Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa (2017) - Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossom [Full 58/58 VS+LT]
Chúng thần thời viễn cổ ứng kiếp gần hết, hiện nay chỉ còn có Thiên tộc, Phượng tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ là còn lại chút hậu nhân. Hồ Đế Bạch Chỉ dưới gối chỉ có bốn người con trai và một con gái. Người con gái ấy là Bạch Thiển, con gái út, dung mạo xinh đẹp vô biên, năm năm vạn tuổi bái Mặc Uyên Thượng thần làm sư phụ, là đệ tử được Mặc Uyên sủng ái nhất. Mặc Uyên là con trai của phụ thần, là chiến thần uy dũng Tứ Hải Bát Hoang không ai chưa nghe danh. Trước khi phụ thần qua đời có để lại cho Mặc Uyên một đoá hoa sen, sau hoá kiếp thành Thái tử Dạ Hoa với dung mạo, thần khí và tài năng giống hệt vị chiến thần này.
Diễn viên: Dương Mịch, Triệu Hựu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Vu Mông Lung, Chúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Lưu Nhuế Lân,
Số Tập : 58/58 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Thần Thoại

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2017

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Tam Sinh Tam The, Thap Ly Dao Hoa, Duong Mich, Trieu Huu Dinh, Dich Le Nhiet Ba, Cao Vy Quang, Truong Ban Ban, Vu Mong Lung, Chuc Tu Dan, Hoang Mong Oanh, Luu Nhue Lan [id] Tập 01;skyphim-OK.net/1584870001380| Tập 02;skyphim-OK.net/1584871574244| Tập 03;skyphim-OK.net/1584871049956| Tập 04;skyphim-OK.net/1584871443172| Tập 05;skyphim-OK.net/1584871181028| Tập 06;skyphim-OK.net/1584871312100| Tập 07;skyphim-OK.net/1584870918884| Tập 08;skyphim-OK.net/1584870787812| Tập 09;skyphim-OK.net/1584871377636| Tập 10;skyphim-OK.net/1584870656740| Tập 11;skyphim-OK.net/1584870525668| Tập 12;skyphim-OK.net/1584871705316| Tập 13;skyphim-OK.net/1584870197988| Tập 14;skyphim-OK.net/1584871836388| Tập 15;skyphim-OK.net/1584871901924| Tập 16;skyphim-OK.net/1584871770852| Tập 17;skyphim-OK.net/1584871639780| Tập 18;skyphim-OK.net/1584871246564| Tập 19;skyphim-OK.net/1584871508708| Tập 20;skyphim-OK.net/1584871115492| Tập 21;skyphim-OK.net/1584870984420| Tập 22;skyphim-OK.net/1584870853348| Tập 23;skyphim-OK.net/1584870722276| Tập 24;skyphim-OK.net/1584870591204| Tập 25;skyphim-OK.net/1584870460132| Tập 26;skyphim-OK.net/1584870394596| Tập 27;skyphim-OK.net/1584870066916| Tập 28;skyphim-OK.net/1584870329060| Tập 29;skyphim-OK.net/1584870263524| Tập 30;skyphim-OK.net/1584870132452| Tập 31;skyphim-OK.net/1585100491492| Tập 32;skyphim-OK.net/1585101343460| Tập 33;skyphim-OK.net/1585101605604| Tập 34;skyphim-OK.net/1585101474532| Tập 35;skyphim-OK.net/1585102064356| Tập 36;skyphim-OK.net/1585101998820| Tập 37;skyphim-OK.net/1585102129892| Tập 38;skyphim-OK.net/1585102260964| Tập 39;skyphim-OK.net/1585101933284| Tập 40;skyphim-OK.net/1585102195428| Tập 41;skyphim-OK.net/1585101671140| Tập 42;skyphim-OK.net/1585101802212| Tập 43;skyphim-OK.net/1585101540068| Tập 44;skyphim-OK.net/1585100688100| Tập 45;skyphim-OK.net/1585101408996| Tập 46;skyphim-OK.net/1585101015780| Tập 47;skyphim-OK.net/1585101277924| Tập 48;skyphim-OK.net/1585101146852| Tập 49;skyphim-OK.net/1585100819172| Tập 50;skyphim-OK.net/1585101212388| Tập 51;skyphim-OK.net/1585100557028| Tập 52;skyphim-OK.net/1585101081316| Tập 53;skyphim-OK.net/1585100884708| Tập 54;skyphim-OK.net/1585100753636| Tập 55;skyphim-OK.net/1585100622564| Tập 56;skyphim-OK.net/1585100950244| Tập 57;skyphim-OK.net/1585101736676| Tập 58;skyphim-OK.net/1585101867748| Tập 01-LT;skyphim-OK.net/342950808314| Tập 02-LT;skyphim-OK.net/342951594746| Tập 03-LT;skyphim-OK.net/342959852282| Tập 04-LT;skyphim-OK.net/342959917818| Tập 05-LT;skyphim-OK.net/342962801402| Tập 06-LT;skyphim-OK.net/342962866938| Tập 07-LT;skyphim-OK.net/342970665722| Tập 08-LT;skyphim-OK.net/342970731258| Tập 09-LT;skyphim-OK.net/342975318778| Tập 10-LT;skyphim-OK.net/342975384314| Tập 11-LT;skyphim-OK.net/343163603706| Tập 12-LT;skyphim-OK.net/343163669242| Tập 13-LT;skyphim-OK.net/343171336954| Tập 14-LT;skyphim-OK.net/343171402490| Tập 15-LT;skyphim-OK.net/343175334650| Tập 16-LT;skyphim-OK.net/343175400186| Tập 17-LT;skyphim-OK.net/343203187450| Tập 18-LT;skyphim-OK.net/343203252986| Tập 19-LT;skyphim-OK.net/343206857466| Tập 20-LT;skyphim-OK.net/343206923002| Tập 21-LT;skyphim-OK.net/343208561402| Tập 22-LT;skyphim-OK.net/343208692474| Tập 23-LT;skyphim-OK.net/343208626938| Tập 24-LT;skyphim-OK.net/343208758010| Tập 25-LT;skyphim-OK.net/343212886778| Tập 26-LT;skyphim-OK.net/343213017850| Tập 27-LT;skyphim-OK.net/343212952314| Tập 28-LT;skyphim-OK.net/343213083386| Tập 29-LT;skyphim-OK.net/343220816634| Tập 30-LT;skyphim-OK.net/343220947706| Tập 31-LT;skyphim-OK.net/343221013242| Tập 32-LT;skyphim-OK.net/343220882170| Tập 33-LT;skyphim-OK.net/343229139706| Tập 34-LT;skyphim-OK.net/343229270778| Tập 35-LT;skyphim-OK.net/343229336314| Tập 36-LT;skyphim-OK.net/343229205242| Tập 37-LT;skyphim-OK.net/343240018682| Tập 38-LT;skyphim-OK.net/343240084218| Tập 39-LT;skyphim-OK.net/343240149754| Tập 40-LT;skyphim-OK.net/343240215290| Tập 41-LT;skyphim-OK.net/343245196026| Tập 42-LT;skyphim-OK.net/343245261562| Tập 43-LT;skyphim-OK.net/343245327098| Tập 44-LT;skyphim-OK.net/343245392634| Tập 45-LT;skyphim-OK.net/343256795898| Tập 46-LT;skyphim-OK.net/343256861434| Tập 47-LT;skyphim-OK.net/343257189114| Tập 48-LT;skyphim-OK.net/343256926970| Tập 49-LT;skyphim-OK.net/343257123578| Tập 50-LT;skyphim-OK.net/343257058042| Tập 51-LT;skyphim-OK.net/343256992506| Tập 52-LT;skyphim-OK.net/343840328442| Tập 53-LT;skyphim-OK.net/343840393978| Tập 54-LT;skyphim-OK.net/343840590586| Tập 55-LT;skyphim-OK.net/343840656122| Tập 56-LT;skyphim-OK.net/343840918266| Tập 57-LT;skyphim-OK.net/343841049338| Tập 58-LT;skyphim-OK.net/343840983802| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc