Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao (2012) - The Magic Blade [41/41]
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, 24 năm trước, minh chủ võ lâm Dương Thường Phong bị giết một cách thần bí, trở thành một đại huyền án trong võ lâm. 24 năm sau, Phó Hồng Tuyết - hiệu xưng con trai duy nhất của Dương Thường Phong đột nhiên xuất hiện, triển khai báo thù. Diệp Khai, con thứ của Dương Thường Phong, người từ nhỏ đã hoán đổi thân phận với Phó Hồng Tuyết, dùng kế để Châu Đình chiếm được tình cảm của Phó Hồng Tuyết. Nào ngờ Châu Đình lại yêu Phó Hồng Tuyết. Để giúp người yêu Yến Nam Phi đoạt lấy ngôi minh chủ võ lâm, Minh Nguyệt Tâm tìm cách diệt trừ Phó Hồng Tuyết, nhưng dần dà lại nảy sinh tình cảm.
Trên con đường báo thù, Phó Hồng Tuyết phải trải qua rất nhiều nguy cơ và trở ngại. Chàng phải chịu đựng sự khảo nghiệm của thiện và ác, ái và hận, trung thành và bội phản. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Khai cùng Châu Đình và Minh Nguyệt Tâm, Phó Hồng Tuyết đã phá tan được trùng trùng âm mưu của Yến Nam Phi, Hướng Ứng Thiên, Công tử Vũ, Dương Phu Nhân... đồng thời tìm ra bí mật đằng sau cái chết của Dương Thường Phong và thân thế của mình, tìm lại được tình yêu.
Diễn viên: Chung Hán Lương, Trần Sở Hà, Trương Mộng, Trương Định Hàm, Mao Hiểu Đồng, Tông Phong Nham, Khương Đại Vệ
Số Tập : 41/41 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Thien Nhai Minh Nguyet Dao (2012) - The Magic Blade - Chung Han Luong, Tran So Ha, Truong Mong, Truong Dinh Ham, Mao Hieu Dong, Tong Phong Nham, Khuong Dai Ve
[id] Tập 01;skyphim-vs.com/v3r8gPnDaqc| Tập 02;skyphim-vs.com/ILwtCsVE1jo| Tập 03;skyphim-vs.com/hGF1HsTGJn4| Tập 04;skyphim-vs.com/-5e-GfAO228| Tập 05;skyphim-vs.com/Z8x31_KjKbY| Tập 06;skyphim-vs.com/zXpMopfDWSs| Tập 07;skyphim-vs.com/Fs9JzvP-O8U| Tập 08;skyphim-vs.com/JOIMCR41uTA| Tập 09;skyphim-vs.com/eT16ipzA0rk| Tập 10;skyphim-vs.com/_rAzwvA20iM| Tập 11;skyphim-vs.com/_ef4WvjF_8E| Tập 12;skyphim-vs.com/qmjzbtPQ1Ek| Tập 13;skyphim-vs.com/M8pD6y59gMs| Tập 14;skyphim-vs.com/h3s1McCNiMQ| Tập 15;skyphim-vs.com/V_el-qBY_Lk| Tập 16;skyphim-vs.com/OrFtLec889I| Tập 17;skyphim-vs.com/vcx98DIR9QQ| Tập 18;skyphim-vs.com/ZFJDF9FMzRk| Tập 19;skyphim-vs.com/tZGxibrHe9M| Tập 20;skyphim-vs.com/8WCAxNMH2CE| Tập 21;skyphim-vs.com/kS6U3bPjW8k| Tập 22;skyphim-vs.com/ms6e-Y0p4bs| Tập 23;skyphim-vs.com/PanJ_1UH6XE| Tập 24;skyphim-vs.com/GiM3WV0v6jw| Tập 25;skyphim-vs.com/8Wq8d98EbcU| Tập 26;skyphim-vs.com/HjIrMYu6kS0| Tập 27;skyphim-vs.com/1fgda_97BTo| Tập 28;skyphim-vs.com/ZY9oxZUVHhU| Tập 29;skyphim-vs.com/kUS57Ccwmco| Tập 30;skyphim-vs.com/LAodIJ0fNkY| Tập 31;skyphim-vs.com/nZlAEJkSbW0| Tập 32;skyphim-vs.com/tb3CSgszRtw| Tập 33;skyphim-vs.com/qgNE_dImXgk| Tập 34;skyphim-vs.com/NcH-nDmc8DI| Tập 35;skyphim-vs.com/YvnQ4onG3nI| Tập 36;skyphim-vs.com/TmZnTRC9aqA| Tập 37;skyphim-vs.com/lKecmV3HyUk| Tập 38;skyphim-vs.com/21PT09MTylc| Tập 39;skyphim-vs.com/-_5AkNdQ0Lo| Tập 40;skyphim-vs.com/001cAstF2O0| Tập 41;skyphim-vs.com/talchtLe7Mg| Tập 01;skyphim-lt.com/PIMv_mnz5RY| Tập 02;skyphim-lt.com/wjI9E_6kams| Tập 03;skyphim-lt.com/zymFBNkIuN4| Tập 04;skyphim-lt.com/TASYD21Grq0| Tập 05;skyphim-lt.com/mXhMzo5pSLE| Tập 06;skyphim-lt.com/DsHhvnKxHWo| Tập 07;skyphim-lt.com/5rIvz-37Fr8| Tập 08;skyphim-lt.com/ruVpDhobqXE| Tập 09;skyphim-lt.com/0YV1RUd4zTs| Tập 10;skyphim-lt.com/RlD9O_h9jlo| Tập 11;skyphim-lt.com/n4uHDg1h9RA| Tập 12;skyphim-lt.com/ejRsdzdjHP0| Tập 13;skyphim-lt.com/whfLZB9phUk| Tập 14;skyphim-lt.com/YVbMirfAoUg| Tập 15;skyphim-lt.com/ejciTNjFsyQ| Tập 16;skyphim-lt.com/rGbpNMyncY4| Tập 17;skyphim-lt.com/vzil4W4zynA| Tập 18;skyphim-lt.com/1lZz_SmDLSs| Tập 19;skyphim-lt.com/t7wsG_G4bJo| Tập 20;skyphim-lt.com/DxHSabj_8rc| Tập 21;skyphim-lt.com/TNQcSY84Gd0| Tập 22;skyphim-lt.com/YETX3vZKxAc| Tập 23;skyphim-lt.com/KjfzJ6hp2v8| Tập 24;skyphim-lt.com/c8iSdWhHLqk| Tập 25;skyphim-lt.com/uXhYDn0Gi7Q| Tập 26;skyphim-lt.com/7CT__mv8q9M| Tập 27;skyphim-lt.com/lBTFTEbihcQ| Tập 28;skyphim-lt.com/ESMQkgHdAfU| Tập 29;skyphim-lt.com/mQ2BaObqo9A| Tập 30;skyphim-lt.com/4d9DifjYOHE| Tập 31;skyphim-lt.com/lq1XXnwDzLE| Tập 32;skyphim-lt.com/P_NRhvENkLE| Tập 33;skyphim-lt.com/it9K4OjCGys| Tập 34;skyphim-lt.com/2EMGQkjYcdU| Tập 35;skyphim-lt.com/Qr1MCMGHmLQ| Tập 36;skyphim-lt.com/MZjM_h2MOLA| Tập 37;skyphim-lt.com/bXSEP8-sDiM| Tập 38;skyphim-lt.com/VbJOqcemzS8| Tập 39;skyphim-lt.com/rNyGXUKR8g8| Tập 40;skyphim-lt.com/ePyNtOFUU_8| Tập 41;skyphim-lt.com/b0czpxjc5Z8| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2012
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc