Đại Thoại Tây Du Yêu Người Một Vạn Năm (2017) - A Chinese Odyssey Love Of Eternity [Full 55/55 TM]
500 năm trước, Tử Hà (Triệu Nghệ) hạ phàm tìm kiếm ý trung nhân Chí Tôn Bảo (Hoàng tử Thao) để rút ra được Tử Thanh Bảo Kiếm, nhưng lại làm hỏng Tử Thanh Bảo Kiếm. Để sửa chữa bảo kiếm, Tử Hà đã sử dụng Nguyệt Quang Bảo hộp. 500 năm sau, Chí Tôn Bảo đã mất kí ức của kiếp trước, chuyển kiếp trở thành bang chủ bang Phủ Đầu, chung sống lâu ngày với Bạch Tinh Tinh đã nảy sinh tình cảm. Nhưng Bạch Tinh Tinh bị Xuân Tam Thập Nương lừa gạt nên đã rút kiếm tự vẫn, để cứu sống Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo đã sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hộp, nhưng lại bị quay trở về 500 năm trước.
Hai người gặp lại trước cửa động Bàn Tơ, Tử Hà nhận ra được người trước mặt chính là Chí Tôn Bảo của 500 năm trước, nhưng lại phát hiện chàng đã yêu người khác. Ngưu Ma Vương ham mê sắc đẹp đã lấy tính mạng của Chí Tôn Bảo để trao đổi, muốn lấy Tử Hà về. Giữa hỗn loạn ấy, Chí Tôn Bảo bị Nguyệt Quang Bảo hộp đưa từ hiện tại tới tương lai, giữa chặng xuyên không ấy, Chí Tôn Bảo đã nhận ra được tình cảm của mình. Để cứu Tử Hà, Chí Tôn Bảo đã nảy ra đại chiến với Ngưu Ma Vương.
Trong lúc nguy cấp nhất, Tử Hà đã ngăn vết kiếm chí mạng của Ngưu Ma Vương cho Chí Tôn Bảo. Lúc này, Thanh Hà muốn toàn tâm toàn ý cứu muội muội đã cùng Lục Nhĩ Mị Hầu bày ra một vở kịch theo thiên số, từ đó thay đổi vận mệnh của Tử Hà và Chí Thiên Bảo. Thế gian hỗn độn cuối cùng cũng quay lại về như cũ. Tử Hà và Chí Tôn Bảo cuối cùng cũng được hưởng kết cục hạnh phúc cuối cùng.
Diễn viên: Hoàng Tử Thao, Triệu Nghệ, Doãn Chính
Số Tập : 55/55 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2017

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Dai Thoai Tay Du Yeu Nguoi Mot Van Nam (2017) - A Chinese Odyssey Love Of Eternity - Hoang Tu Thao, Trieu Nghe, Doan Chinh [id] Tập 01;skyphim-GDTM.net/Il1U30XoBNCd0nW| Tập 02;skyphim-GDTM.net/VjVAHcj3uDjEaTa| Tập 03;skyphim-GDTM.net/TmMyljafcQ98UOh| Tập 04;skyphim-GDTM.net/NnkwM4WdPp2h5Fd| Tập 05;skyphim-GDTM.net/zWY1P6i3qOogTAk| Tập 06;skyphim-GDTM.net/2pGElJajtXUklFm| Tập 07;skyphim-GDTM.net/Qnqr04mTAN3ZL2O| Tập 08;skyphim-GDTM.net/LhazUtPcCgjgM4a| Tập 09;skyphim-GDTM.net/bnAK06Mx90jnCFd| Tập 10;skyphim-GDTM.net/VkwbQatVcPIRqHU| Tập 11;skyphim-GDTM.net/aWk6RLULwpif7CX| Tập 12;skyphim-GDTM.net/IWEZJLHgkmjQ9HJ| Tập 13;skyphim-GDTM.net/DlRd7Ad94XXkDUU| Tập 14;skyphim-GDTM.net/2EtCvOMuMXOCzub| Tập 15;skyphim-GDTM.net/OeaXFlaUHJRX3KO| Tập 16;skyphim-GDTM.net/FQxQma6opUuQcCd| Tập 17;skyphim-GDTM.net/Xo2ccF7SdTJYyHD| Tập 18;skyphim-GDTM.net/z7CWUramgtwFI4p| Tập 19;skyphim-GDTM.net/CfV6YTHNvLj3yDB| Tập 20;skyphim-GDTM.net/XcvF0wqe5pHBXIx| Tập 21;skyphim-GDTM.net/26ekODXZePEraE4| Tập 22;skyphim-GDTM.net/JWgwSJRZNEqmiEC| Tập 23;skyphim-GDTM.net/bXgddwE9L2Tv6Gq| Tập 24;skyphim-GDTM.net/DPIuPJJ0uNJDUEJ| Tập 25;skyphim-GDTM.net/mmcm4JySiqa73RS| Tập 26;skyphim-GDTM.net/NGIeQ2yVxARlEgH| Tập 27;skyphim-GDTM.net/B34KI5m4aUlf7Pz| Tập 28;skyphim-GDTM.net/aaPU4HD968wmmZK| Tập 29;skyphim-GDTM.net/OGcd2cMSebaNKl0| Tập 30;skyphim-GDTM.net/RylHOF5kJTjFUVz| Tập 31;skyphim-GDTM.net/JVLLoLDE6SilhyF| Tập 32;skyphim-GDTM.net/fgaBPuIT9vw497D| Tập 33;skyphim-GDTM.net/MRPYOYXPluTS2bC| Tập 34;skyphim-GDTM.net/CmuYk1fU58hNPpi| Tập 35;skyphim-GDTM.net/klXwVk7FWuigvob| Tập 36;skyphim-GDTM.net/nGn2MjDznxmS6ln| Tập 37;skyphim-GDTM.net/HYEBwRXxOKlb7j4| Tập 38;skyphim-GDTM.net/OwCaqy1t6rdFwDo| Tập 39;skyphim-GDTM.net/aneOJFNbimbGyG1| Tập 40;skyphim-GDTM.net/KvogL6Sy4NYjFjK| Tập 41;skyphim-GDTM.net/lqmj1dNdINvOqOa| Tập 42;skyphim-GDTM.net/NHINZmpDiepgDm2| Tập 43;skyphim-GDTM.net/0T6eHHv8LB8y5PK| Tập 44;skyphim-GDTM.net/CPtBXy9NKCovRAl| Tập 45;skyphim-GDTM.net/1TKGoMChg34pSrH| Tập 46;skyphim-GDTM.net/Pv8hubVMEDANEfh| Tập 47;skyphim-GDTM.net/QZL68ticFxtqtFt| Tập 48;skyphim-GDTM.net/2lLMZfGpt6NUDN4| Tập 49;skyphim-GDTM.net/OIXFrNm1I0rDBah| Tập 50;skyphim-GDTM.net/nMSYr6vZ6KWmAiY| Tập 51;skyphim-GDTM.net/w3Sj6KUt1C1rQJF| Tập 52;skyphim-GDTM.net/23oBlhXgKwtkhK4| Tập 53;skyphim-GDTM.net/J6iTYLqkBUDE68a| Tập 54;skyphim-GDTM.net/XngypRSypi2Nqui| Tập 55;skyphim-GDTM.net/v8ppIY5JPftgSNQ| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc