Em Đã Đến Trễ Nhiều Năm (2018) - The Years You Were Late [Full 52/52 VS]
Em Đã Đến Trễ Nhiều Năm - The Years You Were Late (Yêu Em Từ Rất Lâu) kể về cuộc đời của Mộc Kiến Phong(Huỳnh Hiểu Minh), một quân nhân phải chật vật tạo dựng sự nghiệp ở thời kỳ cả nước Trung Quốc đang ra sức đổi mới. Gắn bó với Mộc Kiến Phong trong suốt những năm tháng này là hai người phụ nữ: Mạc Lợi (Ân Đào) và Triệu Ích Cần (Tần Hải Lộ).
Diễn Viên: Huỳnh Hiểu Minh, Ân Đào, Tần Hải Lộ
Số Tập : 52/52 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Em Da Den Tre Nhieu Nam 2018 - The Years You Were Late (Yeu Em Tu Rat Lau) - Huynh Hieu Minh, An Dao, Tan Hai Lo [id] Tập 01;skyphim-GDVS.net/eHntbGq8DmVB9za| Tập 02;skyphim-GDVS.net/5ALKp5QW9LzKZEu| Tập 03;skyphim-GDVS.net/hq6AfIAC3IveaZL| Tập 04;skyphim-GDVS.net/XTjKjQxJGiyj0F8| Tập 05;skyphim-GDVS.net/wv9P5AQF9WlTOHn| Tập 06;skyphim-GDVS.net/pVcgPuHanbO2L6N| Tập 07;skyphim-GDVS.net/ERm8cYfj3IlqZkw| Tập 08;skyphim-GDVS.net/OvCkOYiuyadbxUf| Tập 09;skyphim-GDVS.net/YHOipnHrH114Ulq| Tập 10;skyphim-GDVS.net/TpPBefLWo2PUxE9| Tập 11;skyphim-GDVS.net/n4oFZvUNy0RGHQE| Tập 12;skyphim-GDVS.net/SwS45yknVttgQvL| Tập 13;skyphim-GDVS.net/hmVLhl8I0iXWnaM| Tập 14;skyphim-GDVS.net/c5T3xYLSUkgfBk3| Tập 15;skyphim-GDVS.net/Sz6Z7jMqXV6cViV| Tập 16;skyphim-GDVS.net/jp0HMoilt3DYu5o| Tập 17;skyphim-GDVS.net/eGOqNnWHfYokVRV| Tập 18;skyphim-GDVS.net/p2i4uVSjq5QueJD| Tập 19;skyphim-GDVS.net/nLyx7wKrJb8I07J| Tập 20;skyphim-GDVS.net/tKlOb3rc7ZBRD3g| Tập 21;skyphim-GDVS.net/47BP5KMEDa89oUT| Tập 22;skyphim-GDVS.net/En19p2DMLa0jtDh| Tập 23;skyphim-GDVS.net/LgACRiyGT4LPMvL| Tập 24;skyphim-GDVS.net/WW7F18y59D1RFom| Tập 25;skyphim-GDVS.net/zuE1xejMf6hcYX7| Tập 26;skyphim-GDVS.net/eHHb0IIQHKybQcD| Tập 27;skyphim-GDVS.net/4IEKWAuY8N7Y715| Tập 28;skyphim-GDVS.net/wXXFqmGweVmbL1N| Tập 29;skyphim-GDVS.net/cTJNjTBoaWMOCfU| Tập 30;skyphim-GDVS.net/JkfNxjXpD6PGEfR| Tập 31;skyphim-GDVS.net/1Rc25zxi8PzxGfN| Tập 32;skyphim-GDVS.net/omQKJFACu31KSSg| Tập 33;skyphim-GDVS.net/3kdo3zWxS3lx8TD| Tập 34;skyphim-GDVS.net/o7iOXMgZRP9tHhA| Tập 35;skyphim-GDVS.net/vYFCAK8u9pM5zrO| Tập 36;skyphim-GDVS.net/tqzx4Ge6rZx6ZO5| Tập 37;skyphim-GDVS.net/YJRC6pWmAfwIiIX| Tập 38;skyphim-GDVS.net/3NST8jFq1gC44DS| Tập 39;skyphim-GDVS.net/tSInUFYvu4jHOnj| Tập 40;skyphim-GDVS.net/3ybGgWk7a5XvGWo| Tập 41;skyphim-GDVS.net/IJXaO9h3ikpmbaK| Tập 42;skyphim-GDVS.net/nNVyf9zFOlOoB4f| Tập 43;skyphim-GDVS.net/q1DtMNNCjJoD08d| Tập 44;skyphim-GDVS.net/7C6bmodJ4nlpJpp| Tập 45;skyphim-GDVS.net/C3eEDI0YmnqHnub| Tập 46;skyphim-GDVS.net/AyQAj8xnKKnMjB3| Tập 47;skyphim-GDVS.net/l7jaJcVbCXRxkmH| Tập 48;skyphim-GDVS.net/yafd6dAX1hm4GPK| Tập 49;skyphim-GDVS.net/tdytekQWc7u4mjZ| Tập 50;skyphim-GDVS.net/NtbHKF4J9Gg6BFK| Tập 51;skyphim-GDVS.net/uPvARzZbIQT0Vgn| Tập 52;skyphim-GDVS.net/WO8EO6GWUE5xkSH| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc