Minh Lan truyện (2019) - The Story Of MingLan [Full 73/73 VS]
Nội dung phim xoay quanh tiểu thư của gia đình quyền quý Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh đóng). Minh Lan là người thông minh, xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Sống trong gia đình giàu có nhưng Minh Lan lại chẳng được lòng phụ thân, mẹ ruột mất sớm, tình thân tỷ muội cũng không có. Dẫu vậy, con đường để đến được với hạnh phúc của Minh Lan khá khó khăn.Về sau, Minh Lan nên duyên cùng Nhị công tử Ninh Viễn Hầu Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong). Trải qua bao biến cố, phong ba, Minh Lan - Cố Đình Diệp cuối cùng cũng về lại bên nhau. Hai người kết hôn và có cuộc sống an yên, tĩnh tại.
Diễn viên: Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Chu Nhất Long, Trương Hàm Vận
Số Tập : 73/73 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Minh Lan truyen, Trieu Le Dinh, Phung Thieu Phong, Chu Nhat Long, Truong Ham Van [id] Tập 01;skyphim.com/xT28DtGuaCQ| Tập 02;skyphim.com/Yofj84hu0Nw| Tập 03;skyphim.com/Vckzc709tQg| Tập 04;skyphim.com/sPRvWQEolQc| Tập 05;skyphim.com/261UXvWsKSc| Tập 06;skyphim.com/qCnw55bmyjg| Tập 07;skyphim.com/4bghcGlk8qE| Tập 08;skyphim.com/qJTzqjIbgE8| Tập 09;skyphim.com/P9F2f1962pI| Tập 10;skyphim.com/k6-fBQywDa8| Tập 11;skyphim.com/zhFDMimbVN4| Tập 12;skyphim.com/d4fOQmMAU1Y| Tập 13;skyphim.com/2T9mm1plMxk| Tập 14;skyphim.com/tOV-yHsmxpY| Tập 15;skyphim.com/zdTbjeaistw| Tập 16;skyphim.com/UJYQJb8BPSg| Tập 17;skyphim.com/MMlvY6g2LX4| Tập 18;skyphim.com/nqNQHCoVUK8| Tập 19;skyphim.com/X5iDUto5tNg| Tập 20;skyphim.com/k51lqqJvKKw| Tập 21;skyphim.com/6VqfJnNkeq0| Tập 22;skyphim.com/gbQhkadnVU0| Tập 23;skyphim.com/ge3eF7e7WHA| Tập 24;skyphim.com/YWkT1S_DGVU| Tập 25;skyphim.com/usyaWlNd7x0| Tập 26;skyphim.com/dMt9G9IxkOk| Tập 27;skyphim.com/HjLIhs6fmFw| Tập 28;skyphim.com/v0ow-BqsGIs| Tập 29;skyphim.com/tL3si1Na-48| Tập 30;skyphim.com/yOTm2LPmGkw| Tập 31;skyphim.com/N373JKV9PLg| Tập 32;skyphim.com/xtahtgOdQbc| Tập 33;skyphim.com/djWu3NocZI4| Tập 34;skyphim.com/ozELlqZl3ig| Tập 35;skyphim.com/TDrp9KHUG5c| Tập 36;skyphim.com/Dk5QI1rIEPw| Tập 37;skyphim.com/5KtFs2O7HRA| Tập 38;skyphim.com/09vQYFQ5Efs| Tập 39;skyphim.com/rommllFSfhA| Tập 40;skyphim.com/-8NVVbYOgHw| Tập 41;skyphim.com/yD4VIgozfVY| Tập 42;skyphim.com/1PrwgJ1bgJI| Tập 43;skyphim.com/QCihx81HYfM| Tập 44;skyphim.com/_evKjOf5Ey8| Tập 45;skyphim.com/vr2K3rt2Jzo| Tập 46;skyphim.com/oAjpMOufAZs| Tập 47;skyphim.com/e2_NDAzQt3U| Tập 48;skyphim.com/rfeceBi-xbc| Tập 49;skyphim.com/lDgmmyLVSqk| Tập 50;skyphim.com/jN-WVgGpj7s| Tập 51;skyphim.com/bi5DA-da2s8| Tập 52;skyphim.com/RnJQOCTcCB0| Tập 53;skyphim.com/K41bqIC7VNk| Tập 54;skyphim.com/FBENCd80bKM| Tập 55;skyphim.com/lmgUHYdRSOk| Tập 56;skyphim.com/hrEBdYeA5gU| Tập 57;skyphim.com/fyB3flj1gD4| Tập 58;skyphim.com/S4-ExryFlSw| Tập 59;skyphim.com/QpFm0KhileI| Tập 60;skyphim.com/muuAY0h1shI| Tập 61;skyphim.com/_AidjqYn2Vg| Tập 62;skyphim.com/siqpplswLoM| Tập 63;skyphim.com/EWg0YiXDNKk| Tập 64;skyphim.com/XVezx5IF0dg| Tập 65;skyphim.com/SnuoraCn7s0| Tập 66;skyphim.com/BBkS6RBc2oM| Tập 67;skyphim.com/r941HnTEFIY| Tập 68;skyphim.com/8RgmPLB0DEs| Tập 69;skyphim.com/MPnX86zD-5U| Tập 70;skyphim.com/3FwwDtDuaJ4| Tập 71;skyphim.com/cGd_4UDNtBk| Tập 72;skyphim.com/bM76AqDBzz0| Tập 73;skyphim.com/OmaAmGG0YR8| Tập 01;skyphim-GDVS.net/09JiH5fwunX1WVA| Tập 02;skyphim-GDVS.net/1OhyBT6GmdyxQja| Tập 03;skyphim-GDVS.net/aNEJYm7CDkQBa1l| Tập 04;skyphim-GDVS.net/EmGLuzq4g221vY7| Tập 05;skyphim-GDVS.net/Tr64iarmoMz5Pcn| Tập 06;skyphim-GDVS.net/vnXxC0pBvcDp6YP| Tập 07;skyphim-GDVS.net/hTKNyc0v8mkXVXI| Tập 08;skyphim-GDVS.net/WvHNXMGprQSWvAn| Tập 09;skyphim-GDVS.net/agUFrJwQyPvyCaS| Tập 10;skyphim-GDVS.net/43ubakBuxOmzkAF| Tập 11;skyphim-GDVS.net/IiDx9BSrPD0JTwx| Tập 12;skyphim-GDVS.net/0to02K24OkiD7Do| Tập 13;skyphim-GDVS.net/HnASkYCEb4CdjAa| Tập 14;skyphim-GDVS.net/moYgFdOXxgZQeOm| Tập 15;skyphim-GDVS.net/JXyhhvVQRfa6yC0| Tập 16;skyphim-GDVS.net/Rz0KMcMHnnBmwyk| Tập 17;skyphim-GDVS.net/fRoZLaXGnWSVVqd| Tập 18;skyphim-GDVS.net/0tHhT7vycUZ18VY| Tập 19;skyphim-GDVS.net/km3WLZaIuf0RY1R| Tập 20;skyphim-GDVS.net/7ZtaPfUyKE1X3Hg| Tập 21;skyphim-GDVS.net/KqqHl1NpwRKT4nn| Tập 22;skyphim-GDVS.net/GHRn0aMOhZiTPXc| Tập 23;skyphim-GDVS.net/DPXaW4OURXEN7GS| Tập 24;skyphim-GDVS.net/UwH5XKRgWxHVrzf| Tập 25;skyphim-GDVS.net/EpNia22aKVU1YSM| Tập 26;skyphim-GDVS.net/i7kkx2i0A7pqMf7| Tập 27;skyphim-GDVS.net/tLbEka8ZlVMzZHJ| Tập 28;skyphim-GDVS.net/Ck38jy6TN90Y8WQ| Tập 29;skyphim-GDVS.net/ZCgkStAjczn1N5L| Tập 30;skyphim-GDVS.net/BtkZ5BIE9jl2Ivj| Tập 31;skyphim-GDVS.net/fFKbCXUYrjfX9lC| Tập 32;skyphim-GDVS.net/eCcCB7e2k8yVJ8r| Tập 33;skyphim-GDVS.net/WDUS4NNOH5lp8Wi| Tập 34;skyphim-GDVS.net/8yfhXnRTC2zJqo6| Tập 35;skyphim-GDVS.net/hcYaz8pcqQj6t5V| Tập 36;skyphim-GDVS.net/bp18zuOCGpZLooo| Tập 37;skyphim-GDVS.net/mNZCzPWV2t1gGPX| Tập 38;skyphim-GDVS.net/VhuNa02Fy4UdYm3| Tập 39;skyphim-GDVS.net/Uoi7d76Hhx0dO5N| Tập 40;skyphim-GDVS.net/OUdKDXQWDU5cuVa| Tập 41;skyphim-GDVS.net/ABHGP0GwoVXqT4k| Tập 42;skyphim-GDVS.net/0cDNXu65mqmLn4t| Tập 43;skyphim-GDVS.net/oNp2Ar2Pl0Zucba| Tập 44;skyphim-GDVS.net/7nCEj3Zgoy4CagO| Tập 45;skyphim-GDVS.net/l0VOHdNZVxVO155| Tập 46;skyphim-GDVS.net/AlIKgSdL6ZnNo61| Tập 47;skyphim-GDVS.net/qEPHyttDR6LFWy2| Tập 48;skyphim-GDVS.net/NVk9f167RVzOwWJ| Tập 49;skyphim-GDVS.net/CiE3nzej9Iwd0cE| Tập 50;skyphim-GDVS.net/9MHpVN56Ah4vfb5| Tập 51;skyphim-GDVS.net/7I6ua1p1LzbH0iN| Tập 52;skyphim-GDVS.net/dhMraaODanmxYNJ| Tập 53;skyphim-GDVS.net/hDaylmkSDoEakrp| Tập 54;skyphim-GDVS.net/vVBxnWXPbTuXbgT| Tập 55;skyphim-GDVS.net/NDMPQmbCFdGDSZH| Tập 56;skyphim-GDVS.net/INhz3VbE7LDipad| Tập 57;skyphim-GDVS.net/90ToOlSXYkSULUz| Tập 58;skyphim-GDVS.net/MhJYZrOROEtnqQ4| Tập 59;skyphim-GDVS.net/i14434tq7hx83ez| Tập 60;skyphim-GDVS.net/TnlTQnyw1mCT5jZ| Tập 61;skyphim-GDVS.net/wTkkKofFgPDKNUM| Tập 62;skyphim-GDVS.net/aRYXP1QDYykB742| Tập 63;skyphim-GDVS.net/eYdHH0XaBFo2VRG| Tập 64;skyphim-GDVS.net/4KozDEOpOawpzVc| Tập 65;skyphim-GDVS.net/TdiQAVXcjKAat30| Tập 66;skyphim-GDVS.net/C8LapPo9KBz6Juv| Tập 67;skyphim-GDVS.net/rqdvl4Y5FKxli8Z| Tập 68;skyphim-GDVS.net/hDaBhJ8XB7zHXeN| Tập 69;skyphim-GDVS.net/tjQZwwjSanaEBYG| Tập 70;skyphim-GDVS.net/aHcoMtGORjZeZdl| Tập 71;skyphim-GDVS.net/GJzocSAEMG7SDec| Tập 72;skyphim-GDVS.net/XbHhz0xh4g8fyBh| Tập 73;skyphim-GDVS.net/8r1eLOVXKSwqhdA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc