Thời Đại Thanh Xuân (2019) - The Age Of Innocence [38/38]
Năm 1978, Lệ Gia Câu ở trạm thông tin tham gia sản xuất Đông Bắc bỏ trốn từ Quảng Châu để lánh tạm thời kỳ khó khăn. Trong lúc đó đã quen biết được A Tịnh và Tiển Quảng Vĩ. Trải qua một màn không đánh không quen biết, bọn họ đều đã đến được trạm thông tin nơi người ta thường gọi là "Thiên Đường Vĩ". Nhưng nơi đó không có ngày nào gọi là thiên đường cả, mọi người ở đó đều hiện thương với nhau cùng vượt biên...
Diễn Viên: Lý Á Bằng, Cao Hổ, Ứng Thải Nhi
Số Tập : 38/38 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Thoi Dai Thanh Xuan - Ly A Bang, Cao Ho, Ung Thai Nhi
[id] Tập 01;skyphim-vs.com/v8tUzu2sTcY| Tập 02;skyphim-vs.com/SRis1awTbW0| Tập 03;skyphim-vs.com/0M9ZEkil1Ww| Tập 04;skyphim-vs.com/biCi9PjLPeQ| Tập 05;skyphim-vs.com/jUzQsUe9gi4| Tập 06;skyphim-vs.com/p1nctR5Lnx0| Tập 07;skyphim-vs.com/JeTaPXmUcSQ| Tập 08;skyphim-vs.com/8cdbbXWXmSw| Tập 09;skyphim-vs.com/B4nINPILYns| Tập 10;skyphim-vs.com/tkehv2VCuTk| Tập 11;skyphim-vs.com/jJbSpagTUCk| Tập 12;skyphim-vs.com/pp2tX-AgVG0| Tập 13;skyphim-vs.com/zUZ2rKC3PNk| Tập 14;skyphim-vs.com/ay5UdIZVntQ| Tập 15;skyphim-vs.com/IBTGIi-BO6M| Tập 16;skyphim-vs.com/EE8TuDFo4hI| Tập 17;skyphim-vs.com/yAS0fbPBwyA| Tập 18;skyphim-vs.com/SvGIkY1GOqs| Tập 19;skyphim-vs.com/NVQqs499RMY| Tập 20;skyphim-vs.com/tVZ8XrqIEDU| Tập 21;skyphim-vs.com/hcTa_GCeBII| Tập 22;skyphim-vs.com/oz9n0CC-4ac| Tập 23;skyphim-vs.com/hJeAcRtQpTc| Tập 24;skyphim-vs.com/YhSCJRCCzQQ| Tập 25;skyphim-vs.com/nwongqCA7ck| Tập 26;skyphim-vs.com/r6exUR2JQOw| Tập 27;skyphim-vs.com/ehaT3NXMHIE| Tập 28;skyphim-vs.com/EoQsjPQOa90| Tập 29;skyphim-vs.com/Jz9uWwd3d3w| Tập 30;skyphim-vs.com/FF2BlKXSGLs| Tập 31;skyphim-vs.com/F8gElt_p70E| Tập 32;skyphim-vs.com/RkkOu3sCoqg| Tập 33;skyphim-vs.com/d0LY3dqjVyQ| Tập 34;skyphim-vs.com/phXSCC6kV8w| Tập 35;skyphim-vs.com/ZLoTcW1_rwc| Tập 36;skyphim-vs.com/vq7XPuoZT2k| Tập 37;skyphim-vs.com/ZLNgzwaguic| Tập 38;skyphim-vs.com/TDNxIiqpSQ0| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc