Trấn Hồn (2018) - Guardian [40/40]
Trấn Hồn kể về hành trình truy tìm tứ thánh khí Triệu Vân Lan và Thẩm Ngụy qua nhiều kiếp để miêu tả lại ván cờ giữa nhân gian, quỷ giới, tiên đồ.
Diễn Viên: Chu Nhất Long, Bạch Vũ
Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Số Tập : 1 Tập

Năm Chiếu : 2018

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Tran Hon (2018) - Guardian - Chu Nhat Long, Bach Vu
[id] Tập 01;skyphim-tm.net/14gV3jvkRASZ3cte-NjXyJSxBJkik5XhA| Tập 02;skyphim-tm.net/1NmEWOqLZ__heGO4-HcwHDMTJh4xG3wvm| Tập 03;skyphim-tm.net/1A0yW1jo-uSCevcfMEaFpHdLRKsXbpVy7| Tập 04;skyphim-tm.net/1mXaq_eLI6uQyMqzYi-CiBSDcehlMH1ah| Tập 05;skyphim-tm.net/12bKHJlcHtb5mec-9wv7nQfgS9JuaRPGW| Tập 06;skyphim-tm.net/1VbLe5rKYwMZYKYubDGvfnkvog3Y7n7kc| Tập 07;skyphim-tm.net/1toKS2_ZAlulJ0LVnqCPVYqvms_RJFzfz| Tập 08;skyphim-tm.net/1NUQrKNJNS6bpCTJ7qc8nNYkP0mY42itb| Tập 09;skyphim-tm.net/16Yr_jMbhV4MbPPduilng3ny1t9M-xrh_| Tập 10;skyphim-tm.net/1LV2B8k97Q-X26AzU5CtSw8-szftvsrRo| Tập 11;skyphim-tm.net/1glbIy1ozUidJlkdjLkvYdpbRFxAFVOvQ| Tập 12;skyphim-tm.net/1bv0UtkE1_gBRyD3MekF3dllv4aD6chML| Tập 13;skyphim-tm.net/16F8IOQMspo-F7yCCDxWCk4n7vaZwC83C| Tập 14;skyphim-tm.net/18ZkpUGNZRfb91MuKTNk6KM39GdjzpvVa| Tập 15;skyphim-tm.net/15fjv-1rSvM7J83j7Qoc1JSdaUeyh4EIh| Tập 16;skyphim-tm.net/1whRNfLL5zczBzH74wVxvMB5888Q1b05q| Tập 17;skyphim-tm.net/13vOYQZ1TuMQX1CXYWTwNsKNQ6-ptvVKC| Tập 18;skyphim-tm.net/11H57VQK7iKJ0GbCZ7RFSlqFHCRBt1FaJ| Tập 19;skyphim-tm.net/1tx6wSdwHIbbPE8WzCINyteHwNE657GO_| Tập 20;skyphim-tm.net/1g52Oj-UWPKX1zZPeRa3W6zRR7m4yzTI0| Tập 21;skyphim-tm.net/1SRfoDJ4vXlwDBeHwygc689xNe1BU2rrW| Tập 22;skyphim-tm.net/143fbDa1cZLjCOVEO1DC1qfdogAmakSpa| Tập 23;skyphim-tm.net/12kabraBU9AcEYHoycSMQwFqplMlck9wX| Tập 24;skyphim-tm.net/1cx57OvouelZiSSgAlQe5XQ_Cc0jQ2O82| Tập 25;skyphim-tm.net/1L3oEsmdKb5oQOsDQcdSdG0uIBUIwpWmf| Tập 26;skyphim-tm.net/1CdpZEh55GvGn4k_5EW1JJZuYnBCHfFfd| Tập 27;skyphim-tm.net/1qbYlzfu4vaYUp7JRSbZfyMwn4aa_o2ch| Tập 28;skyphim-tm.net/1NVUXRwnGliCYp-RBDVzihPH3Ey1j-WQm| Tập 29;skyphim-tm.net/1NID1ZbTPBELeQ3R2zFKVF_u0Tmm2Keiu| Tập 30;skyphim-tm.net/1qCL31cU9dc3luIQjCXXOo30GiOAoa7aK| Tập 31;skyphim-tm.net/1NXX22OTU6fEr97nr1NPf5hl652MokT52| Tập 32;skyphim-tm.net/11d7R9bn0c6Qt0rEzwSHDFeZFYnphFed_| Tập 33;skyphim-tm.net/1CjaEEUgOcCoVhnEemg92_ORXhVgsdfZ4| Tập 34;skyphim-tm.net/1AkPGtFd4AHSXZhg5UUa1a9_mH8AOwiej| Tập 35;skyphim-tm.net/1zz7mDuerC7fSVZrSGk9WkNisQlhimTGR| Tập 36;skyphim-tm.net/1OkGjfqf1vGjuvb5a9gHN8qJr-ASL6HTU| Tập 37;skyphim-tm.net/1ElVVg3jZyzwqvZ54fn1V9AiBmVH_Ti3W| Tập 38;skyphim-tm.net/1MARucmCZi4OwYXovhkZAq05Q3ebOeiKu| Tập 39;skyphim-tm.net/1soKNcqI2ecOQKGOvr220UXMUuSiGpFPK| Tập 40;skyphim-tm.net/1WqeKSa3fjek6EYVvFZNxYZ9nlL3f21vM| Tập 01;skyphim-vs.com/F6-EseAaKW4| Tập 02;skyphim-vs.com/Xw1XhS5r0WU| Tập 03;skyphim-vs.com/n8_26O8CQso| Tập 04;skyphim-vs.com/H1v9-xnoayo| Tập 05;skyphim-vs.com/dSEuoqYAODk| Tập 06;skyphim-vs.com/7Rz6OP_0a_E| Tập 07;skyphim-vs.com/YpUwMMiohTE| Tập 08;skyphim-vs.com/_SeX9ywgEKs| Tập 09;skyphim-vs.com/KKslaQlkOTQ| Tập 10;skyphim-vs.com/i4UiaRZzOrs| Tập 11;skyphim-vs.com/z0btKh2vbhg| Tập 12;skyphim-vs.com/mV-3iWF5f8c| Tập 13;skyphim-vs.com/BHRFhrK_PQM| Tập 14;skyphim-vs.com/wNbmFrTVhQQ| Tập 15;skyphim-vs.com/su5veLNt5cA| Tập 16;skyphim-vs.com/nAZqUkVEw2g| Tập 17;skyphim-vs.com/7t93beHITJQ| Tập 18;skyphim-vs.com/QKL8kY6h9fI| Tập 19;skyphim-vs.com/YqRGO20xbkk| Tập 20;skyphim-vs.com/4d9mhVOUAII| Tập 21;skyphim-vs.com/uF55icNz62c| Tập 22;skyphim-vs.com/0Hl-gTMFeew| Tập 23;skyphim-vs.com/e_1UGp7A8gg| Tập 24;skyphim-vs.com/kXwMXGQGvkQ| Tập 25;skyphim-vs.com/Gk4IcWrvCGk| Tập 26;skyphim-vs.com/W0iRSR0ZxTM| Tập 27;skyphim-vs.com/YgPqAYOaP-w| Tập 28;skyphim-vs.com/imFgbTZ8kJQ| Tập 29;skyphim-vs.com/nZWip54Anmo| Tập 30;skyphim-vs.com/aopPhps9wbc| Tập 31;skyphim-vs.com/X-i8Rr0ysPw| Tập 32;skyphim-vs.com/n3ez27HhqgM| Tập 33;skyphim-vs.com/G7VwA9lxlMk| Tập 34;skyphim-vs.com/mk9GnPU4W5k| Tập 35;skyphim-vs.com/d3SsjzJFVDM| Tập 36;skyphim-vs.com/vRZuDI-QV84| Tập 37;skyphim-vs.com/sba2cf9S9t8| Tập 38;skyphim-vs.com/hADJQj43714| Tập 39;skyphim-vs.com/Nfy8tUXeems| Tập 40;skyphim-vs.com/io6n-2j53vs| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc