Huyền Môn Đại Sư (2018) - The Taoism Grandmaster [Full 46/46 VS]
3000 năm trước, chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đạ nạn diệt vong. Một vị đại sư đạo giáo sẽ xuất hiện để cứu thế giới (ko phải thánh đức gì đâu nhé) . Sự xuất hiện ấy đã tập hợp người dân lại, dạy họ cách chiến đấu, giữ quân lương. Những người bất tử thì tìm kiếm một nhóm các cá nhân có năng khiếu để tìm kiếm khiên bất khả xâm phạm trước khi đại họa xảy ra.
Diễn viên: Đông Mộng Thực, Ngũ Vịnh Vy, Từ Chính Khê, Vương Mộng Trúc
Số Tập : 46/46 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Huyen Mon Dai Su (2018) - The Taoism Grandmaster - Dong Mong Thuc , Ngu Vinh Vy, Tu Chinh Khe, Vuong Mong Truc [id] Tập 01;skyphim-GDVS.net/jycCZx7BXaiKZ3v| Tập 02;skyphim-GDVS.net/TOGSJ11arOCfUJv| Tập 03;skyphim-GDVS.net/P0QGouKakTVjvNm| Tập 04;skyphim-GDVS.net/KpU2oLbXJydJazL| Tập 05;skyphim-GDVS.net/c6UzaEUuxKU4F2Q| Tập 06;skyphim-GDVS.net/XWah4EQSqK4bjFr| Tập 07;skyphim-GDVS.net/W0tcxz2uk2m1xDc| Tập 08;skyphim-GDVS.net/QcHK38vw8nfSrFD| Tập 09;skyphim-GDVS.net/elvvafi9hRLk7on| Tập 10;skyphim-GDVS.net/HaEaf4hhGiicvmI| Tập 11;skyphim-GDVS.net/zEyGPgN1vuVao5E| Tập 12;skyphim-GDVS.net/VBYt1cnDnfGZzJ2| Tập 13;skyphim-GDVS.net/MIrV7hipc9VR83M| Tập 14;skyphim-GDVS.net/oTgYTKFByqE21Fy| Tập 15;skyphim-GDVS.net/KMcadAaivTYNKjL| Tập 16;skyphim-GDVS.net/tlEhaj8ZKo0WSbq| Tập 17;skyphim-GDVS.net/3Xp1SiTMCfPXl2g| Tập 18;skyphim-GDVS.net/XAIrbLZ3axJ3rBf| Tập 19;skyphim-GDVS.net/XzkYrhdF42iRxbk| Tập 20;skyphim-GDVS.net/xIEiHqDRz4VaQEY| Tập 21;skyphim-GDVS.net/J9lGC4JUlWzI1Rj| Tập 22;skyphim-GDVS.net/mmzRajzJuRj1FvH| Tập 23;skyphim-GDVS.net/bhoXELkiDkmahy3| Tập 24;skyphim-GDVS.net/WE7X6NIifI3Krab| Tập 25;skyphim-GDVS.net/ZzJMSLgUOiSmrWO| Tập 26;skyphim-GDVS.net/ZmFJdqPlbU3ibWL| Tập 27;skyphim-GDVS.net/TLaaHTn8P9DODXb| Tập 28;skyphim-GDVS.net/TQ2KGLBz2trmPtF| Tập 29;skyphim-GDVS.net/tZBX7Ta4zK2jXvf| Tập 30;skyphim-GDVS.net/5wx6GtyD5Kqbfr0| Tập 31;skyphim-GDVS.net/FitZlPd6etaguGP| Tập 32;skyphim-GDVS.net/bRQ6gaT755fYQ7L| Tập 33;skyphim-GDVS.net/ovCKydlyxSTf6aM| Tập 34;skyphim-GDVS.net/hF1fFl4G3r8yMew| Tập 35;skyphim-GDVS.net/fatZ6iXmW7wfFK6| Tập 36;skyphim-GDVS.net/Tb8GouQzPY3zuWQ| Tập 37;skyphim-GDVS.net/RhbGLm9q74goxoE| Tập 38;skyphim-GDVS.net/YoeNzGNLn27Y1BR| Tập 39;skyphim-GDVS.net/mTkaxBgCdHdgkkZ| Tập 40;skyphim-GDVS.net/XQyxVRRmBIAF8jD| Tập 41;skyphim-GDVS.net/9KZ9XJiZQYbFCjk| Tập 42;skyphim-GDVS.net/HWILFH7GZqOECyE| Tập 43;skyphim-GDVS.net/wjMrcYcGLfz7ZJv| Tập 44;skyphim-GDVS.net/p6PgXoloVhphrYP| Tập 45;skyphim-GDVS.net/ZrmMirbVm0hjZRa| Tập 46;skyphim-GDVS.net/xjxkfo7wBO9nptt| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc