Phục Kích Quân Thù - The Ambush [43/43]
Nội dung : Phim Phục Kích Quân Thù Năm 1937, chiến tranh kháng nhật bùng nổ. Thạch Vĩnh Khải của quân đội thủ thành Nam Kinh đã quen được Viên Ngọc Đình - đảng viên của Đảng cộng sản, giáo sư đại học Châu Vĩnh Dân, binh lính quốc quân Hứa Tú Lam, thủ lĩnh bang phái Lâm Vạn Long, người làm nghề thủ công Trần Hi Niên, thương nhân yêu nước Bành Tùng Tường trong cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh. Họ đoàn kết lại, bảo vệ thành công nhân dân và quốc bảo thiên cung của Nam Kinh. Vào lúc rút khỏi thành Nam Kinh, Viên Ngọc Đình không may hi sinh, tinh thần chủ nghĩa cộng sản của cô đã cổ vũ Thạch Vĩnh Khải. Dưới sự sắp xếp của quân Tân Tứ, Thạch Vĩnh Khải tổ chức đội đặc chiến “Hổ Bôn” để chiến đấu.
Thể loại: Đang cập nhật
Quốc gia: Đang cập nhật
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Đang cập nhật
Năm sản xuất: Đang cập nhật
Số tập: 43 tập
Thời lượng: Đang cập nhật
[id] Tập 1;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1bo7kqb2HVUq9VGDqZDWb3SldStutsR99| Tập 2;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1rOPfQGXsGNxwyJJLdTd35kelCjy7ztfr| Tập 3;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1cU8KlYEBy_O_beFbHRXgMMTq6utoPgCE| Tập 4;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1nRclXikvB7DnaOnFf3mExCKdkHHunV8P| Tập 5;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Lia0fYUqZ-8y0jvJMhn5JBLSyzgybo_O| Tập 6;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1aZQHywt5sUOK-OW734PFFEDv6TU6YbYD| Tập 7;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/10pgHm9jhHC9CTIQbv_kGC24zm8ymJNip| Tập 8;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/18-6FolCVUCiAFSn3ofUlirZZMgH3EzYX| Tập 9;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1iprwHK8UIAp2vaNB3f_WTQdqm_cvqVSb| Tập 10;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1A2znLezZUAnj5oOXvdolZCYm747t2tY8| Tập 11;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1EBVJI8oY7Oyj5zsvY9PFdIKLyQZk8BX-| Tập 12;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1Qf-NfZTQb056ESw3bZjJr4k8EzqwoNq7| Tập 13;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1i2oSaEhEbiSlKTkR225g6XUsbV7Xv4ej| Tập 14;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1EcgCc6SHQ31dTN4JpdG7jT_RO4MT8tEj| Tập 15;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1sWTZBbOTxkxmDm855J3tYy6z4PRX-Hx5| Tập 16;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1_6TrNDizm0XLbTsyR8Vgsfw4na1kuaFZ| Tập 17;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1rj0oyJfp-G0bVKwqRzV0XD_wM7T6EahW| Tập 18;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1TRHUmbjx3sHB-2GGiOj8YrJBcnZ-rCvS| Tập 19;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1hH87SuklNPHeC8MuNn22-hsV0KSiKGds| Tập 20;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1X7d6vSN1RFeeLowftWufOEa_udyDkpeA| Tập 21;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/13skwoDiGvPV_VtyQZudpGR7xwjFjidl_| Tập 22;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1QL6uMGqSafIkLQkg0qJOkrf2dSxYDdKE| Tập 23;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1tjgl6HO0qyPTe5qvWyLtDTbsk_wR93yl| Tập 24;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/18l8ZZNt--swYE7VJ0djU8KCSBkQpZEqz| Tập 25;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1G04Qf-dRCsN9kYoKqqRHmQbXcyVq1LQD| Tập 26;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/11MpcJc2aWQgJGDjEeNDiXewy-lWggHVC| Tập 27;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1FpBqiwghI8F9R82weWsJh8kQIusUF6ZN| Tập 28;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1nXSVxhvzBPo3nm2eZmHsJsm3hzwxj4JN| Tập 29;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1XSNPh3i9h_qpys50qAqSfPdAJoIWdSft| Tập 30;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1X5jNsg_6EjfI0kDOy5F4csOLxJSGSHpM| Tập 31;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1nDFSEGYAh6klzUQLjUWxtrsM-co1ckf5| Tập 32;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1A98LLdb_WSx6l7MKs4eNwEU0phJ4lpP3| Tập 33;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1BAbPKV50O6pCrFbc6xPciTFB-YfcQEvc| Tập 34;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1uqAGzMDetLUx7mHTs1giW5bMRVXyZqh2| Tập 35;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1U9dvd_b2VvRQHIAIScXLVW5HzkUjcB_S| Tập 36;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1q6FErtCPyV7LsouzuPTeVvVKzy5JxOxe| Tập 37;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/184Nt-Cpd6sCPaUjDo_2_y1vf22b0eiFG| Tập 38;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1BlVko7JtiUZKGk12movEqt9A0QEC09nB| Tập 39;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1z-U8udFXaLMeC91OBqoB1T8VzLSEXRdn| Tập 40;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/13nCD33f2VeteRo7ZyaxU1qiUMlD1N9wy| Tập 41;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1BZxyp2MEteiOHG_1pv2p-IYxu0dJMyGW| Tập 42;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1qqsWRTmClxNUuSoohEK004ULRnquJu8Q| Tập 43;https://www.googleapis.com/drive/v3/files/1O85SRv1LYUSW6JEQEwjIQ6Jnon3Xm95h| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Hành Động
  • Quốc Gia: