Đại Soái Ca (2018) - Handsome Marshal [Full 30/30 LT]
Đại Soái Ca lấy bối cảnh những năm đầu thời kì dân quốc, Địch Kỳ (Trương Vệ Kiện) chỉ là một binh nhất nhỏ bé. Anh không học cao, võ công cũng tầm thường, nhưng có tài ăn nói. Kỳ có ba anh bạn chí cốt, tình cảm keo sơn. Mã Thán (Hồng Vĩnh Thành) vừa thông minh vừa biết nhìn người. La Nghĩa (Từ Vinh) luôn đi tiên phong trên chiến trường, gan dạ và thẳng thắn. Đông Lai (Lý Gia) lạnh lùng nhưng nghĩa hiệp.
Diễn Viên: Trương Vệ Kiện, Thái Tư Bối, Hồng Vĩnh Thành, Từ Vinh, Dương Tú Huệ, Đàm Khải Kỳ
Số Tập : 30/30 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chiến Tranh

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Dai Soai Ca - Truong Ve Kien [id] Tập 01;skyphim-GDLT.net/cgdANtO0rGRo2NY| Tập 02;skyphim-GDLT.net/aDJkA8HahY5YkAg| Tập 03;skyphim-GDLT.net/nvRLauZtPFxXVoo| Tập 04;skyphim-GDLT.net/ZNEIoVEj1TiYS4o| Tập 05;skyphim-GDLT.net/7clFv4KfgfNuGaP| Tập 06;skyphim-GDLT.net/R8KiprdfniiBuKQ| Tập 07;skyphim-GDLT.net/47GV0qXqGiE2xnd| Tập 08;skyphim-GDLT.net/GKyJcJ0nl2ccOkj| Tập 09;skyphim-GDLT.net/llDqiYimOD9tbGw| Tập 10;skyphim-GDLT.net/3jFDVAFgS64GRL5| Tập 11;skyphim-GDLT.net/rHavDXkOlL9FrH6| Tập 12;skyphim-GDLT.net/UNkSWVjGBpyZGFj| Tập 13;skyphim-GDLT.net/g4nXpcOgugCaNJv| Tập 14;skyphim-GDLT.net/dmipJatamocq9BK| Tập 15;skyphim-GDLT.net/AbVoadXzLqlPxF0| Tập 16;skyphim-GDLT.net/92prvPN3TWtaeHt| Tập 17;skyphim-GDLT.net/7DzI44CY9NapfYL| Tập 18;skyphim-GDLT.net/YL8R5e3oZCBaX95| Tập 19;skyphim-GDLT.net/EhybydfJjS4BFLO| Tập 20;skyphim-GDLT.net/YN0oxlDwR3y4oqQ| Tập 21;skyphim-GDLT.net/ufz4pTYT1TPWd3Y| Tập 22;skyphim-GDLT.net/nAmZGTiZbYiB2G5| Tập 23;skyphim-GDLT.net/1hbLg49YoVAUnPg| Tập 24;skyphim-GDLT.net/k3tR11I9DHauYIv| Tập 25;skyphim-GDLT.net/DQYbCIq5vGIPRlk| Tập 26;skyphim-GDLT.net/jW64mOOKyCaKnSe| Tập 27;skyphim-GDLT.net/6THZ7P1NfS57pVf| Tập 28;skyphim-GDLT.net/nJzlUJEQmWFB8Tk| Tập 29;skyphim-GDLT.net/SKWIMXkaUXPXEqy| Tập 30;skyphim-GDLT.net/VvAI8B8kqZ9xzyZ| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Chiến Tranh
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc