Người Bạn Thật Sự Của Tôi (2019) - My True Friend [48/48]
Bộ phim xoay quanh 2 nhân vật Trình Chân Chân - một cô gái đơn giản, đầy nhiệt huyết và Triệu Bồng Tranh - con trai duy nhất của một ông chủ tập đoàn lớn nhưng lại giấu thân phận. Cả hai cùng ứng tuyển vào một công ty bất động sản và trở thành cộng sự của nhau.
Diễn viên: Đặng Luân, Chu Nhất Long, Angela Baby,

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 48/48 tập

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút
Nguoi Ban That Su Cua Toi, Dang Luan, Chu Nhat Long, Angela Baby
[id] Tập 01;skyphim.com/9Y_Nj0h2jXc| Tập 02;skyphim.com/4gE79-1G-SY| Tập 03;skyphim.com/va36RUCBunk| Tập 04;skyphim.com/Ibtdj5zguuM| Tập 05;skyphim.com/fDR4UFMOxHM| Tập 06;skyphim.com/AlsoiDJALu0| Tập 07;skyphim.com/pWi4IWPTxCY| Tập 08;skyphim.com/g9lAtTJg_X4| Tập 09;skyphim.com/9NaX86G7mOg| Tập 10;skyphim.com/SL-y--ugpyE| Tập 11;skyphim.com/9ehIecVYVDE| Tập 12;skyphim.com/EyrH_Qc3F0Y| Tập 13;skyphim.com/xxuzf83SncI| Tập 14;skyphim.com/KH207dIn6CM| Tập 15;skyphim.com/eAYKNUZvoLQ| Tập 16;skyphim.com/m-7kEevwEmA| Tập 17;skyphim.com/EZk9PtHB9SU| Tập 18;skyphim.com/GaTEFc7BMuw| Tập 19;skyphim.com/nNUbW4N2Y9w| Tập 20;skyphim.com/bQzQldgLp-c| Tập 21;skyphim.com/_V7oG4Wffy0| Tập 22;skyphim.com/7mcPU0qXzw8| Tập 23;skyphim.com/QcIeWUAqGbE| Tập 24;skyphim.com/F1Zof6yuWi4| Tập 25;skyphim.com/C0DQBLI6sIo| Tập 26;skyphim.com/8JPezv3jWBQ| Tập 27;skyphim.com/oAOUu4f6UqE| Tập 28;skyphim.com/XOMdc6AYf8Q| Tập 29;skyphim.com/jy7RrzPYApc| Tập 30;skyphim.com/mYe3c1rPYfc| Tập 31;skyphim.com/D0_Rk0lIfCk| Tập 32;skyphim.com/b0w-FtyP-Zs| Tập 33;skyphim.com/6vUgmwZpsL8| Tập 34;skyphim.com/s87dDyCZ_X8| Tập 35;skyphim.com/z0klzZ9po50| Tập 36;skyphim.com/jgFpfqDagOk| Tập 37;skyphim.com/wmJq05gm9V4| Tập 38;skyphim.com/M-yvhnbQR6Q| Tập 39;skyphim.com/SBxapMk9x3E| Tập 40;skyphim.com/9OKXj4St3mU| Tập 41;skyphim.com/c0KX5YE0zCM| Tập 42;skyphim.com/mBSYsY8mEyE| Tập 43;skyphim.com/bntwnPSWwyY| Tập 44;skyphim.com/0Ewd59QKJHs| Tập 45;skyphim.com/tZFWch-txZo| Tập 46;skyphim.com/rO0MICe6QDc| Tập 47;skyphim.com/6b9Ay_6RXrI| Tập 48;skyphim.com/glSWMu0n88s| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc