Pokemon Session 20 - Pokemon Series Sun And Moon [43/146]
Trong Phần Sun And Moon, ông Mimey của Satoshi, Hanako và Satoshi đang đi nghỉ ở vùng Alola thì Satoshi gặp Kapu-Kokeko. Pokémon bảo vệ của Đảo Melemele, đã tặng anh chiếc Vòng Tuyệt Kỹ Z, một thiết bị, khi được ghép nối với một tinh thể đặc biệt, cho phép Pokémon giải phóng sức mạnh khủng khiếp khi được kết hợp với người huấn luyện của nó. Điều này dẫn cậu đến Alola và ghi danh vào trường Pokémon địa phương. Khi anh quyết định thực hiện các Thử Thách Đảo cần thiết để làm chủ sức mạnh của Tuyệt Kỹ Z, với các bạn cùng lớp mới của Satoshi là Suiren, Mao, Lilie, Mamane và Kaki quyết định đồng hành cùng anh, đồng thời theo đuổi mục tiêu của riêng họ. Đội Hỏa Tiễn cũng ở Quần đảo Alola, với Kojiro đóng vai trò quyết định và giống lãnh đạo hơn so với loạt phim trước. Một kết cục đang diễn ra là họ đã trở thành "con nuôi" bởi một con Pokémon và mang họ trở lại hang của nó ngay khi họ bị đánh bại, thay vì kết cục "bay nổ tung" truyền thống.
Diễn viên: Chưa rõ

Quốc Gia : Nhật Bản

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 43/146 tập

Năm Chiếu : 2016-2019

Thời Lượng : 23-25 Phút
Pokemon Session 20 - Pokemon Series Sun And Moon
[id] Tập 01;skyphim.com/2IF2qg9p8ms| Tập 02;skyphim.com/KPojyVWmGwo| Tập 03;skyphim.com/0w1d0t0EEsY| Tập 04;skyphim.com/9wTAjFl3768| Tập 05;skyphim.com/X7IK7vhjqfI| Tập 06;skyphim.com/onfAeICZFzc| Tập 07;skyphim.com/NY0Y0fnk_4M| Tập 08;skyphim.com/twMt5vCORIc| Tập 09;skyphim.com/7F78FCqiyOc| Tập 10;skyphim.com/I6zbcBZHWB4| Tập 11;skyphim.com/i5DcuqpXXWk| Tập 12;skyphim.com/6MG9CDF0IFE| Tập 13;skyphim.com/QkJEoeczWTQ| Tập 14;skyphim.com/nWWgwpn7iZ4| Tập 15;skyphim.com/Ox0GKirS2uQ| Tập 16;skyphim.com/pIFyxugarOg| Tập 17;skyphim.com/Eevj9L7Gj_g| Tập 18;skyphim.com/Yz-xNlrkY0I| Tập 19;skyphim.com/Sgezswmnb9Q| Tập 20;skyphim.com/1MwEZxBXjNE| Tập 21;skyphim.com/bTpW7Y9WVsM| Tập 22;skyphim.com/wOxCMZrVhYQ| Tập 23;skyphim.com/AuinvmQO6JY| Tập 24;skyphim.com/YU3Ky5FyR2E| Tập 25;skyphim.com/ADu7RtJlxw0| Tập 26;skyphim.com/dPF_Dr58oQc| Tập 27;skyphim.com/18zvk_Z7LbM| Tập 28;skyphim.com/s5liI4-cpC8| Tập 29;skyphim.com/DPEGARL8dks| Tập 30;skyphim.com/g3J9dHowTxY| Tập 31;skyphim.com/FmPtAOHeXrc| Tập 32;skyphim.com/r3SVnSnU-KU| Tập 33;skyphim.com/TDG7NeeW5LM| Tập 34;skyphim.com/oHsrpxL9hEM| Tập 35;skyphim.com/HhBmUodp0po| Tập 36;skyphim.com/2jB1rXWop2I| Tập 37;skyphim.com/vCpM_6cZQv4| Tập 38;skyphim.com/JyCK6ZcgC6A| Tập 39;skyphim.com/ppDjJaCT-Bs| Tập 40;skyphim.com/tcZKM4BqaPw| Tập 41;skyphim.com/BQvIoakuQlU| Tập 42;skyphim.com/4NxE78Hg6JQ| Tập 43;skyphim.com/oOxWlDP0UGo| [/id]

Năm Chiếu:
  • Hoạt Hình
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia: