Hoàng Phi Hồng Và Ngũ Đại Đệ Tử (2006) - Five Disciples Of Master Wong [Full 36/36 LT]
Phim Hoàng Phi Hồng và ngũ đại đệ tử (Five Disciples Of Master Wong): tường thuật lại quá trình báo sư học nghệ và những câu chuyện anh hùng của 5 đệ tử Hoàng Phi Hồng... Còn người thầy Hoàng Phi Hồng, ông không những tinh thông võ nghệ và y thuật, mà còn nổi tiếng là một người thầy mẫu mực. Ông thu nhận đệ tử, truyền dạy hết mình, với mong muốn phát huy hơn nữa những kiến thức y học, võ công và tinh thần cứu nhân độ thế. Trong phim, các màn võ thuật đẹp mắt hầu hết các diễn viên tham gia phải tự mình thực hiện mà không cần đến diễn viên đóng thế.
Diễn Viên: Trương Thần Quang, Lưu Đào, Mạc Thiếu Thông, Trịnh Tắc Sĩ, Hùng Hân Hân, Cao Thiên, Hà Dư Văn, Đường Quốc Cường
Số Tập : Tập 36/36

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2006

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Hoang-Phi-Hong-Va-Ngu-Dai-De-Tu-Five-Disciples-Of-Master-Wong-2006 - Truong Than Quang, Luu Dao, Mac Thieu Thong, Trinh Tac Si, Hung Han Han, Cao Thien, Ha Du Van, Duong Quoc Cuong [id] Tập 01;skyphim-GDLT.net/RLBR9DMZ7NEqMvS| Tập 02;skyphim-GDLT.net/JF21JAV9rrZlnl4| Tập 03;skyphim-GDLT.net/eykSLlIKa8WUwiH| Tập 04;skyphim-GDLT.net/SlfLVvTLFQM9R9H| Tập 05;skyphim-GDLT.net/YzLHjXl4couYuXi| Tập 06;skyphim-GDLT.net/SK3Rxyz6MEnld7O| Tập 07;skyphim-GDLT.net/uRjO1yi9HFS64Gf| Tập 08;skyphim-GDLT.net/082VIAJ7Z4fkLQ0| Tập 09;skyphim-GDLT.net/HZ3KbXt8UkHenzj| Tập 10;skyphim-GDLT.net/CEqj41UMYREGzua| Tập 11;skyphim-GDLT.net/jSbhalbB0Ku3F4G| Tập 12;skyphim-GDLT.net/dDqUkwwWA3nT8ea| Tập 13;skyphim-GDLT.net/LdnVyJ4zeI9AjMP| Tập 14;skyphim-GDLT.net/CpmtyoWzkMcumyU| Tập 15;skyphim-GDLT.net/W4qpID8XgtVLc41| Tập 16;skyphim-GDLT.net/IPGEbZiYtDJNtvn| Tập 17;skyphim-GDLT.net/WmdywMhGKXiMOMC| Tập 18;skyphim-GDLT.net/rtx4lfbaZp3PXHk| Tập 19;skyphim-GDLT.net/oBjcx9oBDu9fWd2| Tập 20;skyphim-GDLT.net/Eqh8Gp0xSScAXR8| Tập 21;skyphim-GDLT.net/HB8fGPuDNza80AM| Tập 22;skyphim-GDLT.net/00LVVdOEtjtCh1a| Tập 23;skyphim-GDLT.net/jtwnFmjPr9Ray3h| Tập 24;skyphim-GDLT.net/DNWB9yz1QjfOi8J| Tập 25;skyphim-GDLT.net/D6OodzaaVmMG011| Tập 26;skyphim-GDLT.net/6apdDGWad5yqbS2| Tập 27;skyphim-GDLT.net/GCAT5cxWSnu2yQP| Tập 28;skyphim-GDLT.net/wm8O65PJT3O8GXC| Tập 29;skyphim-GDLT.net/Kuh885ijISCwpMu| Tập 30;skyphim-GDLT.net/0PhaZrbwIMaR6Oj| Tập 31;skyphim-GDLT.net/NDJlJ0vTnDkbHga| Tập 32;skyphim-GDLT.net/j5ygtdMmNJ1aMcF| Tập 33;skyphim-GDLT.net/eKLlJrEm71Xk7MI| Tập 34;skyphim-GDLT.net/tvfVntchxW546xz| Tập 35;skyphim-GDLT.net/DaSpTaMPBagzf2v| Tập 36;skyphim-GDLT.net/yWutTgBJbafdrq0| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2006
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc