Gián Điệp Ma Tước (2016) - Sparrow [69/69]
(Chim Sẻ - Ma Tước) với đề tài gián điệp nội dung kể về đặc công Trần Thâm là người của tổ chức hoạt động ngầm của Đảng CS, nhận lệnh xâm nhập vào Tổng bộ đặc công chính phủ Uông Ngụy , làm việc bên cạnh Tất Trung Lương, thông qua một cán bộ ủy phái bí mật biệt danh Ma tước (chim sẻ), thành công thực hiện đánh cắp kế hoạch Quy Linh của chính phủ Uông Ngụy…
Diễn Viên: Lý Dịch Phong, Châu Đông Vũ, Hám Thanh Tử, Trương Nhược Quân, Doãn Chính, Trương Lỗ Nhất
Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 69 Tập

Năm Chiếu : 2016

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Chim Se - Ma Tuoc - Gian Diep Ma Tuoc (2016) - Sparrow Ly Dich Phong, Chau Dong Vu, Ham Thanh Tu, Truong Nhuoc Quan, Doan Chinh, Truong Lo Nhat
[id] Tập 01;skyphim-tm.net/1wbI4uyExsGIZ0L9eMXZWUXMQTLaF19xr| Tập 02;skyphim-tm.net/1fP6i_tlpCUPiIGru0ntaeO_6pTft_uSB| Tập 03;skyphim-tm.net/1Gc9DNY5BYuWyHYu3TEwuciuSHGqL33tI| Tập 04;skyphim-tm.net/1-EPzEKaVVT6quuMSxkHEssG6jsSPa0ee| Tập 05;skyphim-tm.net/1GPgN1Q7I6_eGb7N0wrtKSefbf9-hp-xh| Tập 06;skyphim-tm.net/1wFz8MMMyMTmd9ISi_2rmZEPB5DcyXiSF| Tập 07;skyphim-tm.net/1vUJKC7fRE2ydOK0oLlIyuJ2pzJZ9Uaqw| Tập 08;skyphim-tm.net/1rHJLWxAk4EpImD7fs53s9S2f_6i2b6K5| Tập 09;skyphim-tm.net/1uRp-M8r6YNWNZsQQ07lntdUF5wK_qlQf| Tập 10;skyphim-tm.net/1OPHTnlhKB0oXppe_EOILMVqGW5586z5Z| Tập 11;skyphim-tm.net/1iSRXA09MIfbbYM2nNmOBK9Cyna2TOQng| Tập 12;skyphim-tm.net/1x5YtFXCYh-hLGVrOsMVWfURkq9lK6h79| Tập 13;skyphim-tm.net/1jwU6F8L4G7QEC15oRIYQfp9egQhWgn6S| Tập 14;skyphim-tm.net/1tXYdcvHPW0gnbZP9oms76JaE3ldOJ1-6| Tập 15;skyphim-tm.net/1xFzreq2I0I4BfnIX1A5Kur9pVeQ4ak_u| Tập 16;skyphim-tm.net/16KwqS3UR4n-UJhZZsQLEM42mvSk4ju7B| Tập 17;skyphim-tm.net/13VrM67OcYu7Hpa2Th-kLcOXWr-6Ry1st| Tập 18;skyphim-tm.net/1W4aJC3iIhDO8vdrFwmsmSpiZCZKzsTGE| Tập 19;skyphim-tm.net/14PEjo5B4ymt77lZH-j36D-JtwS22TYO9| Tập 20;skyphim-tm.net/1_3fR0kHCfRuZ2Mg9MY8WJNl-q9cLj5hj| Tập 21;skyphim-tm.net/1vXD9sATGCQPogWK-xQOobm3B5dClNyhv| Tập 22;skyphim-tm.net/1D04eOnmYnc6haGHk1_u-e9UIgcTUhWaT| Tập 23;skyphim-tm.net/1NOYPOtM5BUUdmDJCMgc5ToHg3S9MebcG| Tập 24;skyphim-tm.net/12amB2JzMmqERVhUn9DWD984v8VPWf3_l| Tập 25;skyphim-tm.net/1qjp0BPdtuZMSyvHlLJN0VKhXzJbFTmRy| Tập 26;skyphim-tm.net/1cCFfVfGKupSTeG0jBFGbh4pBoChkAqum| Tập 27;skyphim-tm.net/1S9m_81sxLITpRC7RHI69vcB5m9Oxa1p6| Tập 28;skyphim-tm.net/1Y7tCkc05zj9N726SD17bpuwOhVBI6drG| Tập 29;skyphim-tm.net/1AJXwKS9V-4cSXeR8n7BejvAZ6NyS7vWs| Tập 30;skyphim-tm.net/1RHE3TBUUbHQPx1PlB9ItNNMqKbUVSBnY| Tập 31;skyphim-tm.net/1m_EfRWBvpTA6xdtZrAEsjgQfHz5XSKAl| Tập 32;skyphim-tm.net/1S_ajFQtdScfxWYvdjg00ZUN8UJB8h8uy| Tập 33;skyphim-tm.net/1sQAAAx31OLJjMXMPkQXkZd8c2K1AVEWy| Tập 34;skyphim-tm.net/1huOj4a75YdLpwnT3hWiIaQoVkkAqSAXk| Tập 35;skyphim-tm.net/1J5x0d2NrxSoTzNWlsHsJtLfotn2riT8P| Tập 36;skyphim-tm.net/1kLE0jBdAE0idiHC62NGB-A1coNLJxXnI| Tập 37;skyphim-tm.net/1gTGUNrqjP7iGLQcPF3msAS_tnqQmYXNh| Tập 38;skyphim-tm.net/1m7iGH_NR4dThk5AD0XXswGu6P_hL3F9l| Tập 39;skyphim-tm.net/1go4Dymb6056kKkrXVcW-LvgrNgFAUawF| Tập 40;skyphim-tm.net/15dajtvry793cSs_j7cHybgUaGxYG564a| Tập 41;skyphim-tm.net/13qsVdI3JjPrpNOoo6TAxqyLqy2mgv0pX| Tập 42;skyphim-tm.net/188V44DFjlhROZLOOBfZZJnVxecRJpF70| Tập 43;skyphim-tm.net/1MU88pgSjm_7T4FHucZloclzudh8_vD35| Tập 44;skyphim-tm.net/1kSKUKuvUlT3scJHGPoXlEQOf13e78N87| Tập 45;skyphim-tm.net/1bs9zOnwhzHL8Jw0a07sV7IIuYjHsO2D6| Tập 46;skyphim-tm.net/10T3T6poHqaWCGbTKUfV4xoahZgd6q3kn| Tập 47;skyphim-tm.net/1mywJ0CR13a3F3MhONzoN2N6exHUFn4PS| Tập 48;skyphim-tm.net/1fqzqLiBb4syLghrYzboWjRqBSABypXGE| Tập 49;skyphim-tm.net/| Tập 50;skyphim-tm.net/1SLHFrKLNL8dKutXYPGiega4rAFtfzh17| Tập 51;skyphim-tm.net/1LtprsY-cwx_FW2g-RSvU3gNot45bxwiR| Tập 52;skyphim-tm.net/1jC8-17GpjLu-BamdnYjkLMRmgONQh7Fx| Tập 53;skyphim-tm.net/1Otw58M4EVJCZ_C3D5R_0sqqH1Inz-iF5| Tập 54;skyphim-tm.net/1FXXFPeFQdKH_B85HWlHK7tEvQqMj4trh| Tập 55;skyphim-tm.net/1r8TEIBvREniw9DWPW72k9T3t2VGq3KZQ| Tập 56;skyphim-tm.net/18YYd7H_GQJg-RnCaS3vALQQSgtqAFZXI| Tập 57;skyphim-tm.net/1NiVGtsLjtkypfzglNzTiKW_OARzrRHZ6| Tập 58;skyphim-tm.net/1x6fdBJ7y-3SwapI7tW75KxF4VPbIEmLg| Tập 59;skyphim-tm.net/1G6BdBEmcxmci5Fv0nScW2V9kLl6jP01G| Tập 60;skyphim-tm.net/1MIeHYK0IIIooy7Yr1OYna4kd7LORdREn| Tập 61;skyphim-tm.net/14n3r-nPI82L1rmBftH_90lqQ1iPtcv_k| Tập 62;skyphim-tm.net/1nl2iKod9zTuoELNKQb2BijXqtXogOrrW| Tập 63;skyphim-tm.net/1C9fkEyNmQGJ04Kz_DDDnGE2lTKVu-sJ3| Tập 64;skyphim-tm.net/1TllC2tKFYMQ5u-ap1FTc825MKjwTwyvD| Tập 65;skyphim-tm.net/1ISrKtqy-r5QYSiKC9yoVnIElHB14V5i9| Tập 66;skyphim-tm.net/1sZuPOA0j1c9nSIPKcxSA7qFWTjMjACYX| Tập 67;skyphim-tm.net/1SnrUqGXc8ACaW_r-3LIZhh7XgOWyuALv| Tập 68;skyphim-tm.net/13wmA3DGSsCUXuY58KHaYF8H6eIAlHtbP| Tập 69;skyphim-tm.net/1fwtUdmGIG8hKqu-FIN-PavYVyyisvlhA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2016
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc