Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến (2014) - Love Amongst War [48/48]
Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến (Vương Triều Hỗn Chiến) nói về nhà đường niên đại Túc Tông, cung đình tranh đấu thái tử lưu lạc bên ngoài nên đổi tên là Tiết Bình Quý, Bình Quý sau khi lớn lên đến Trường An thì gặp được thiên kim của Tướng gia là Vương Bảo Xuyến. Vương tướng quốc được Hoàng thượng ra lệnh chiêu hôn cho Bảo Xuyến, Bảo Xuyến vì chung tình với Bình Quý tuyệt tình nghĩa với phụ thân bằng tam kích chưởng, sau đó cùng Bình Quý kết thành vợ chồng.Hai quân giao chiến, công chúa nước địch gặp và được Bình Quý tha mạng nên đem lòng cảm kích. Công chúa đại chiến được gã cho Bình Quý, Bình Quý kế thừa vương vị sau thiết lập hòa bình giữa hai nước, mở ra thông thương giao dịch đẩy mạnh cuộc sống người dân. Bảo Xyến biết được sự việc này hỉu lầm Bình Quý hai người phát sinh mâu thuẫn. Sau này, Bình Quý giải thích rõ ràng mọi chuyện, hai người lại thông hiểu cho nhau cho nên một nhà đoàn viên.
Diễn viên: Trần Hạo Dân, Tuyên Huyên, Tiến Vinh, Trương Lượng, Hinh Tử

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 48/48 Tập

Năm Chiếu : 2014

Thời Lượng : 40-45 Phút
vuong trieu hon chien - Tiet Binh Quy Va Vuong Bao Xuyen (2014) - Love Amongst War - Tran Hao Dan, Tuyen Huyen, Tien Vinh, Truong Luong, Hinh Tu
[id] Tập 01;skyphim.net/10GnaoyIm08DSR3NqOjTqv1RyiqqhJWY5| Tập 02;skyphim.net/1sHhgIEt1PfXFAjFTEC5KKFLsYTkRRWCn| Tập 03;skyphim.net/1-ju1G0cKqUJvcli6ElO1_eaQsgNJu9nq| Tập 04;skyphim.net/1xptDt_ZUIXC31bjcVwFrHS87UB6ms23X| Tập 05;skyphim.net/1h2MGkp8Mzzz88xNzQBBexilCuCODz96y| Tập 06;skyphim.net/1KybVqO3nx3sPPqvieLg5h5_HEDwO8eJa| Tập 07;skyphim.net/1ShG4sqBJDrbMi-ATfFq3lLtdBQBtsxpx| Tập 08;skyphim.net/1oF0Ri9n5-ByWtyvGjXQiT_EgT__aprQg| Tập 09;skyphim.net/1uyNY4RBhWerqGl5NFREVDHukKFBRfu3U| Tập 10;skyphim.net/1w-Ow9tKTWVBPPM1qR2ZooFKW5IoU6QYc| Tập 11;skyphim.net/14lpDY4t2KbqzprznZfzEXxu4A38l8qEc| Tập 12;skyphim.net/13I0dCIX7qrjeLhFNN0PfuS1e6zx_XfXX| Tập 13;skyphim.net/16fB8ctfq6yLKEnncl9_WCFUVokYB1wnr| Tập 14;skyphim.net/1hzDXK0xaM9DwkQ76_GuvfbyY1lPUbcns| Tập 15;skyphim.net/1VL8JRsf6sAZDwYSPvvVt52aaJo0SLLmu| Tập 16;skyphim.net/1Z7NXooSWYwULSykQTWYX-ZtKNnhZf4Ys| Tập 17;skyphim.net/1X_x6S57dx5LRZ4ZS_MfpNT4xBlEQfAu2| Tập 18;skyphim.net/1GAZMpHU6ARTYvRRO2ncGmdGyhZDTABlz| Tập 19;skyphim.net/1p8hhUDXFTuUL2yo7tcbcd4LDvs3kMFX_| Tập 20;skyphim.net/1lGuOAJR9uWorKydhl5oBo_BKcFENiuQO| Tập 21;skyphim.net/1Qpd3knD5182uPLQ9rgUXOkRgbikLoqme| Tập 22;skyphim.net/1o4voFqpemi8gutqhwycsT13ATNkKFZHn| Tập 23;skyphim.net/1PylrjnG4avQQVPr-vKca7UkAZ0M1Vndk| Tập 24;skyphim.net/1ylYqnvtQWIBFb9Y_VH3p-O0kCJr8SaGs| Tập 25;skyphim.net/1UlLsSdCBJDDCL2eeeLpSqdinJ7ePhxE7| Tập 26;skyphim.net/1awHI8_BMtDGEvj-TjdKRu4tp0XwZhtJE| Tập 27;skyphim.net/1C3j8WhJl4-Naqt7wjsBoGTEBaT7oRQbm| Tập 28;skyphim.net/1nR_G-bxagHmql03gvkmRwktYyEzEg35h| Tập 29;skyphim.net/1XCDpfBhzzhmwVGK8h793oA_AQdwIYye1| Tập 30;skyphim.net/1Pvq_FOfMhiIf_Ul_3qJOSrCc-jb2m1r8| Tập 31;skyphim.net/1_vdFAZ_iGEgVpmxoLIm-SWIwgKFfUQZ3| Tập 32;skyphim.net/13e8D3PwO5zBv8onODMGGk9kRorsBmYm4| Tập 33;skyphim.net/1OyZ9lBQrV0RpLHgzl-ly1B7bt1MKZ66o| Tập 34;skyphim.net/1yPU9KmOxgHTQGV8RDDBvURqRrXalcB1Z| Tập 35;skyphim.net/1Nwqbae57mTh9G9RGVsxsMs1nYqxuMuxi| Tập 36;skyphim.net/19g3VWme9f-IZS-kp-7hTzAQe1TUHR7KI| Tập 37;skyphim.net/1PkK68nts3D60nO0VdRiLgERb74WHZKpM| Tập 38;skyphim.net/1U5tArBZVLJjaioLTPToje8FI5c0uC3_x| Tập 39;skyphim.net/1Rwhpu8_yP32TVrVaw2YnHQdOj1602SzV| Tập 40;skyphim.net/1Q-78kCYSJrNSSM3an0GD3BbUT0cB3gW7| Tập 41;skyphim.net/1kFOlRvxBn1kOkFYDu4ob6CRvdGuN7GLQ| Tập 42;skyphim.net/1EpeouENDL8hWwYhCF2BIv3IOs2fEFrMd| Tập 43;skyphim.net/1_g-_19c_ky9JDnn2epki35X-5GkHwHUk| Tập 44;skyphim.net/1DoKr6fXXOgT062tMHF_Gzfz7oqJ8Ip3C| Tập 45;skyphim.net/1UOBCXbuH30_qJ47U5V29Avmsx5OOjYFX| Tập 46;skyphim.net/1cm_S2K50xfwAWzeJgktXCDF9_HNm7E1l| Tập 47;skyphim.net/1Nx0yBQz99SFQ9NOI154sf301r4R3J0bq| Tập 48;skyphim.net/1OaSumjbuQgCofWqtiV7T_tyHBi9llZRX| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2014
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc