Đại Tống Bắc Đẩu Tư(019) - Da Song Bei Wei Department [Full 36/36 TM]
Đại Tống Bắc Đẩu Tư kể về thiếu niên Thái Tuế lớn lên ở Đại Tống thời kỳ suy yếu, ngoại địch đe dọa . Vô tình cậu tham gia vào 1 tổ chức bí mật là Bắc Đẩu. Vũ Dao Quang và Liễu Tùy Phong là những thanh niên nhiệt huyết cùng tham gia tổ chức. Bắc Đẩu tư là 1 cơ quan dưới quyền chỉ huy của hoàng đế chuyên điều tra các vụ án kỳ lạ. Thông qua một loạt các vụ án, Thái Tuế thấy rằng có những âm mưu ẩn giấu đằng sau những vụ án này, và nó cũng liên quan đến thân thế bí ẩn của chính anh.
Diễn Viên: Từ Khả, Đại Lộ Oa, Trương Vũ Kiếm, Huỳnh Xán Xán
Số Tập : 36/36 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Trần Gia Lâm

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Dai-Tong-Bac-DauTu-Da-Song-Bei-Wei-Department-2019 - Tu Kha, Dai Lo Oa, Truong Vu Kiem, Huynh Xan Xan [id] Tập 01;skyphim-GDTM.net/E3ySGAbSpNbRZl6| Tập 02;skyphim-GDTM.net/S117a72TfH0WGQT| Tập 03;skyphim-GDTM.net/8M5OxIUN64JNNUp| Tập 04;skyphim-GDTM.net/de4zKaU01XjwFr2| Tập 05;skyphim-GDTM.net/yWGbqXpLuFD54MS| Tập 06;skyphim-GDTM.net/VKnQaMKmluE7T3T| Tập 07;skyphim-GDTM.net/mTzZH6fbCymyFON| Tập 08;skyphim-GDTM.net/zgFfjUuQKzfpp9D| Tập 09;skyphim-GDTM.net/ajUSSffDLTQ6gmb| Tập 10;skyphim-GDTM.net/B5zib5wNFz5oowp| Tập 11;skyphim-GDTM.net/1Kx3NreYNviLI08| Tập 12;skyphim-GDTM.net/zGSoIGtpxJO0Pqv| Tập 13;skyphim-GDTM.net/1BB68NfWXkayoQ8| Tập 14;skyphim-GDTM.net/BLnFPkrKaAyBFM4| Tập 15;skyphim-GDTM.net/1UHgUPafeYgmNaa| Tập 16;skyphim-GDTM.net/FUo9vad12pSOaQn| Tập 17;skyphim-GDTM.net/rqtuyuJhX3dzx5m| Tập 18;skyphim-GDTM.net/M9PtzKcUnCQaShb| Tập 19;skyphim-GDTM.net/0Kz0aK1CxHkzOHH| Tập 20;skyphim-GDTM.net/giIuhvilCtCWvpJ| Tập 21;skyphim-GDTM.net/Bnlo5KPeJj8H7aT| Tập 22;skyphim-GDTM.net/NwC9vyiytrAu1aT| Tập 23;skyphim-GDTM.net/Juv1fqpQPyknqNf| Tập 24;skyphim-GDTM.net/6IqAZvaLh40lY9j| Tập 25;skyphim-GDTM.net/VyW976jafDfNQAK| Tập 26;skyphim-GDTM.net/banVSa3KIRCWCNI| Tập 27;skyphim-GDTM.net/wLFvWNqHIqyLuek| Tập 28;skyphim-GDTM.net/vv9n10TRRvd6Haj| Tập 29;skyphim-GDTM.net/upuPhw9qBBTHSl9| Tập 30;skyphim-GDTM.net/g17ou8kXbAoytWW| Tập 31;skyphim-GDTM.net/P5rRPhRiiUq6WxP| Tập 32;skyphim-GDTM.net/GDBnCVhjPMiEP2f| Tập 33;skyphim-GDTM.net/VqDNjPAWVUAFtki| Tập 34;skyphim-GDTM.net/ZxvOlaiEAz3Yfvk| Tập 35;skyphim-GDTM.net/zGa5LGhdVg8utVJ| Tập 36;skyphim-GDTM.net/2xAlTmtXZML72lb| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc