Pháp Sư Vô Tâm 2 (2017) - The Monster Killer 2 [Full 27/27 TM]
Vô Tâm là một người mang trong mình khả năng không già đi, không chết. Không biết mình là ai, đến từ đâu, khả năng kỳ lạ dường như cũng không phải là vinh viễn, Vô Tâm cứ thế phiêu bạt trong dòng thời gian. Nếu một người có khả năng đó thì hoặc là có thể làm nên những chuyện kinh thiên động địa, hoặc là phải khổ sở cùng quẫn ăn xin đên cả vạn năm. Vô Tâm, số quá nhọ, rơi vào trường hợp thứ 2. Ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc đến 300 năm, đến thời dân quốc đói quá phải bò xuống núi kiếm ăn, đóng giả làm hòa thượng đến thành Hạ Huyền
Diễn viên: Hàn Đông Quân, Trần Dao, Vương Ngạn Lâm, Cao Thái Vũ
Số Tập : 27/27 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2017

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Phap Su Vo Tam 2, Han Dong Quan, Tran Dao, Vuong Ngan Lam, Cao Thai Vu [id] Tập 01;skyphim-FBTM.net/UJeHkAWhMbjgsGz| Tập 02;skyphim-FBTM.net/ruPXbEOBLzlUMsD| Tập 03;skyphim-FBTM.net/iTIjyIACqhceveW| Tập 04;skyphim-FBTM.net/eeFCbVtZWgGMTMj| Tập 05;skyphim-FBTM.net/RTfcnpkPZswbKmS| Tập 06;skyphim-FBTM.net/mNbJdGuXvniVpfr| Tập 07;skyphim-FBTM.net/yHRdrHXqMTWxKnB| Tập 08;skyphim-FBTM.net/hIsuJfMPjFRmVGE| Tập 09;skyphim-FBTM.net/TWFgdXzuUQCzOly| Tập 10;skyphim-FBTM.net/nxaudWedImTQuMn| Tập 11;skyphim-FBTM.net/ZEFtiinStgZswQO| Tập 12;skyphim-FBTM.net/udqZIikpfegMPUK| Tập 13;skyphim-FBTM.net/unwxWZDqPlvDTPy| Tập 14;skyphim-FBTM.net/FLxuzBFcOGFrrWb| Tập 15;skyphim-FBTM.net/AhcQFIgVBpiSlvW| Tập 16;skyphim-FBTM.net/mObPltvhBDSsbZK| Tập 17;skyphim-FBTM.net/yMwsAiLNSKVLmJQ| Tập 18;skyphim-FBTM.net/ILNBRLtiJvObUra| Tập 19;skyphim-FBTM.net/qSGisWdkafrRrKG| Tập 20;skyphim-FBTM.net/JMapxdTcOzEuHxD| Tập 21;skyphim-FBTM.net/JafUlZsByMqnLXA| Tập 22;skyphim-FBTM.net/nKtGsWbpjlyvQmu| Tập 23;skyphim-FBTM.net/oQmWisMnRNvbxeA| Tập 24;skyphim-FBTM.net/WNIWiapgsomcCAZ| Tập 25;skyphim-FBTM.net/txDYqaKsFZiiCyY| Tập 26;skyphim-FBTM.net/mvsCuMhRWEOmosq| Tập 27;skyphim-FBTM.net/rMhrQsmFtmAEhMg| Tập 01;skyphim-OK.net/323125316325| Tập 02;skyphim-OK.net/323125381861| Tập 03;skyphim-OK.net/323125512933| Tập 04;skyphim-OK.net/323125644005| Tập 05;skyphim-OK.net/323125775077| Tập 06;skyphim-OK.net/323125906149| Tập 07;skyphim-OK.net/323126037221| Tập 08;skyphim-OK.net/323126168293| Tập 09;skyphim-OK.net/323126299365| Tập 10;skyphim-OK.net/323126627045| Tập 11;skyphim-OK.net/323126364901| Tập 12;skyphim-OK.net/323126495973| Tập 13;skyphim-OK.net/323126758117| Tập 14;skyphim-OK.net/323126889189| Tập 15;skyphim-OK.net/323127020261| Tập 16;skyphim-OK.net/323126954725| Tập 17;skyphim-OK.net/323126823653| Tập 18;skyphim-OK.net/323126692581| Tập 19;skyphim-OK.net/323126561509| Tập 20;skyphim-OK.net/323126430437| Tập 21;skyphim-OK.net/323126233829| Tập 22;skyphim-OK.net/323126102757| Tập 23;skyphim-OK.net/323125971685| Tập 24;skyphim-OK.net/323125840613| Tập 25;skyphim-OK.net/323125709541| Tập 26;skyphim-OK.net/323125578469| Tập 27;skyphim-OK.net/323125447397| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc