Nhạc Phụ Lắm Chiêu - Phim Bộ Việt Nam [42/42]
Nhạc phụ lắm chiêu kể về một người cha - ông Năm Dố (Hữu Châu) có 4 cô con gái: Kim Ngân (Kiều Ngân), Ngọc Nga (Thúy Diễm), Như Ý (Emmy Nguyễn) và Cát Tường (Lê Lộc). Ông luôn quan niệm có tiền là có tất cả nên quyết chọn chồng cho các con theo tiêu chuẩn "đại gia". Ông Nam Dố không ngại dùng mọi chiêu trò dẫn dụ các chàng trai giàu có đến nhà nhưng mọi chuyện lại luôn đi ngược lại với kế hoạch của ông.
Thể loại: Đang cập nhật
Quốc gia: Việt Nam
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Đang cập nhật
Năm sản xuất: 2019
Số tập: 42 tập
Thời lượng: 23 phút 1 tập
[id] Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=bxNZxs1AJ4M| Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=Mjv2KKOCHoQ| Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=NuJe2IXcsZs| Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=83mFL-jXAZo| Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=EyI3vXMtoF8| Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=IGYUlNR7wkw| Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=9oRLfM8YXhw| Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=mpyD7SDEEkg| Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=VtSFfqWtFdc| Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=WwMOxc37rws| Tập 11;https://www.youtube.com/watch?v=Yr5CxNWe2aM| Tập 12;https://www.youtube.com/watch?v=Ub7PIu-LfCo| Tập 13;https://www.youtube.com/watch?v=D--ngpD7yOo| Tập 14;https://www.youtube.com/watch?v=Lg8aLBOgx9w| Tập 15;https://www.youtube.com/watch?v=Ofef6bTONd0| Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=0Q-A9rF54Ms| Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=4MXp2ivbCM8| Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=fea65zt1-tA| Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=zXIsvEeJvvM| Tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=TZtpl2ldoOk| Tập 21;https://www.youtube.com/watch?v=wKQbdbCQVaU| Tập 22;https://www.youtube.com/watch?v=r7YbhxNP15U| Tập 23;https://www.youtube.com/watch?v=ze9TU6W1YNo| Tập 24;https://www.youtube.com/watch?v=rV2pR3lq9ig| Tập 25;https://www.youtube.com/watch?v=qlKznbiHFTw| Tập 26;https://www.youtube.com/watch?v=iaUW7cfHth0| Tập 27;https://www.youtube.com/watch?v=40pGm_18a8Y| Tập 28;https://www.youtube.com/watch?v=ZmTkBXWKEpA| Tập 29;https://www.youtube.com/watch?v=9ssxZlxw_5E| Tập 30;https://www.youtube.com/watch?v=dO3uHRqEEQU| Tập 31;https://www.youtube.com/watch?v=tip-ZB3IqQQ| Tập 32;https://www.youtube.com/watch?v=YXVn3TKaZJc| Tập 33;https://www.youtube.com/watch?v=i8WBrIoDF3k| Tập 34;https://www.youtube.com/watch?v=UGN_577ps18| Tập 35;https://www.youtube.com/watch?v=wD_XtkbmiAU| Tập 36;https://www.youtube.com/watch?v=189RgaWVMI8| Tập 37;https://www.youtube.com/watch?v=ZO6k4bFPOt0| Tập 38;https://www.youtube.com/watch?v=lRxSRQ3wiXE| Tập 39;https://www.youtube.com/watch?v=NWlP7jmfp3Y| Tập 40;https://www.youtube.com/watch?v=l1Czh6O8t08| Tập 41;https://www.youtube.com/watch?v=4uZCGYlKack| Tập 42;https://www.youtube.com/watch?v=nNRSHj-uxGM| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Việt Nam