Người Đàm Phán (2018) - The Negotiator [46/46]
Đồng Vi (Dương Mịch), một thiên tài đàm phán, là ngôi sao của Cơ quan Đàm phán quốc tế CAEA (US-China Business Council) gặp Tạ Hiểu Phi qua cuộc đàm phán thương mại. Hiểu Phi đồng thời là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn liên quốc gia, nhưng lại không hề muốn làm việc cho công ty của gia đình.
Đồng Vi và Hiểu Phi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hiểu Phi nhiều lần phá hỏng buổi đàm phán với tập đoàn khác khi Tạ Thị muốn tiến vào thị trường Trung Quốc. Đồng Vi lại là một người tập trung hoàn toàn vào công việc. Đồng Vi dần nhận ra Hiểu Phi không giống vẻ ngoài mà là một nam tử hán có hoài bão, ý chí và tầm nhìn rộng. Do đó họ bị thu hút bởi nhau và chấp nhận đến với nhau.
Diễn viên: Dương Mịch, Hoàng Tử Thao, Quách Phẩm Siêu, Chúc Tự Đan

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 46/46 Tập

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút
Nguoi Dam Phan (2018) - The Negotiator - Duong Mich, Hoang Tu Thao, Quach Pham Sieu, Chuc Tu Dan
[id] Tập 01;skyphim.com/vXScxmUmeac| Tập 02;skyphim.com/KaNY4I1b4ro| Tập 03;skyphim.com/3H_KVJhaqtw| Tập 04;skyphim.com/B34h0gAf2vo| Tập 05;skyphim.com/AbbhFb61FnU| Tập 06;skyphim.com/0vHc28FjcH4| Tập 07;skyphim.com/JNK7omD3Vts| Tập 08;skyphim.com/pzTSUl3MyKI| Tập 09;skyphim.com/EZdlkSTP61o| Tập 10;skyphim.com/_aPgsEZtL3I| Tập 11;skyphim.com/YeywvA0XgEk| Tập 12;skyphim.com/NjM850aVIwc| Tập 13;skyphim.com/_WUtufEi1Iw| Tập 14;skyphim.com/wIeVdSOKoB4| Tập 15;skyphim.com/TEGA6JQIbr8| Tập 16;skyphim.com/B2HrBUeZiTE| Tập 17;skyphim.com/aj1j_owaDE0| Tập 18;skyphim.com/t2obTi7YhEo| Tập 19;skyphim.com/t8esYu3bEPA| Tập 20;skyphim.com/_XeWhbUOXQY| Tập 21;skyphim.com/SAgmViR6syg| Tập 22;skyphim.com/XMzZDpkHrsQ| Tập 23;skyphim.com/iY80gBDq2-o| Tập 24;skyphim.com/fvt4zqRPODA| Tập 25;skyphim.com/VfnFJp-z39k| Tập 26;skyphim.com/kB8OEE90ahU| Tập 27;skyphim.com/DR2E1v4Sq6c| Tập 28;skyphim.com/fI4kQXJ0c-E| Tập 29;skyphim.com/iNgsj_baOas| Tập 30;skyphim.com/RFcupWd2UUA| Tập 31;skyphim.com/l0Tmv12hCVo| Tập 32;skyphim.com/Kg4Wv3WacHo| Tập 33;skyphim.com/66qH_NSpaLA| Tập 34;skyphim.com/ybjtUfbUfwI| Tập 35;skyphim.com/Dv6HTdq8w44| Tập 36;skyphim.com/wWVCBwQoYRM| Tập 37;skyphim.com/z83w_nAYxX8| Tập 38;skyphim.com/5EplK1i3ex0| Tập 39;skyphim.com/AJNTKHaDEkY| Tập 40;skyphim.com/UHhJ4pUTpKA| Tập 41;skyphim.com/0WFiIeCyP0U| Tập 42;skyphim.com/r_9gbj6vmDM| Tập 43;skyphim.com/w65m_vv3WJ0| Tập 44;skyphim.com/AzlN89y2xhI| Tập 45;skyphim.com/_J1WcfWAhhc| Tập 46;skyphim.com/5FIdckx53iM| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc