Tể Tướng Lưu Gù (1998) - Zaixiang LiuLougo [40/40 TM]
Nhà Thanh có chàng thanh niên ở Sơn Đông tên là Lưu Thạch Am, lên kinh thành ứng thí. Chàng trai bé nhỏ với hình hài kỳ dị chính là Lưu Dung, tuy mang tấm lưng gù, nhưng bên trong là một tấm lòng trong sáng và trí tuệ hơn người. Yêu nước, thương dân, thanh liêm lại có tài văn chương thơ phú nên dần dần Lưu Dung được thăng đến chức tể tướng. Trái ngược với ông là đại gian thần Hòa Thân luôn tìm cách vơ vét cho mình và lấy lòng Hoàng thượng. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và Hòa Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt...
Diễn Viên: Lý Bảo Điền, Trương Quốc Lập
Số Tập : 40/40 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 1998

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Te-Tuong-Luu-Gu-Zaixiang-LiuLougo-1998 - Ly Bao Dien, Truong Quoc Lap [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=bnYdqzktP1yi4wt| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=LSl2XSRb2SZfrDQ| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=34Oww5H2SfuBeWA| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=4izl0E5L4zV6yTw| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=6TxYN16ElZjdMnv| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=tYyYoz2DMN3cLaC| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=3aDdOtUlnDJfJ43| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=eZrCW0dvm8JJH2N| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=AdnLwYtx5ArRG4y| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=gglfnSBkiplcGHs| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=HqprbuFeCqbII95| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=MmQlI89IYVxs7vM| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=zrClAEeJs5Aefbo| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=roXUSNTaq8fA07m| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=rpdXzv2lmAYi99V| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=mBCkllqPa0KCmtx| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=D1uaZNAauBl3Keh| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=cQkz4RS5tWnfebP| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xodAPYbr3xHkUZj| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=9FA7einJ2LCZFpl| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=5pfBQ3HpYx8i5IS| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=JSzoC2JwngPFbux| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=y4AzazIbi4hfXsy| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EKLAyehrnl7Eag9| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=1ivUyjaFVLW67bT| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=YYfp9kBd0gb8txL| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=SUfY0ORV9FEX0LW| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=7n2516pQudLcbAq| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=1z0nio1sjtfA95e| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ej7ufHnd0fQou0i| Tập 31;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=IEU76KNDC9YK4fb| Tập 32;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=nChUH567qI8W18S| Tập 33;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Z3T2HkdGNtk1sGb| Tập 34;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=HOr8zHyzkTjoGEl| Tập 35;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=3C4ZCQ3xy7AcPNz| Tập 36;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=C2gAXQruhmCw9YG| Tập 37;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=n5LhrpB2p0QKGTw| Tập 38;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=JdJ9wmLT6Ii10RJ| Tập 39;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=hF5Z8Wyf8qjJXma| Tập 40;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=W8rYSKZFWVINR1S| Tập 01;skyphim-GDTM.net/YIKNNc1Ze2JLTTF| Tập 02;skyphim-GDTM.net/6zLHa6KN7vFnGdC| Tập 03;skyphim-GDTM.net/aKnymSc6pSUfTrV| Tập 04;skyphim-GDTM.net/H0MSB7VvlylGaxd| Tập 05;skyphim-GDTM.net/teNAVOU0wA0RF6r| Tập 06;skyphim-GDTM.net/0qli4jpS6DRdYqY| Tập 07;skyphim-GDTM.net/HUHjGvSi36F1vZJ| Tập 08;skyphim-GDTM.net/O8IkfFc8qGSZJWA| Tập 09;skyphim-GDTM.net/HaAl6QG7wzVwRpa| Tập 10;skyphim-GDTM.net/FzTgvcyRAILld0e| Tập 11;skyphim-GDTM.net/XGVTRlcYdex9Rqd| Tập 12;skyphim-GDTM.net/ODDma45WX8xpjoR| Tập 13;skyphim-GDTM.net/WpzaQUkbYPDSkWb| Tập 14;skyphim-GDTM.net/gkBHE8ai2iba7ep| Tập 15;skyphim-GDTM.net/iVAIPorvxlyy52r| Tập 16;skyphim-GDTM.net/NIu7ikU7W17dto9| Tập 17;skyphim-GDTM.net/FDzrRi5a0AmHLjZ| Tập 18;skyphim-GDTM.net/NdJvJRhjh0gLjUv| Tập 19;skyphim-GDTM.net/JS5ocqEU2L44v6W| Tập 20;skyphim-GDTM.net/x6g0U6Ty5KCFggK| Tập 21;skyphim-GDTM.net/zjQB7lwKYAuplc5| Tập 22;skyphim-GDTM.net/L8fODwFJVANkZzj| Tập 23;skyphim-GDTM.net/hrH3Jdq55MOIP29| Tập 24;skyphim-GDTM.net/AEtI12NN0GrD7Td| Tập 25;skyphim-GDTM.net/UPQgrgV3mkwGWFg| Tập 26;skyphim-GDTM.net/NL8EfpkP9mnuNQY| Tập 27;skyphim-GDTM.net/pigRfgvnMRpFqjL| Tập 28;skyphim-GDTM.net/UxvpDnL7hy15GSX| Tập 29;skyphim-GDTM.net/SvYYrrYoQaBBlgC| Tập 30;skyphim-GDTM.net/2aLwOdwKrfIbz14| Tập 31;skyphim-GDTM.net/Cd3uvOanEfpJLAb| Tập 32;skyphim-GDTM.net/6J3qbomTwOb1Mg9| Tập 33;skyphim-GDTM.net/dYzlm5hor9ypGa0| Tập 34;skyphim-GDTM.net/D0vVajJZomCbxPm| Tập 35;skyphim-GDTM.net/EnBzJ9ylcjYYPJK| Tập 36;skyphim-GDTM.net/wMtcYpKG3qmgzS1| Tập 37;skyphim-GDTM.net/boaZtT0PEtOi2RP| Tập 38;skyphim-GDTM.net/PtWbxZ9iNNJA9U3| Tập 39;skyphim-GDTM.net/kaxwaiWCS0SElNx| Tập 40;skyphim-GDTM.net/YZa09cmiI5Tye2p| [/id]

Năm Chiếu:
  • 1998
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc