Liệt Hỏa Như Ca (2018) - Liehuo Ruge [Full 52/52 TM]
Liệt Hỏa Như Ca được chuyển thể từ tiểu thuyết của Minh Hiểu Khê, kể về tiểu thư Liệt Như Ca (Địch Lê Nhiệt Ba) - người thừa kế sơn trang Liệt Hỏa. Liệt Như Ca cùng 2 vị sư huynh Chiến Phong (Trương Bân Bân), Ngọc Tự Hàn (Lưu Nhuế Lân) kết giao cùng Ngân Tuyết công tử (Châu Du Dân), 4 người cùng bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu thù hận của giang hồ.
Diễn viên: Châu Du Dân, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Lưu Nhuế Lân
Số Tập : 52/52 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chat Lượng : HD [720]
Liet Hoa Nhu Ca (2018) - Liehuo Ruge - Chau Du Dan, Dich Le Nhiet Ba, Truong Ban Ban, Luu Nhue Lan [id] Tập 01;skyphim-GDTM.net/fdxg84Kwp7daCre| Tập 02;skyphim-GDTM.net/LrbQ7iwnvtKmiXS| Tập 03;skyphim-GDTM.net/Tf0NcRpbCmtiNpE| Tập 04;skyphim-GDTM.net/R1OTd2u5qJIoviC| Tập 05;skyphim-GDTM.net/JlnQm4cFaH5rm2k| Tập 06;skyphim-GDTM.net/HGkO3Z52E4XgeU4| Tập 07;skyphim-GDTM.net/0EIrCITVmuNHq7d| Tập 08;skyphim-GDTM.net/8fyzgUniLYOVcvX| Tập 09;skyphim-GDTM.net/VSf0AEbOmXlW9C8| Tập 10;skyphim-GDTM.net/8tpuuSUgA077MJW| Tập 11;skyphim-GDTM.net/Zm6br89INIdj3Io| Tập 12;skyphim-GDTM.net/3dnLVZr2hLujhKa| Tập 13;skyphim-GDTM.net/RX1zyx0iCIc04oh| Tập 14;skyphim-GDTM.net/Pw8A2kTEwqzIAz8| Tập 15;skyphim-GDTM.net/3rN5SNVlv8ojGDi| Tập 16;skyphim-GDTM.net/4DtmNzbtpgxdL8J| Tập 17;skyphim-GDTM.net/8oV2FEchSEH1hrU| Tập 18;skyphim-GDTM.net/NCEqkMyGuWLgaFa| Tập 19;skyphim-GDTM.net/KlpMrjfmitXDnkG| Tập 20;skyphim-GDTM.net/q1tgDPEN4jUDjOq| Tập 21;skyphim-GDTM.net/nOJhlDIZXJqoi3U| Tập 22;skyphim-GDTM.net/0uMIQVSTvoDYIlU| Tập 23;skyphim-GDTM.net/QXWadfxd8WDvtMI| Tập 24;skyphim-GDTM.net/DjJyanMhvX95DZg| Tập 25;skyphim-GDTM.net/0DV9QuH83nt5N8D| Tập 26;skyphim-GDTM.net/ft1R0BbCMLC2hlI| Tập 27;skyphim-GDTM.net/IuWCt0raMpqgaTm| Tập 28;skyphim-GDTM.net/rvCOMCpOTPEX72u| Tập 29;skyphim-GDTM.net/Np1pVTBImjU7SVJ| Tập 30;skyphim-GDTM.net/3nzckMR8tGj2uq9| Tập 31;skyphim-GDTM.net/dBMz11GX0LFwTgE| Tập 32;skyphim-GDTM.net/ruXOFKp5EGn8JBh| Tập 33;skyphim-GDTM.net/Sw0uv8b0KhmAUHS| Tập 34;skyphim-GDTM.net/LZGEQvI5dpVrwOY| Tập 35;skyphim-GDTM.net/0907RVIQh6j4hZr| Tập 36;skyphim-GDTM.net/OvJrS93vyaCoJIb| Tập 37;skyphim-GDTM.net/AyWn4Rf45QBJ7Ma| Tập 38;skyphim-GDTM.net/LASVa4coZIcOKK3| Tập 39;skyphim-GDTM.net/RnF4k0aIZpZy8vP| Tập 40;skyphim-GDTM.net/ybzYypaCaKifg2K| Tập 41;skyphim-GDTM.net/b7Kqmydbtg7KZxa| Tập 42;skyphim-GDTM.net/Rla7EPEzjhqIIMp| Tập 43;skyphim-GDTM.net/C3dfaqX48Ytdtjk| Tập 44;skyphim-GDTM.net/Kzp0WIUi2UAWkrX| Tập 45;skyphim-GDTM.net/m2F37WxdW2YCwqH| Tập 46;skyphim-GDTM.net/VmWl84LuS8EE8OQ| Tập 47;skyphim-GDTM.net/Zuacp3PjWSci6lZ| Tập 48;skyphim-GDTM.net/OVx5NnnyOJtQEva| Tập 49;skyphim-GDTM.net/V7yimqaVNh02RWb| Tập 50;skyphim-GDTM.net/YcvzfVJ2gQ13kKY| Tập 51;skyphim-GDTM.net/kzeruTLItg7t99H| Tập 52;skyphim-GDTM.net/PPN2xiO3D7cymXI| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc