA| Tập 37;skyphim.com/pdHJIMYbuB0| Tập 38;skyphim.com/1-kxDGpEJgo| Tập 39;skyphim.com/-ZogKJcR2QQ| Tập 40;skyphim.com/k3b4ohDG-bU| Tập 41;skyphim.com/UNspf9LMdy0| Tập 42;skyphim.com/Ed-wQz0dxBs| Tập 43;skyphim.com/AYFfrI9LVPk| Tập 44;skyphim.com/oVoUHN_jZfE| Tập 45;skyphim.com/kpIBDIydPyk| Tập 46;skyphim.com/BVGJl4BVUWU| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc